Hvornår skal du starte på at ombygge boligen til en seniorbolig?

Når børnene flytter hjemmefra, synes nogle at boligen bliver for stor, besværlig og tidskrævende at holde.

Det kan føles besværligt at holde et stort hus med en - måske - tilsvarende stor have. Det kan også være, at du bruger for stor en del af økonomien på at holde et større hus, og hellere vil bruge pengene til noget andet.

Det er alt sammen faktorer, der gør, at nogle allerede på et tidligt tidspunkt vælger at finde en anden bolig til resten af livet. En bolig der skal være overkommelige at vedligeholde og nemt tilgængelig – og måske frigiver økonomi til andre formål som rejser, børnebørn og andet.

Hvis du allerede nu overvejer at finde et nyt, mindre og mere praktisk hus eller lejlighed, så prøv at gennemtænke den praktiske indretning.

Det vil sige, at før du vælger en bolig og indretter den, så prøv at forudse, hvilke forhold der evt. kan opstå i forbindelse med at færdes i boligen som gammel, og hvis man oplever at få eventuelle funktionsnedsættelser.

Det er vigtigt at få med, når du vælger bolig. Fx hjælpemidler til at færdes i boligen, let adgang til offentlig tranport, indkøbsmuligheder, læger og andre institutioner – og at have familie tæt på.

Står du først i den situation, at du må bede det offentlige om hjælp til eksempelvis at finde en egnet lejlighed i stueplan, kommer den næppe til at ligge der, hvor du allerhelst vil tilbringe din alderdom.

At vælge af lyst frem for af nød vil altid være at foretrække, også når det gælder boligen til den tredje alder - hvis du ikke kan ombygge/tilpasse dit eget hus.

Derfor er det en god idé at forberede sig i god tid, allerbedst mens du stadig har den fulde førlighed i behold.

Hvad kendetegner en god seniorbolig?

En ældrevenlig bolig er kendetegnet ved at være nem at komme ind i, ud af og rundt i.

Ligeledes skal det være nemt at gennemføre de nødvendige og ønskede dagligdags aktiviteter som madlavning, rengøring og personlig hygiejne.

Derudover er der i den ældre- eller handicapvenlige bolig ikke trapper og/eller niveauspring.

Ønsker du at blive boende i et hus i flere planer, bør du som minimum undersøge muligheden for at supplere eventuelle trapper med en elektrisk stolelift.

Alle vådrum og trapper bør også være udstyret med skridsikre overflader, ligesom gulvbelægningen skal være jævn og fast.

Desuden bør der være brede passager med plads til at manøvrere rundt med en kørestol overalt - også på badeværelset.

Når du er i gang, kan du passende få fjernet alle dørtrin. Dørtrin gør det besværligt at færdes med et gangredskab eller en kørestol og er også hyppigt årsag til, at ældre falder i deres bolig.

Det er også praktisk, at den ældrevenlige bolig ligger tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder og - alt efter temperament og behov - måske også tæt på noget af det, du i øvrigt værdsætter, fx natur eller kulturtilbud.

Hvad kan du gøre på forhånd?

Ønsker du at blive boende i din egen bolig resten af livet, kan du allerede på et tidligt tidspunkt planlægge den, så den er så velegnet som ældrevenlig bolig som muligt.

Du kan få havegangen lagt om med en jævn og skridsikker belægning, ligesom du kan sørge for god udendørs belysning, så det er lettere og sikrere at færdes i aften- og nattetimerne.

Som ældre kan synet ofte svækkes, så god belysning er yderst vigtigt for at færdes sikkert.

Foregår adgangen til hoveddøren via en trappe, kan du overveje at kombinere den med en slags rampe. Det vil gøre det nemmere for dårligt gående med fx rolator eller for kørestolsbrugere, og andre kan stadig bruge trappen.

En generel udjævning af niveauforskelle samt fx solide håndlister og greb som mulighed for at få solid støtte på vej ind i og gennem boligen vil også lette det at kunne færdes trygt og sikkert i sin bolig senere i tilværelsen.

Inde i boligen er det også vigtigt med tilstrækkeligt lys, solide håndlister, greb og så er det vigtigt, at dørene har en fornuftig bredde – et dørhul omkring 1 meter vil give fri adgang for de fleste kørestole (afhængigt af model) - ligesom det er en fordel, at der er god manøvreplads til et gangredskab eller en kørestol.

Løse tæpper kan også give risiko for unødige faldulykker, hvis du bliver usikker på benene.

Skal du alligevel renovere de elektriske installationer, vil det være en god idé at på stik og afbrydere op i en højde så du kan nå dem fra siddende position, 40 cm over gulvet og eventuelt at installere såkaldte korrespondanceafbrydere. Dermed kan du tænde og slukke dine lamper på forskellige afbrydere. Det koster en forholdsvis beskeden merpris sammenlignet med almindelige kontakter. Du kan også overveje at installere automatisk tænd/sluk eller fjernbetjening af lyset.

Hvor kan du få hjælp?

Den dag du får behov for hjælp, er der hjælp at hente mange steder, hvis du vil have inspiration til en ældre- eller handicapvenlig boligindretning.

Der er masser af inspiration og råd at hente hos Ældre Sagen samt hos Seniorsiderne - og især undersiderne Seniorboliger byder på megen information om emner af interesse for seniorer.

De fleste kommuners hjemmesider rummer information om det lokale udbud af ældrevenlige boliger i kommunalt udbud, ligesom mange ejendomsmæglere formidler ældrevenlige boliger.

Her kan du også finde bofællesskaber af ejer- eller andelsboliger, enten som mindre enfamiliehuse (og dobbelthuse eller rækkehuse) omkring et fælleshus indrettet til aktiviteter og fællesskab.

Hvorvidt det kan betale sig at ombygge sin egen bolig, afhænger naturligvis af flere faktorer, hvoraf prisen formentlig er den vigtigste for de fleste. At flytte til en ældrebolig der på forhånd er indrettet rigtigt, kan være et fornuftigt alternativ til at begynde at bygge om.

Din kommune kan også i helt særlige tilfælde hjælpe med at ombygge din bolig, så den bliver handicapegnet. For selvom kommunen som udgangspunkt ikke yder støtte til ejerboliger, så kan du - hvis du får et varigt fysisk handicap - alligevel søge om hjælp.

Hjælpen vil typisk dække opsætning af greb på badeværelset og fjernelse af dørtrin. Hvor meget kommunen betaler, er individuelt og vurderes fra sag til sag - alt efter hvilke tiltag der skal gennemføres.