Hvornår skal du starte på at ombygge boligen til en seniorbolig eller vælge en ny bolig?

Når børnene flytter hjemmefra, synes nogle, at deres bolig og måske have bliver for stor, besværlig og tidskrævende at holde. Det kan også være, at du bruger for stor en del af økonomien på at holde huset og haven, og hellere vil bruge pengene til noget andet.

Det er alt sammen faktorer, der gør, at nogle allerede på et tidligt tidspunkt vælger at finde en anden bolig til resten af livet. En bolig, der er overkommelig at vedligeholde og nemt tilgængelig – og måske frigiver økonomi til andre formål som rejser og børnebørn.

Hvis du allerede nu overvejer at finde et nyt, mindre og mere praktisk hus eller lejlighed, så prøv at gennemtænke den praktiske indretning. Prøv at forudse, hvilke forhold der evt. kan opstå i forbindelse med at færdes i boligen, når du bliver ældre og evt. får funktionsnedsættelser som dårligere syn og hørelse eller måske færre fysiske kræfter.

Det er vigtigt at få tænkt beliggenhed med, når du vælger bolig. Fx let adgang til offentlig tranport, indkøbsmuligheder, læger og andre institutioner og at have familie tæt på. Men også mulighed for at kunne komme til boligen og færdes frit i den - også, hvis du i en periode har brug for hjælpemidler.

Andre foretrækker at blive boende i deres nuværende bolig hele livet, og her gælder det samme som ovenstående. Det betyder, at du skal gå i gang med at ændre boligen, mens du stadig har kræfter og økonomi til det, så den bliver nemmere at færdes i, og haven, så den bliver nemmere at passe.

Hvis du må bede det offentlige om hjælp til eksempelvis at finde en egnet lejlighed i stueplan, kommer den næppe til at ligge der, hvor du allerhelst vil tilbringe din alderdom, og den er måske heller ikke indrettet, som du ønsker det.

Klik og få gode råd til indretning af køkkenet

Hvad kendetegner en god seniorbolig?

En ældrevenlig bolig er kendetegnet ved at være nem og tryg at komme komme frem til, ind i og færdes i, så boligen bliver det hjem, der giver dig den bedste livskvalitet

Boligen skal være praktisk indrettet, så det bliver nemt at gennemføre de nødvendige og ønskede dagligdags aktiviteter som madlavning, rengøring og personlig hygiejne. Det bør være gode steder at opholde sig i dagligdagen med og uden gæster og gerne mulighed for udsigt til enten have eller andre aktiviteter. Derudover er der i den ældre- eller handicapvenlige bolig ikke stejle trapper og/eller niveauspring.

Det er også praktisk, at din ældrevenlige bolig ligger tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder og måske også tæt på noget af det, du i øvrigt værdsætter, fx natur eller kulturtilbud.

Kan din bolig være i flere etager?

Ønsker du at bo i eller blive boende i et hus eller lejlighed i flere planer, og bliver du bevægelseshæmmet, bør du indrette dig, så du kan færdes trygt. Du kan fx:

 • Indrette dit soveværelse på samme etage som bad/toilet.
 • Montere et godt gelænder, der er let at gribe om, og er solidt fastgjort i væggen.
 • Undersøge muligheden for at supplere evt. trapper med en elektrisk stolelift.
 • Sikre, at gulvet på trapper, i alle vådrum og ikke mindst i køkkenet har skridsikre overflader, ligesom gulvbelægningen skal være jævn og fast.
 • Sørge for, at der er brede passager, så du kan færdes frit, og der er plads til at manøvrere rundt med en rolator eller kørestol, hvis det skulle blive aktuelt  - også på badeværelset.
 • Fjerne nogle dørtrin, hvis de er høje. Dørtrin kan gøre det besværligt at færdes med et gangredskab eller en kørestol, og kan være årsag til, at man snubler eller  falder. Men vær opmærksom på, at dørtrin er med til at dæmpe at lyden mellem rummene og ikke mindst forhindrer træk ved gulvet i ældre bygninger.

Klik og få gode råd til indretning af indgangspartiet

Hvordan indretter du din bolig ældrevenligt på forhånd?

Ønsker du at blive boende i din egen bolig resten af livet, kan du allerede på et tidligt tidspunkt planlægge den, så den er så velegnet som ældrevenlig bolig som muligt.

  Vigtigt med god belysning

  Som ældre kan synet ofte svækkes, så god belysning er yderst vigtigt for at færdes sikkert.

  Generelt kræver det dobbelt så meget lys for en ældre end en yngre at se det samme.

  Udenfor

  • Læg havegangen om med en jævn og skridsikker belægning.
  • Få god udendørs belysning mellem vejen og din indgangsdør, så det er lettere og sikrere at færdes i aften- og nattetimerne.
  • Foregår adgangen til hoveddøren via en trappe, kan du montere gode gelændre, der er lette at gribe om og er fastgjort, så de kan holde til, at man griber ud, hvis man er ved at falde.
  • Kombinér evt. adgangen til hoveddøren med en slags rampe. Det gør det i nogle tilfælde nemmere for dårligt gående med fx rolator eller for kørestolsbrugere.
  • Montér solide håndlister og greb som mulighed for at få støtte på vej ind i boligen.
  • Lav en generel, klar afmærkning, eller, hvis det er muligt, udjævning af niveauforskelle.

  Klik og få gode råd til indretning af badeværelset

  Indenfor

  • Sørg for tilstrækkeligt lys.
  • Montér solide håndlister og greb i badeværelset.
  • Døre bør have en fornuftig bredde – et dørhul omkring 1 meter vil give fri adgang for de fleste kørestole (afhængigt af model) - ligesom det er en fordel, at der er god manøvreplads til et gangredskab eller en kørestol.
  • Undgå så vidt muligt løse tæpper og lad ikke mindre, løse genstande ligge og flyde - begge ting kan resultere i faldulykker.
  • Skal du alligevel renovere de elektriske installationer, er det en god idé at få stik og afbrydere op i en højde på ca. 40 cm over gulvet, så du kan nå dem fra siddende position.
  • Installér evt. korrespondanceafbrydere, fjernbetjente afbrydere eller lyspærer, du kan styre med en app, så du nemmere kan tænde og slukke dine lamper og ikke behøver at gå gennem et mørkt lokale, hvis du fx skal på toilettet om natten.

  Kan du få hjælp til at ombygge din bolig?

  Hvorvidt det kan betale sig at ombygge sin egen bolig, afhænger naturligvis af flere faktorer, hvoraf prisen formentlig er den vigtigste for de fleste. At flytte til en ældrebolig, der på forhånd er indrettet rigtigt, kan være et fornuftigt alternativ til at begynde at bygge om.

  Din kommune kan også i helt særlige tilfælde hjælpe med at ombygge din bolig, så den bliver handicapegnet. For selvom kommunen som udgangspunkt ikke yder støtte til ejerboliger, så kan du - hvis du har et varigt, fysisk handicap - alligevel søge om hjælp.

  Hjælpen vil typisk dække opsætning af greb på badeværelset og fjernelse af dørtrin. Hvor meget kommunen betaler, er individuelt og vurderes fra sag til sag alt efter, hvilke tiltag der skal gennemføres.

  Hvor kan du finde inspiration til ældre- eller handicapvenlig boligindretning?

  Der er mange steder, du kan få hjælp, råd og inspiration til en ældre- eller handicapvenlig boligindretning.
  Fx hos Ældre Sagen og undersiden Seniorboligerne på seniorinternet.

  De fleste kommuners hjemmesider rummer information om det lokale udbud af ældrevenlige, kommunale eller almene boliger, samt hvis der er ældreboliger som andelforeninger.

  Du kan finde en oversigt over seniorbofællesskaber i hele Danmark her

  Lokale  ejendomsmæglere har også ofte overblik over, hvilke ældrevenlige ejer- og andelsboliger der er i de enkelte områder.

  Der findes også blandede bofællesskaber af ejer- eller andelsboliger, enten som mindre enfamiliehuse (og dobbelthuse eller rækkehuse) omkring et fælleshus indrettet til aktiviteter og fællesskab. Hvor der bor både børnefamilier og ældre – eller kun ældre over fx 50 år.