Store forskelle i huspriserne landet over betyder også tilsvarende store forskelle i, hvor meget de enkelte boligejere skylder til realkreditselskabet.

I Gentofte Kommune koster en kvadratmeter hus 45.236 kr. hvilket også forklarer den relativt høje gennemsnitsgæld på 3.337.000 kr. Omvendt koster en gennemsnitlig kva-dratmeter på Lolland kun 3.541 kr., hvilket tilsvarende afspejler sig I en gennemsnitlig gæld på 536.000 kr.

Spredning i gælden inden for de enkelte kommuner

Men et gennemsnit giver ikke nødvendigvis et dækkende billede af boligejernes gælds-forhold. Det kan også være interessant at se på, hvordan gælden fordeler sig blandt de enkelte boligejere i den samme kommune. 

For at vise forskellene mellem de enkelte grupper af boligejere inden for den samme kommune, er tallene inddelt i de såkaldte deciler.

I en decil-fordeling er boligejerne rangordnet efter størrelsen af deres realkreditgæld og opdelt i ti lige store grupper. De 10 pct. med lavest realkreditgæld tilhører første decil-gruppe og de 10 pct. med højest realkreditgæld tilhører tiende decilgruppe.

Den nederste decil-grænse er det beløb, der ligger på grænsen mellem de 10 pct. af befolkningen med laveste gæld og de resterende 90 pct.

Gæld afhænger af købstidspunkt

I tabellen ser vi, at hvis du er blandt de 10 procent af boligejerne i fx Odense med den laveste realkreditgæld, så vil din samlede realkreditbelåning i boligen være mindre end 439.130 kroner.

Tilhører den grupope af boligejere i Odense med den næsthøjeste gæld, er du placeret i 9. decil., hvor realkreditgælden vil udgøre op til 2.293.049 kr. 

Forklaringen skal sandsynligvis søges i det forhold, at nogle har købt boligen for nylig, mens andre har boet i boligen gennem mange år og derfor er ved at have betalt gælden ud. Bemærk at, Realkredit Danmark af diskretionshensyn har udeladt den 10. decil.