Hvordan passer du dit nye æbletræ de første år efter plantning?

Nu står dit nye æbletræ i haven, og du glæder dig til at høste de første æbler næste år. Men hvordan skal du passe træet det første år? Det får du svar på her.

Skal træet vandes?

Æbletræer skal vandes jævnligt det første års tid. Også selv om du har plantet æbletræet i efteråret, hvor det regner, jorden er fugtig, og træet allerede har sat en del nye rødder. Det første års tid er træets rødder ikke trængt dybt nok ned i jorden til, at træet kan forsyne sig selv med vand.

Vand grundigt, når du vander. Du skal give træet så meget vand, at det kan trænge dybt ned i jorden. Træet skal nemlig lokkes til at sende sine rødder i dybden mod vandet. Vander du med lidt vand, så jorden kun er fugtig i den øverste del af jordlaget, sætter træet overfladiske rødder, hvilket gør det følsomt for tørre perioder og stærk blæst.

Vand en gang ugentlig med 1-2 spande vand pr. træ.

De følgende år skal du vande træet i tørre perioder, hvis jorden er sandet.

Skal du gøde æbletræet?

Generelt har æbletræer ikke brug for ret megen gødning. Faktisk kan for stor tilførsel af kvælstof (N) resultere i angreb af svampesygdomme. Næringsstoffet kalium (K) har træet dog brug for, da der er meget kalium i vedmassen og i æblerne.

Har du lerjord i haven, så læg et lag god, velomsat kompost - ca. 1 cm tykt - rundt om træet. Brug fx den kompost, du kan hente gratis på genbrugspladsen.

Er træet plantet i sandjord, skal du lægge et ca. 3 cm tykt lag kompost. Læg komposten ud i en omkreds på ½-1 m2 rundt om stammen. Hestegødning eller græsafklip kan også bruges.

Du skal lægge kompost eller gøde om foråret.

Skal æbletræet beskæres?

I princippet behøver du aldrig at beskære dit æbletræ. Der skal nok komme frugter alligevel. Men beskærer du dit træ løbende, får du måske frugter af endnu bedre kvalitet og måske et træ, der er smukkere. Der findes ikke én rigtig løsning på, hvordan man beskærer æbletræer, men der er en del gode regler, man bør følge.

Det er mest almindeligt at dyrke kronetræer i haver. Kronetræer har 3-5 gode grene, som sidder skråt ud fra stammen og danner kronen. Man beskærer kronetræer for at få lys og luft ind i kronen, hvilket nedsætter risikoen for angreb af sygdomme. Desuden giver det større og flottere æbler.

Har du købt et æbletræ med en smuk form og velplacerede hovedgrene, skal du beskære mindst muligt. Du kan korte grenene ind med en tredjedel for at få en bedre forgrening, men det er ikke nødvendigt. Forkorter du grenene, skal du lægge snittet ca. en halv cm efter en udadvendt knop, så knoppen skyder udad, og grenen dermed vokser ud og væk fra stammen.

De næste to-tre år efter beskæring skal du nøjes med at fjerne eventuelle døde og syge grene. Først når du kan høste, hvad der svarer til en hel spand æbler på træet, kan du fortsætte beskæringen.

Sådan holder du jorden ren under træet

Vokser der græs eller ukrudt under dit nye æbletræ, konkurrerer det med træet om vand og næringsstoffer. Det kan hæmme træets vækst så meget, at du aldrig får et sundt og godt træ, der skyder i vejret og giver megen frugt. Jorden skal derfor være ren på et areal på ca. 1 m2 rundt om stammen.

Hvis træet er podet på en svagt voksende stamme, skal du blive ved med at holde jorden ren omkring det. Podning er når en gren af én sort er "sat fast" på en stamme af en anden sort og gror videre her. Dermed vokser der to sorter æbler på samme stamme, og de kan bestøve hinanden. Bliv ved med at holde jorden ren, når træet er fuldvoksent.

De mere kraftigt voksende træer kan godt vokse i bunddække, dvs. at ukrudt og græs ikke fjernes, når de er blevet fem-seks år gamle. Pas dog altid på, at der ikke gror andre planter helt op imod stammen, så mus og andre barkgnavere kan gemme sig her og leve godt af æbletræets bark.

Du kan holde jorden ren på flere måder:

 • Hak ukrudtet væk med hakkejern.
 • Læg ukrudtsdug rundt om stammen. Læg jord rundt om kanten på dugen, så den holdes fast.
 • Læg et ca. 12 cm tykt lag flis rundt om stammen.

Hvordan passer du et gammelt æbletræ?

År efter år kan du høste lækre æbler på gamle æbletræer - uden at gøre nogen verdens ting for træet. Men ved at passe dit æbletræ får du større og bedre æbler.

Skal det gamle æbletræ gødes?

Det er ikke absolut nødvendigt at gøde det gamle æbletræ, men når du høster æbler, fjerner du nogle næringsstoffer fra træet, og derfor kan det være godt at tilføre ny næring. Kalium er fx et meget vigtigt næringsstof, da æbler indeholder meget kalium.

Du kan fortsætte med at give æbletræet lidt gødning, ligesom du gjorde de første år. Du kan også gøde træet med PK-gødning, som ikke indeholder kvælstof (N), hvis du er bekymret for at forurene din havejord. Brug fx PK 0-4-21 m. Mg, S (magnesium og svovl), og giv ca. 200-250 gram pr. træ. Gødningen fordeles på det areal, træets krone dækker. Drys PK-gødningen jævnt ud.

Denne type gødning er blot et alternativ til kompost eller staldgødning, som nogle finder nemmere. Det er en smagssag, men har intet med forurening at gøre, selv om økologer ikke bruger PK.

Det er desuden en god idé at give æbletræet lidt kalk, hvis jorden er sandet. Drys en håndfuld ud på jorden under kronen cirka hvert 3. år. Hvis træet vokser i græs, vil græsset optage en stor del af gødningen. Du skal i så fald gøde med cirka dobbelt mængde. Gød altid om foråret, hvor træet er i vækst og sætter knopper.

Hvordan beskærer du dit æbletræ, når det er veletableret?

Når æbletræet er i god vækst, og du kan høste en hel spand æbler på det, kan du begynde at beskære det, hvis der er behov. Hovedprincippet for beskæring er, at man skal beskære så lidt som muligt og så få gange som muligt.

Formålet er at gøre træet luftigt, så der ikke sidder en masse grene midt inde i kronen som gør trækronen for tæt. Der skal kunne komme sol og luft ind til de æbler, der vokser i midten.

Fjern hellere én større gren end 10 små. Når du beskærer, reagerer træet ved at sende nye skud ud. Det betyder, at når du skærer en gren midt over, skyder de mange sovende knopper på den tilbageværende del af grenen. Træet får dermed en masse uønskede smågrene, der sidder alt for tæt - og som skal fjernes igen. Disse smågrene kaldes vanris.

Følg disse principper, når du beskærer dit æbletræ:

 • Hvis du skal fjerne en gren, skal du skære lige over en sidegren eller fjerne den helt ved basis - der, hvor den hænger fast på en større gren eller stammen. Skær aldrig midt på en gren.
 • Undgå at skære i grenkraven, som ses som en ring ved grenens basis. Grenkraven skal blive på træet, da den lukker det sår, der opstår, når du beskærer. Du må dog heller ikke efterlade en grenstump - en stab, for arvævet kan ikke vokse helt ud over stumpen. Det ser heller ikke smukt ud med et træ fyldt med stabbe.
 • Fjern de grene, der vokser ind i kronen, så der bliver luft inde midt i kronen.
 • Fjern grene, som krydser hinanden. De slider ofte på hinanden, når det blæser.
 • Fjern grene, der vokser lodret op. De bærer ikke frugt.
 • Fjern døde og syge grene.
 • Gå med korte mellemrum nogle skridt tilbage, og bedøm resultatet. På den måde kan du danne dig et overblik over, hvor meget du behøver at beskære.
 • Beskær hellere for lidt end for meget.
 • Sætter træet vanris, så fjern dem hurtigst muligt ved at rive dem af.

Du kan beskære dine æbletræer året rundt - dog ikke i løvspring i april-maj. Det bedste tidspunkt er i sensommeren, hvor det er lunt, og træet hurtigt lukker sårene. Du kan også beskære i vintertiden, hvor det er nemmere at få overblik over grenene, men træet heler ikke sårene så hurtigt. Nyvæksten bliver kraftigere efter en vinterbeskæring end efter en sommerbeskæring, og det er ingen fordel.

Hvordan undgår du sygdomme og skadedyr i æblerne?

Der er en del sygdomme og skadedyr, som kan angribe æbletræer og dermed forringe kvaliteten og udbyttet af æbler. De mest almindelige skadegørere er:

 • Æbleskurv. Ses som sorte pletter, revner og sprækker på æblerne og som mørke pletter på bladene.
 • Frugttrækræft. Giver sår på grene og stamme, der kan være så alvorlige, at den angrebne gren dør. Angribes et ungt træ, kan hele træet dø.
 • Æblemeldug. Ses som hvide belægninger på unge skud.
 • Grå monilia. Giver visne grene og ses som visne blomsterklaser lige efter blomstring.
 • Gul monilia. Giver mumiefrugter. Svampen angriber æblerne, som rådner og tørrer ind, og de tørre æbler sidder som mumier på træet.
 • Æblevikler. Kendes som orm i æblerne.
 • Æblespindemøl. Ses efter blomstring som store "spindelvævsklumper" i trækronen, hvor træets blade er spundet sammen. Inde i spindet er der larver, som æder blade og i værste fald nærmest kan afløve træet.

Den vigtigste forebyggelse mod sygdomme i æbler og på træer er:

 • at vælge sunde sorter, som ikke er modtagelige.
 • at træet er plantet i jord, som er veldrænet og hverken er for sur eller kalkholdig.
 • at undgå at gøde med meget kvælstof (N).
 • at holde trækronen luftig og solåben.

Men der er også andet, du kan gøre for at forebygge angreb af sygdomme og skadedyr i æblerne:

 • Æbleskurv. Fjern de visne blade, eller klip dem med plæneklipperen, så de nemmere formuldes.
 • Frugttrækræft. Fjern angrebne grene så hurtigt som muligt, når du har konstateret sår af frugttrækræft. Er stammen angrebet, skal du skære alt det mørke væk med en skarp kniv. Skær det væk i tørvejr. og rens kniven i sprit før og efter brug.
 • Æblemeldug. Fjern unge skud med hvide belægninger.
 • Grå monilia. Klip angrebne grene af, gerne 20 cm inde i den sunde del af træet.
 • Gul monilia. Fjern mumiefrugterne inden næste forår.
 • Æblevikler. Sørg for gode forhold for havens mejser og musvitter, der skal spise ormene, inden de angriber æblerne. Sprøjt med det biologiske bekæmpelsesmiddel Madex. Bind også bølgepap rundt om stammen i sensommeren, for luftkanalerne i pappet er ideelt til viklerlarver, der gemmer sig her i vintertiden. Når du fjerner bølgepappet om vinteren, fjerner du også larverne. Smid pappet i renovationen, så larverne destrueres.
 • Æblespindemøl. Sørg for gode forhold for mejser og musvitter, der gerne spiser larverne, hvis de kan få fat på dem. Riv spindet i stykker, så fuglene kan få fat på larverne, som sidder gemt inde i det. Klip spindet ned fra små træer. Sprøjt med Dipel, et biologisk middel, som indeholder bakterien Bacillus thuringiensis. Sprøjt på de små larver. Der virker midlet bedst.

Forskning fra Aarhus Universitet viser, at et gennemsigtigt halvtag over æbletræerne kan formindske flere svampeangreb. Ved at hindre for meget regn på bladene formindskes muligheden for svampeangreb. Læs mere om undersøgelsen på Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug her.

Skal du tynde ud i æblerne?

Nogle år kan bestøvningen af æbletræets blomster være så god, at træet sætter alt for mange æbler. Skal træet bære så mange æbler, koster det meget energi, og det kan desuden medføre, at træets grene brækker, eller at træet ikke bærer ret mange frugter året efter. Det er en træls og ujævn rytme, hvor træet kun bærer æbler hvert andet år. Endelig bliver æblerne ofte små, når de sidder meget tæt.

Heldigvis regulerer æbletræet i nogen grad selv mængden af æbler. Er der for mange, kaster træet en masse små æbler af sig i juni måned. Ofte er der dog for mange æbler tilbage også efter junifaldet, som man kalder det, og så er det en god idé at tynde ud i æblerne.

Se videoen 'Sådan tjekker du, om æblet er modent'

Sådan tynder du ud i æblerne

Når junifaldet er slut, kan du selv tynde ud i æblerne, så der er en passende mængde tilbage på grenene. Som tommelfingerregel siger man, at der skal være en håndsbreddes afstand imellem æblerne. Nogle træer bærer dog æbler i klaser, og her skal du tynde ud, så der kun er to æbler pr. klase. Brug sommerferien til udtyndingen - midt i juli er æblerne stadig små.

Sådan gør du:

 • Ryst træet så hårdt, du kan, så dårlig og løstsiddende frugt falder af.
 • Fjern alle æbler, som er angrebet af sygdomme eller skadedyr. Det vil sige æbler, som har skurvpletter, og æbler, hvor du kan se huller efter æbleviklerens larve.
 • Fjern små misdannede æbler.
 • Fjern herefter æbler, så der er cirka en håndsbredde imellem de resterende æbler.

Hvornår høster du æblerne, og hvordan får du mest ud af dem?

Det er sorten, havens geografiske beliggenhed og den aktuelle sommers varme, der bestemmer, hvornår dine æbler er modne. Købeæbler er ofte plukket længe før, de er modne, da de skal transporteres lang vej for at nå frem til butikkerne. Men dine egne æbler kan du høste, når de er modne og fulde af smag.

Hvor længe kan du opbevare dine æbler?

De tidlige æblesorter holder sig kun et par uger, mens de middeltidlige kan opbevares i et par måneder. Der findes også sorter, som kan opbevares hele vinteren og kun bliver bedre og bedre. Det gælder især madæblerne 'Belle de Boskoop' og den engelske sort 'Bramley', som endog kan opbevares helt til næste sommer.

Har du ikke gode opbevaringsforhold, og har du æblesorter, som ikke kan opbevares så længe, kan du med fordel omsætte æblerne til en sund og lækker æblemost allerede, når de høstes. Du kan også med det samme skrælle og fryse dem, så de er klar til æblekager lang tid frem.

Pres din egen æblemost - sådan gør du

Podcast: Mig og min have

Episode 6: Frugt i haven

Frugt har været en del af havelivet lige så længe, vi har dyrket haver. Frugt var førhen en vigtig del af husholdningen og den selvforsynende have. Sådan er det ikke længere, og i dag kan vi få al slags frugt på alle tider af året. Smagen er dog bare bedre, når man høster af egen avl.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit

Podcast: Mig og min have

Episode 10: Træer i haven

I dette afsnit af ‘Mig og min have’ skal det handle om træer. Træer er en af de discipliner, som vi kan beskæftige os med helt indtil, at jorden bliver bundfrossen, og vi ikke længere kan grave i jorden. Vi tager dig en tur med ud til Arboretet i Hørsholm, hvor du skal møde Arboretmesteren Ole, som giver en tur rundt i Arboretet, som er en samling af løv- og vedplanter. Bagefter er vi taget ud i Jespers have og byder julen indenfor, når vi julehygger, og kigger tilbage på året der gik.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit