Hvad er et mansardtag?

Et mansardtag har en knækket tagflade, hvor den nederste tagflade næsten står helt lodret og møder den øvre del af taget, som har en mindre hældning. Den nederste del af et mansardtag er velegnet til at indbygge kviste og vinduer, så man kan inddrage mansard-etagen til beboelse. Et mansardtag kaldes undertiden også et brudt eller et gebrokkent tag.

Efterisolering udefra

Da tagbelægningen skal fjernes, er det ikke en nem opgave at efterisolere mansardtaget udefra:

  • Der skal stilles et stillads op.
  • Hele tagbelægningen skal af.
  • Taglægterne, der holder tagbelægningen, skal af.
  • Eventuelt undertag skal fjernes.
  • Når hele tagbelægningen er fjernet, så kan den egentlige efterisolering påbegyndes og her skal du isolere op til gældende krav jf. bygningsreglementet.  
  • Efter endt isolering skal hele tagkonstruktionen reetableres.

Hvilke isoleringsmetoder kan du bruge til et mansardtag?

Huse med mansardtag kan være lidt besværlige at isolere, da de har 2 forskellige tagflader – den øverste, hvor du finder et saddeltag med lav hældning og den nederste, hvor hældningen er stejl, og hvor der ofte også er vinduer. Især den lodrette del af taget kan være svær at isolere.

Mansardtage kan både isoleres udefra og indefra.

Hvis du skal efterisolere et mansardtag, kan den lodrette del kun isoleres med isoleringsmåtter. I den vandrette del kan der lægges isoleringsmåtter eller blæses isoleringsgranulat ind. Efterisolering bør udføres, hvis isoleringstykkelsen er under 150 mm. Ved efterisolering af mansardtaget skal der ideelt opnås en endelig isoleringstykkelse på 300 mm. 

Isolering af mansardtag indefra

I nogle tilfælde er det muligt at komme ud bag selve mansardtagets tagkonstruktion. Hvis det er tilfældet, kan du isolere mansardtaget indefra.

Det er nemmest først at etablere et skelet til at montere isoleringen på tagets lodrette del. Der skal minimum være 5 cm mellemrum mellem isolering og tagbelægning.

Du bør isolere både gulvet og den lodrette del af mansardtaget. Hvis der er plads, er det bedst at isolere med minimum 300 mm isolering på gulvet og 300 mm på den lodrette væg. Husk at montere en tæt dampspærre.

Dampspærren må ikke ligge længere inde i konstruktionen end 1/3 af den samlede isoleringstykkelse set indefra. Der kan dampspærren holde en temperatur, der er høj nok til, at damp i indeluften ikke kan kondensere på den.

Du bør altid først isolere den lodrette væg på mansardtagets indvendige side, så du ikke skal kravle rundt i isoleringen på gulvet, mens du isolerer væggen. I de fleste tilfælde er det nødvendigt at bygge et lodret skelet af træbjælker til at montere isoleringsmåtterne på. Den vandrette isolering lægges blot direkte oven på gulvet. Husk at montere en tæt dampspærre.

Isolering af mansardtag udefra

Ofte vil det være meget besværligt at arbejde inde bag mansardtaget, da der er meget lidt plads. I så tilfælde kan det anbefales at isolere mansardtaget udefra i stedet for.

Det gør man ved at fjerne den eksisterende tagbelægning, lægter og undertag og konstruere et lodret skelet, som den ny isolering placeres i. Derefter etableres et nyt undertag og lægges ny tagbelægning. Tillige udskiftes udtjente vinduer med nye energiruder. Ved kviste efterisoleres sider og tag i samme omgang.

Det er som regel dyrt at isolere taget udefra, da taget skal løftes for at opnå tilstrækkelig plads til isoleringen. Når man udskifter sin tagbelægning, betyder det også, at man skal opfylde de krav til isolering, som fremgår af gældende bygningsreglement, og det kan være med til at gøre det dyrt at skulle skifte både tagbelægning og isolere. Til gengæld vil det betyde, at dit hus bliver efterisoleret efter gældende krav, og det kan betyde en større besparelse på varmeregningen.

Hvad kan du spare på varmeregningen ved at efterisolere dit tag?

Hvis du vil vide præcis, hvor meget du kan spare i lige netop dit hus ved at efterisolere, kan du kontakte en energivejleder og få lavet en beregning på, hvor stor en årlig besparelse, du vil opnå på varmeregningen, samt hvor stor udgiften vil være for at udføre arbejdet.
Du kan også få et groft estimat ud fra dette skema udarbejdet af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. 

Hvilke andre fordele er der ved at isolere taget?

Ud over at spare penge er der også andre fordele ved at isolere taget/loftet:

  • Du slipper for træk fra loftslemmen, hvis denne er uisoleret.
  • Du slipper for kuldestråling og kuldenedfald fra kolde lofter.
  • Du begrænser energiforbruget og hermed CO2-udslippet fra din bolig. På den måde er du med til at gøre noget positivt i forhold til miljø- og klimaforandringer.
  • Øget ejendomsværdi

Kan du selv isolere et mansardtag?

Da et mansardtag ofte er svært at isolere, anbefales det at få professionelle håndværkere til at udføre arbejdet. I de fleste tilfælde skal hele tagbelægningen af, og dette er absolut ikke gør det selv-arbejde.

Vælger du at isolere indefra, er der også mange faldgruber, der kan få betydning for din bolig, hvor det fx kan få alvorlige konsekvenser, hvis dampspærre og ventilationsforhold ikke er i orden. Forkert udført efterisolering kan give problemer med fugt, der i værste fald kan forårsage råd i konstruktionerne. Derfor er det en god idé også at gøre brug af en professionel til dette.

Sørg for at bruge en professionel tømrer med erfaring med mansardtage. Allier dig også med en uvildig rådgiver, som kan læse dine kontrakter med byggefirmaet/håndværkeren igennem, føre tilsyn og være med til afleveringsforretningen.

Hvordan kommer du i gang med at isolere et mansardtag?

Inden arbejdet går i gang, bør du altid få gennemført en forundersøgelse, som skal afdække om efterisoleringen er mulig uden at skulle rive taget af. Derefter skal du have tjekket, om taget er tæt og kan modstå vand og fygesne udefra, da arbejdet ellers vil være forgæves.

Sørg for at loftshøjden på minimum 2,3 meter overholdes for at rummet kan bruges og inddrages til lovlig beboelse.

Tjek din husforsikring

Du bør også kontakte dit forsikringsselskab, inden du påbegynder arbejdet. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet. I de fleste tilfælde vil præmien stige i den periode, hvor byggeriet står på, da der er større risiko for skader i denne periode.

Det kan også være nødvendigt at tegne en særlig forsikring, som dækker skader på eller tyveri af byggematerialer m.m.

Husk kontrol med byggeriet når du efterisolerer

Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, kan det være en god idé at hyre en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning, og afhængig af arbejdets omfang koster det et sted imellem 3.000 og 8.000 kr. inkl. moms.

Når tagbelægningen skiftes, er det særlig vigtigt at få kontrolleret arbejdet. Taget er meget vigtigt for huset, og er arbejdet udført forkert, kan du risikere både stormskader og alvorlige vandskader. Derfor er det vigtigt, at det nye tag er udført efter alle forskrifter, og at alle materialer er korrekt bygget sammen og fastgjort.

Det er også vigtigt, at der er helt tæt de steder, hvor tagfladen er gennembrudt, fx af skorsten, udluftningskanaler, kviste, tagvinduer og skotrender. Det er ofte disse steder, der kommer utætheder, som kan resultere i råd- og svampeskader.

Det er altid en god idé at hyre en uvildig rådgiver til at føre tilsyn, imens arbejdet står på. Pengene er godt givet ud, da risikoen for at der opstår byggesjusk eller fejl herved vil blive minimeret en del.