Der kan være mange gode grunde til at ville bytte bolig – fx hvis familien bliver forøget, ungerne flyver fra reden eller din økonomiske situation ændrer sig.

Fordelen ved at boligbytte, hvis du bor i lejebolig eller andelsbolig, er, at du som regel ikke skal stå på venteliste få en ny bolig. Til gengæld kan det tage tid at finde frem til netop den bolig, der matcher dit behov i forhold til både pris, størrelse og beliggenhed.

Bor du i lejlighed, kan du være heldig, at du blot kan bytte med en bolig et andet sted i samme blok. Men faktisk er det muligt at bytte adresser over hele landet. Du og boligen skal blot opfylde en række betingelser for boligbyt.

Regler for bytte af bolig

Uanset, om du bor til leje i en almen bolig eller i en privat lejebolig, og om du bor i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller en anden by i Danmark, har du som tommelfingerregel mulighed for at bytte til en anden lejebolig, hvis du har boet til leje der i mindst tre år.

Der er dog nogle få undtagelser. Hvis du bor i en privat lejebolig, kan udlejeren fx modsætte sig et boligbytte, hvis vedkommende kan begrunde det.

Krav der skal være opfyldt, hvis du vil bytte lejebolig:

  • Du må kun bytte med andre lejere.
  • Du må kun bytte din bolig, hvis du har haft den minimum tre år.
  • Du kan ikke bytte til en bolig, der er forbeholdt særlige grupper, fx ældreboliger, ungdomsboliger mv.
  • Du kan ikke bytte, hvis det er en privat lejebolig, hvor der er færre en syv boliger i ejendommen, og ejeren selv bor i en af dem.
  • Du kan ikke bytte, hvis ejeren er en pensionskasse, der har forbeholdt boligerne til sine medlemmer.
  • Der skal minimum være et beboelsesrum per person i den lejlighed, du bytter til.

Undersøg grundigt, om du kan gøre krav på at bytte bolig, og om vedkommende, du bytter med, også opfylder kravene, før du bytter.

Det kan være en rigtig god idé at informere din udlejer tidligt i processen, så vedkommende er indforstået med dine planer.

Har du boet til leje i mindre end tre år hos en privat udlejer, kan du evt. høre, om udlejer vil dispensere for treårs-reglen og tillade et boligbytte.

Bemærk, at nogle udlejere kan have særlige tidsfrister for, hvornår du skal søge om at bytte.

Hvilke typer boliger kan man bytte imellem? 

Det er mange forskellige muligheder for boligbytte – der skal blot være tale om en lejebolig.

Almen bolig til almen bolig: Her har du mulighed for både at bytte til en bolig i den forening du bor i eller til en bolig i en anden almen boligforening. Førstnævnte er nemmest, da det blot er dit eget boligselskab, der skal ind over bytningen.

Hvis du vil bytte din almene bolig til en anden, skal du søge din boligforening om det. Det gælder både, hvis du søger internt, eller hvis du vil bytte med en bolig i en anden boligforening eller til en privat lejebolig.

Almen bolig til privat lejebolig og omvendt: Hvis du bytter mellem almen og privat bolig, skal du være særligt opmærksom på kravet om, at udlejer kan modsætte sig et bytte, hvis vedkommende selv bor i ejendommen og der er færre en syv beboelsesmål.

Privat bolig til privat bolig: Her skal du også være opmærksom på, at udlejer kan modsætte sig et bytte, hvis vedkommende selv bor i ejendommen og der er færre en syv beboelsesmål.

Husk, at der ikke må bo flere personer i lejligheden, end der er værelser til. Bor I tre mennesker i den nuværende lejlighed, må I ikke bytte til en toværelses lejlighed.

Andelsbolig: Regler for at boligbytte

Bor du i en andelsforening, er der ofte interne ventelister i foreningerne, hvor du har mulighed for at købe en af de andre lejligheder, når der bliver noget ledigt. Et bytte vil principielt foregå som en almindelig bolighandel. 

Har du planer om at bytte din andelsbolig med en bolig i en anden andelsforening, kan det straks blive mere kompliceret, da der så skal to bestyrelser ind over og godkende handlerne. Der kan dog meget vel være penge at spare, da du slipper for at betale udgifter til en ejendomsmægler.

Hvad koster det at bytte bolig?

Hvis du bytter internt, skal du regne med, at det koster det samme som en almindelig flytning. De betingelser, der er aftalt i lejekontrakten vedrørende flytning, er stadig gældende, selv om der er tale om et internt bytte. Du skal altså stadig sætte i stand, rengøre og evt. betale for fejl og mangler, som hvis du fraflyttede boligen på normal vis.

Vær opmærksom på, at din udlejer ikke er forpligtet til at lade den nye lejer overtage lejligheden på de samme vilkår, som indtil nu har været gældende. Mange udlejere vil også vurdere, at en bytning er det samme som en udflytning, hvilket betyder at der fx skal betales indskud eller depositum. Udlejeren har bl.a. også mulighed for at sætte lejlighederne i stand i forbindelse med ombytningen og kan dermed sætte huslejen op.

Hvor finder jeg nogen at bytte bolig med?

Forskellige boligportaler tilbyder bytning af bolig.

Danmarks almene boliger (BL) har fx en boligportal udelukkende for lejere, der ønsker at bytte bolig med andre lejere. Det kræver, at du opretter dig som bruger og logger ind.

Forskellige steder at lede efter byttebolig:

Bemærk, at nogle af portalerne også tilbyder bytte mellem ejerboliger.