Sådan bruger du en ukrudtsbrænder

En ukrudtsbrænder gør det lettere at bekæmpe ukrudt mellem fliser og i belægninger. Ukrudtet skal kun svitses kort - ikke brændes helt af.

ukrudtsbrænder gasbrænder have ukrudt

Det kan være rigtig effektivt at bruge en gasbrænder til at bekæmpe ukrudt i haven og mellem fliserne, husk blot, at du skal brænde oftere, end du ville skulle hive planterne op. Foto: Torben Klint

Hvorfor bruge en ukrudtsbrænder?

En ukrudtsbrænder gør det lettere at bekæmpe ukrudt mellem fliser og i belægninger, især hvis du har store arealer med terrasse, gårdsplads, stier el.lign. i haven.

SE TEMA OM UKRUDT

Hvordan bruger du ukrudtsbrænderen?

Det er en misforståelse, at ukrudtet skal brændes væk. Det er langt mere effektivt kun at svitse ukrudtet. Meningen er, at hele ukrudtsplanten skal varmes op, så cellerne sprænger indefra, og planten visner i løbet af de næste dage.

Det kan du opnå ved at føre ukrudtsbrænderen henover ukrudtet i ca. 10 cm's afstand. Du skal gøre det så tilpas hurtigt, at planten varmes op uden at brænde af.

Du kan se, om en plante har fået nok varme ved at klemme et blad mellem to fingre. Hvis der kommer et mørkt aftryk efter dine fingre, har den fået nok.

Forsøg har vist, at du opnår den bedste effekt, hvis du bruger ca. 8 gram gas pr. kvadratmeter. Ved den dosis vil 90 procent af ukrudtet være forsvundet efter 3 dage.

Det kan ikke betale sig at spare på gassen, da for lav dosis giver en dårlig effekt.

På den anden side kan for høj dosering betyde, at ukrudtet brænder af, men at roden overlever, så den kan skyde nye grønne skud.

Efter 2-3 dage kan du feje det visne ukrudt væk med en stiv kost. Ellers vil det brænde væk, næste gang du bruger ukrudtsbrænderen.

Hvor ofte skal du bruge en ukrudtsbrænder?

Det er desværre ikke nok at behandle ukrudtet én gang for alle. En del af ukrudtet vil overleve varmebehandlingen og vokse frem igen.

Ukrudt med et stort rodnet bør behandles allerede 4 dage efter første behandling. Derfor må du gentage behandlingen med gas flere gange i løbet af sommeren.

Det er vigtigt at komme i gang om foråret, inden ukrudtet bliver for højt, helst ikke over 3 cm og gerne lavere. Behandlingen er nemlig mest effektiv på nyspirede planter.

De små planter dør efter et kort øjebliks varmebehandling, og dermed kan du både spare tid og gas. Sørg for at behandle ukrudtet, før det blomstrer og smider frø.

Hvordan undgår du brandfare ved ukrudtsbrænding?

Ukrudtsbrændere er hvert år skyld i brande. I følge Beredskabsstyrelsen var der i 2015 mindst 202 brande forårsaget af ukrudtsbrændere.

brug ukrudtsbrænder imod ukrudt mellem fliser

Ukrudtet skal kun svitses. når du bruger ukrudtsbrænderen. Foto: BP Gas Danmark

Du kan nedsætte risikoen for brand, når du bruger ukrudtsbrænder, ved at følge disse råd:

 • Undgå at bruge ukrudtsbrænderen i tørkeperioder og i blæsevejr.
 • Brug kun brænderen, når planterne og omgivelserne er fugtige. Vand evt. området.
 • Sørg for at have en vandkande med vand eller andet brandslukningsudstyr i nærheden.
 • Fej belægningen først, så du fjerner visne blade og andet letantændeligt.
 • Brænd ikke ukrudtet af. Det skal kun svitses kortvarigt.
 • Hold altid øje med flammen, og forlad aldrig en tændt ukrudtsbrænder. Efterlad ikke en varm ukrudtsbrænder i nærheden af brandbare ting.
 • Hold afstand til bunker af tørre blade. De antændes let.
 • Brug ikke brænderen i nærheden af huse, garager, buske, biler m.v.
 • Lad ikke børn komme i nærheden af en tændt eller varm ukrudtsbrænder.
 • Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.
 • Afmonter gasflasken efter brug

Der er desværre mange dårlige erfaringer med, at en ukrudtsbrænder kan være selvantændelig, mens den ikke er i brug. Det er ikke alle, der er farlige, men en god forhåndsregel er, at opbevare ukrudtsbrænderen i et skur eller under et halvtag, der er placeret et godt stykke væk fra boligen, så hvis uheldet skulle være ude, kan branden ikke brede sig.

Du skal sikre dig, at gasbrænderen er godkendt. Alle gasforbrugende apparater skal være enten CE- mærkede eller DG-mærkede. Du kan læse mere om godkendelserne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • Fiskars kundeservice
 • Fri for ukrudt l Jette Gefke l Modtryk 1999
 • Ukrudtsbrænderen - et effektivt redskab, der skal bruges med omtanke l Folder fra Beredskabsstyrelsen
 • Havenyt.dk Beredskabsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen
 • Hvad er den mest miljøvenlige pesticidfri ukrudtsbekæmpelse: Damp eller gas? l Skov og Landskab 2002
 • Ukrudtsbekæmpelse på belægninger l Skov og Landskab og Miljøstyrelsen 2002

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab