Ovenfor ses blad og stængler fra japansk pileurt. Foto: Care4nature.

Japansk pileurt (Reynoutria japonica) er en smuk staude, men den breder sig hurtigt, ødelægger andre planter og kan være næsten umulig at slippe af med igen.

Derfor er japansk pileurt, kæmpe-pileurt og en hybrid af de to blandt de 14 arter i Danmark, som Miljøstyrelsen har udvalgt til at blive omfattet af nationale forbud, fordi de er problematiske i
Danmark.

Hvis du helt vil udrydde japansk pileurt i din have, skal du fjerne alle dens rødder og stængler. I praksis kan det dog være svært, da en lille stængel på blot 0,7 gram er nok til at få en ny plante til at vokse.

Sådan bekæmper du japansk pileurt

Etablerede planter er næsten umulige at udrydde. Men du har følgende muligheder for at bekæmpe japansk pileurt og begrænse deres vækst:

 1. Ryk nye planter op.
 2. Udlæg din have som græs. Slå græsset med en plæneklipper, det holder japansk pileurt nede. Efter et par år er rødderne blevet udsultet, så de ikke kan sætte nye skud.
 3. Grav japansk pileurt op. Grav pileurtens rødder op de steder, det ikke er muligt at slå græs – husk at grave hele roden op.
 4. Start tidligt på året. Begynd bekæmpelsen af japanske pileurt i det tidlige forår.
 5. Dæk japansk pileurt. Læg ukrudtsdug ovenpå japansk pileurt og put jord ovenpå.
 6. Slå planten ned. Slå japansk pileurt ned med le mange gange om året med fx en le. Fortsæt med at slå den ned i mindst 10 år - efter et par år er det normalt kun nødvendigt at slå den ned to gange om året. Slåning udrydder ikke planten, men forhindrer den i at brede sig.
 7. Brug kemi. Slå planterne ned til fem centimeters højde med fx en le og sprøjt ukrudtsmidlet glyphosat ned i stænglen – fx Roundup - og gør det samme et år efter. Du kan også beskære japansk pileurt sidst på foråret eller om sommeren og derefter sprøjte den nye vækst med glyphosat. Sprøjt mindst to gange yderligere. Videncentret Bolius anbefaler dog bekæmpe uønakede planter manuelt og ikke med gift og sprøjtemidler.
 8. Brug skyggeplanter. Plant fx Rød-el rundt om pileurten. Skyggen fra Rød-el hæmmer pileurten i at vokse.
 9. Alliér dig med din nabo. Få også dine naboer til at bekæmpe japansk pileurt. Hvis den er i deres have, kan den hurtigt sprede sig til din have.

Hvis den japanske pileurt ikke fylder så meget, kan du lægge den i restaffald, når du skal skille dig af med den. Ellers skal du aflevere den i "Småt brændbart" på genbrugsstationen.

Læg ikke hele eller dele af planten i kompostbunken, da den derved ellers kan sprede sig til de dele af haven, hvor du senere lægger komposten ud.

Fakta om japansk pileurt

 • Gammel art: Japansk pileurt blev fundet i Danmark for første gang i 1844
 • Oprindelsesland: Stauden stammer fra Fjernøsten. Den har sin naturlige oprindelse i Japan, Kina, Korea og Taiwan
 • Antal arter: I Danmark findes der to arter af store pileurter. De to arter er japansk pileurt og kæmpe pileurt. Herudover findes der hybrider af disse pileurter.
 • Bladene: Man kan kende japansk pileurt på dens blade, der er 5-12 cm. De har en lysegrøn midterstribe. Kæmpe pileurtens blade er 15-30 cm. Kæmpe pileurten har ofte en rød midterstribe
 • Bestande af japansk pileurt: Japansk pileurt kan blive 1-3 meter høj. Den danner ofte tætte bestande med ca. 80 skud pr. m2. Kæmpe-pileurt kan blive op til fire meter høj.
 • Plantens spredning: Plantens underjordiske dele kan nå to meter ned i jorden og sprede sig ud til 7 meter fra centrum af planten. 
 • Kemisk stof der kan bekæmpe pileurten: Ukrudtsmidler indeholdende glyphosat kan sprøjtes ned i de afskårne stængler.
 • Spredning: Japansk pileurt spreder sig nemt. Ved en stængel på blot en cm kan der komme nye skud.