Hvordan passer du et æbletræ de første år efter plantning?

Nu står dit nye æbletræ i haven, og du glæder dig til at høste de første æbler næste år. Men hvordan skal du passe træet det den første tid? Hvor meget skal du vande et nyplantet æbletræ, og hvad med gødning? 

Hvis du vil give dit nyplantede æbletræ en god start, er der et par gode tricks til det. Ligesom andre planter og træer, er der dog aldrig 100 procent garanti for et vellykket resultat, men sandsynligheden stiger, hvis du giver dit æbletræ lidt opmærksomhed. 

 

Hvor meget skal et nyplantet æbletræ vandes?

Æbletræer skal vandes jævnligt de første 2-3 års tid. Også selv om du har plantet æbletræet i efteråret, hvor det regner, jorden er fugtig, og træet allerede har sat en del nye rødder. De første års tid er træets rødder ikke trængt dybt nok ned i jorden til, at træet kan forsyne sig selv med vand.

Vand grundigt, når du vander. Du skal give træet så meget vand, at det kan trænge dybt ned i jorden. Træet skal nemlig lokkes til at sende sine rødder i dybden. Vander du med lidt vand, så jorden kun er fugtig i den øverste del af jordlaget, sætter træet overfladiske rødder, hvilket gør det følsomt for tørre perioder og stærk blæst.

Vand en gang ugentlig fra april til september med  ca. 20 l vand pr. træ de første 2-3 år.

De følgende år skal du vande træet i tørre perioder, hvis jorden er sandet.

Hvor meget skal du gøde et nyplantet æbletræ?

Generelt har æbletræer ikke brug for ret megen gødning. Faktisk kan for stor tilførsel af kvælstof (N) resultere i angreb af svampesygdomme. Næringsstoffet kalium (K) har træet dog brug for, da der er meget kalium i vedmassen og i æblerne.

Er jorden meget leret i haven, så læg et lag god, velomsat kompost - ca. 1 cm tykt - rundt om træet. Brug fx den kompost, du kan hente gratis på genbrugspladsen.

Er træet plantet i sandjord, skal du lægge et ca. 3 cm tykt lag kompost. Læg komposten ud i en omkreds på ½-1 m2 rundt om stammen. Hestegødning eller græsafklip kan også bruges.

Du skal lægge kompost eller gøde om foråret.

Hvordan og hvornår skal du beskære dit æbletræ?

I princippet behøver du aldrig at beskære dit æbletræ. Der skal nok komme frugter alligevel. Men beskærer du dit træ løbende og på den rigtige måde, får du måske frugter af endnu bedre kvalitet og måske et træ, der er smukkere. Beskæringen er dog ingen garanti for, at træet sætter større frugter.

Der findes ikke én rigtig løsning på, hvordan man beskærer æbletræer, men der er en del gode råd, man bør følge.

Det er mest almindeligt at dyrke kronetræer i haver. Kronetræer har 3-5 gode grene, som sidder skråt ud fra stammen og danner kronen. Man beskærer kronetræer for at få lys og luft ind i kronen, hvilket nedsætter risikoen for angreb af sygdomme. Desuden kan det give større og flottere æbler.

Har du købt et æbletræ med en smuk form og velplacerede hovedgrene, skal du beskære mindst muligt. Du kan korte grenene ind med en tredjedel for at få en bedre forgrening, men det er ikke nødvendigt. Forkorter du grenene, skal du lægge snittet ca. en halv cm efter en udadvendt knop, så knoppen skyder udad, og grenen dermed vokser ud og væk fra stammen.

De næste 2-3 år efter beskæring skal du nøjes med at fjerne eventuelle døde og syge grene. Først når du kan høste, hvad der svarer til en hel spand æbler på træet, kan du fortsætte beskæringen.

Er det nødvendigt at fjerne ukrudt rundt om æbletræer? 

Vokser der græs eller ukrudt under dit nyplantede æbletræ, konkurrerer det med træet om vand og næringsstoffer. Det kan hæmme træets vækst så meget, at du aldrig får et sundt og godt træ, der skyder i vejret og giver meget frugt. Jorden skal derfor være ren på et areal på ca. 1 m2 rundt om stammen.

Hvis træet er podet på en svagt voksende stamme, skal du blive ved med at holde jorden ren omkring det,  også når træet er fuldvoksent.

De mere kraftigt voksende træer kan godt vokse i bunddække, dvs. du kan stoppe med at fjeren ukrudt og græs rundt om stammen, når træet er  5-6 år gammelt. Pas dog altid på, at der ikke gror andre planter helt op imod stammen, så mus og andre barkgnavere kan gemme sig her og leve godt af æbletræets bark.

Du kan holde jorden ren på flere måder:

 • Hak ukrudtet væk med hakkejern.
 • Læg ukrudtsdug rundt om stammen og hernæst jord rundt om kanten på dugen, så den holdes fast.
 • Læg et ca. 12 cm tykt lag flis rundt om stammen.

Sådan bestemmer du sorten på et æbletræ

Har du overtaget en have med æbletræer, kan det være interessant at vide, hvilke sorter det er. Kender du ikke selv sorterne, kan du få hjælp fra Pometets æblenøgle.

Du skal se på æbletræets form, blomsternes udseende og farve samt plukke 5-10 æbler, som du tager med ind til computeren, hvor du kan sammenligne og undersøge udseendet af dine træer og æbler med æblenøglens billeder og beskrivelser. Prøv dig frem her.

Hvordan passer du gamle æbletræer?

Gamle æbletræer kan i udgangspunktet bare passe sig selv. Men ønsker du større og bedre æbler, er der flere ting, du kan gøre.  

Hvor meget skal du gøde gamle æbletræer?

Det er ikke absolut nødvendigt at gøde det gamle æbletræ, men når du høster æbler, fjerner du nogle næringsstoffer fra træet.Derfor kan det være godt at tilføre ny næring. Kalium er fx et meget vigtigt næringsstof, da æbler indeholder meget kalium.

Du kan fortsætte med at give æbletræet lidt gødning, ligesom du gjorde de første år. Du kan også gøde træet med PK-gødning, som ikke indeholder kvælstof (N), hvis du er bekymret for at forurene din havejord.

Brug fx PK 0-4-21 m. Mg, S (magnesium og svovl), og giv ca. 200-250 gram pr. træ. Denne type gødning er blot et nemmere alternativ til kompost eller staldgødning. Gødningen drysse jævn ud på det areal, træets krone dækker. 

Det er en god idé at give æbletræet lidt kalk, hvis jorden er sandet. Drys en håndfuld ud på jorden under kronen cirka hvert 3. år. Hvis træet vokser i græs, vil græsset optage en stor del af gødningen. Du skal i så fald gøde med ca. dobbelt mængde.

Gød altid om foråret, hvor træet er i vækst og sætter knopper.

Hvordan beskærer du et æbletræ?

Når æbletræet er i god vækst, og du kan høste en hel spand æbler på det, kan du begynde at beskære det, hvis der er behov. Hovedprincippet for beskæring er, at man skal beskære så lidt som muligt og så få gange som muligt.

Formålet er at gøre træet luftigt, så der ikke sidder en masse grene midt inde i kronen, som gør trækronen for tæt. Der skal også kunne komme sol og luft ind til de æbler, der vokser i midten af træet.

Fjern hellere én større gren end 10 små. Når du beskærer, reagerer træet ved at sende nye skud ud. Det betyder, at når du skærer en gren midt over, skyder de mange sovende knopper på den tilbageværende del af grenen. Træet får dermed en masse uønskede smågrene, der sidder alt for tæt - og som skal fjernes igen. Disse smågrene kaldes vanris.

Følg disse principper, når du beskærer dit æbletræ:

 • Skær aldrig midt på en gren. Hvis du skal fjerne en gren, skal du skære lige over en sidegren eller fjerne den helt ved basis – det er der, hvor den hænger fast på en større gren eller stammen.
 • Undgå at skære i grenkraven, som ses som en ring ved grenens basis. Grenkraven skal blive på træet, da den lukker det sår, der opstår, når du beskærer. Du må heller ikke efterlade en grenstump - en stab, for arvævet kan ikke vokse helt ud over stumpen. Det ser heller ikke smukt ud med et træ fyldt med stabbe.
 • Fjern de grene, der vokser ind i kronen, så der bliver luft inde midt i kronen.
 • Fjern grene, som krydser hinanden. De slider ofte på hinanden, når det blæser.
 • Fjern grene, der vokser lodret op. 
 • Fjern døde og syge grene.
 • Gå med korte mellemrum nogle skridt tilbage, og bedøm resultatet. På den måde kan du danne dig et overblik over, hvor meget du behøver at beskære.
 • Beskær hellere for lidt end for meget.
 • Sætter træet vanris, så fjern dem hurtigst muligt ved at rive dem af.

Du kan beskære dine æbletræer året rundt - med undtagelse af i løvspring i april-maj. Det bedste tidspunkt er i sensommeren, hvor det er lunt, og træet hurtigt lukker sårene. 

Du kan også beskære i vintertiden, hvor det er nemmere at få overblik over grenene, men træet heler ikke sårene så hurtigt i denne periode. Nyvæksten bliver kraftigere efter en vinterbeskæring end efter en sommerbeskæring, og det er ikke en fordel.

Hvordan undgår du sygdomme og skadedyr i æbletræer?

Der er en del sygdomme og skadedyr, som kan angribe æbletræer og dermed forringe kvaliteten og udbyttet af æbler.

Den vigtigste forebyggelse mod sygdomme i æbler og på træer er:

 • at vælge sunde sorter, som ikke er så modtagelige for angreb.
 • at træet er plantet i jord, som er veldrænet og hverken er for sur eller kalkholdig.
 • at undgå at gøde med for meget kvælstof (N).
 • at holde trækronen luftig og åben, så lys kan trænge ind i den.

De mest almindelige skadegørere og sygdomme i æbletræer er:

 • Æbleskurv. Ses som sorte pletter, revner og sprækker på æblerne og som mørke pletter på bladene. Æbleskurv skyldes et svampeangreb.
 • Frugttrækræft. Giver sår på grene og stamme, der kan være så alvorlige, at den angrebne gren dør. Angribes et ungt træ, kan hele træet dø.
 • Æblemeldug. Ses som hvide belægninger på unge skud.
 • Grå monilia. Giver visne grene og ses som visne blomsterklaser lige efter blomstring.
 • Gul monilia. Giver mumiefrugter. Svampen angriber æblerne, som rådner og tørrer ind, og de tørre æbler sidder som mumier på træet.
 • Æblevikler. Kendes som orm i æblerne.
 • Æblespindemøl. Ses efter blomstring som store "spindelvævsklumper" i trækronen, hvor træets blade er spundet sammen. Inde i spindet er der larver, som æder blade og i værste fald nærmest kan afløve træet.

Sådan forebygger du de forskellige angreb af sygdomme og skadedyr i æbletræer:

 • Æbleskurv. Fjern de visne blade, for at mindske spredningen af svampen. Sørg for at bortskaffe bladene. 
 • Frugttrækræft. Fjern angrebne grene så hurtigt som muligt, når du har konstateret sår af frugttrækræft. Er stammen angrebet, skal du skære alt det mørke væk med en skarp kniv. Skær det væk i tørvejr, og rens kniven i sprit før og efter brug.
 • Æblemeldug. Fjern unge skud med hvide belægninger.
 • Grå monilia. Klip angrebne grene af, gerne 20 cm inde i den sunde del af træet.
 • Gul monilia. Fjern mumiefrugterne inden næste forår.
 • Æblevikler. Sørg for gode forhold for havens mejser og musvitter, der skal spise ormene, inden de angriber æblerne. Sprøjt med det biologiske bekæmpelsesmiddel Madex. Bind også bølgepap rundt om stammen i sensommeren, og lad det sidde et stykke tid. Luftkanalerne i pappet er et ideelt sted for viklerlarver at gemme sig hen over vinteren. Når du fjerner bølgepappet om vinteren, fjerner du dermed også larverne. Smid pappet i renovationen, så larverne destrueres.
 • Æblespindemøl. Sørg for gode forhold for mejser og musvitter, der gerne spiser larverne, hvis de kan få fat på dem. Riv spindet i stykker, så fuglene kan få fat på larverne, der sidder gemt inde i det. Klip spindet ned fra små træer. 

Forskning fra Aarhus Universitet viser, at et gennemsigtigt halvtag over æbletræerne kan formindske flere svampeangreb, da det hindrer, at der falder for meget regn på bladene. Metoden er dog omstændig og muligvis ikke den mest æstetiske løsning. 

Skal du tynde ud i æblerne?

Nogle år kan bestøvningen af æbletræets blomster være så god, at træet sætter alt for mange æbler. Bærer træet mange æbler, koster det meget energi. Det kan desuden medføre, at træets grene brækker, eller at det ikke bærer ret mange frugter året efter. Det er en træls og ujævn rytme, hvor træet kun bærer æbler hvert andet år. Endelig bliver æblerne ofte små, når de sidder meget tæt.

Heldigvis regulerer æbletræet i nogen grad selv mængden af æbler. Er der for mange, kaster træet en masse små æbler af sig i juni måned. Der kan dog stadig være for mange æbler tilbage også efter junifaldet, som man kalder det. derfor er det en god idé at tynde ud i æblerne, hvis du kan se, at æblerne sidder for tæt, eller træet har svært ved at bære vægten af dem.

Sådan tynder du ud i æblerne

Når junifaldet er slut, kan du selv tynde ud i æblerne, så der er en passende mængde tilbage på grenene. Som tommelfingerregel siger man, at der skal være en håndsbreddes afstand imellem æblerne. Nogle træer bærer dog æbler i klaser, og her skal du tynde ud, så der kun er to æbler pr. klase. Det bedste tidspunkt er midt i juli, mens æblerne stadig små.

Sådan gør du:

 • Ryst træet så hårdt, du kan, så dårlige og løstsiddende frugt falder af.
 • Fjern alle æbler, som er angrebet af sygdomme eller skadedyr. Det vil sige æbler, som har skurvpletter og æbler, hvor du kan se huller efter æbleviklerens larve.
 • Fjern små misdannede æbler.
 • Tynd herefter ud, så der ca. er en håndsbredde imellem hver af de resterende æbler.

Se videoen 'Sådan tjekker du, om æblet er modent'

Hvornår er æblerne modne?

Selve sorten, havens geografiske beliggenhed og den aktuelle sommers varme bestemmer, hvornår dine æbler er modne.

Købeæbler er ofte plukket længe før, de er modne, da de skal transporteres lang vej for at nå frem til butikkerne. Men dine egne æbler kan du høste, når de er modne og fulde af smag. De fleste sorter er modne mellem august og oktober. Du kan tjekke om et æble er modent ved at dreje det en halv omgang og se, om det slipper grenen. Slipper det ikke, bør du lade det hænge lidt længere tid. 

De tidlige æblesorter holder sig kun et par uger, mens de lidt senere sorter kan opbevares i et par måneder. Hvis du vil opbevare dem længe, skal du plukke dem tidligt.

Der findes enkelte sorter, som kan opbevares hele vinteren og kun bliver bedre og bedre. Det gælder fx madæblerne 'Belle de Boskoop' og den engelske sort 'Bramley', som endog kan opbevares helt til næste sommer.

Har du ikke gode opbevaringsforhold, og har du æblesorter, som ikke kan opbevares så længe, kan du med fordel omsætte æblerne til æblemost allerede, når de høstes. Du kan også med det samme skrælle og fryse dem.

Pres din egen æblemost - sådan gør du

Podcast: Mig og min have

Episode 6: Frugt i haven

Frugt har været en del af havelivet lige så længe, vi har dyrket haver. Frugt var førhen en vigtig del af husholdningen og den selvforsynende have. Sådan er det ikke længere, og i dag kan vi få al slags frugt på alle tider af året. Smagen er dog bare bedre, når man høster af egen avl.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit

Podcast: Mig og min have

Episode 10: Træer i haven

I dette afsnit af ‘Mig og min have’ skal det handle om træer. Træer er en af de discipliner, som vi kan beskæftige os med helt indtil, at jorden bliver bundfrossen, og vi ikke længere kan grave i jorden. Vi tager dig en tur med ud til Arboretet i Hørsholm, hvor du skal møde Arboretmesteren Ole, som giver en tur rundt i Arboretet, som er en samling af løv- og vedplanter. Bagefter er vi taget ud i Jespers have og byder julen indenfor, når vi julehygger, og kigger tilbage på året der gik.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit