Hvilken æblesort skal du vælge?

Der findes cirka 750 forskellige æblesorter, heraf 300 danske sorter, i den Nordiske Genbank i Pometet i Høje Tåstrup, hvor man bevarer alle gamle nordiske sorter (et pomet er en samling af frugttræer og -buske).

På verdensplan findes der endnu flere forskellige æblesorter. Mange af disse sorter er gamle og mest interessante, hvis du gerne vil have samme sort som den, du smagte i barndommens have eller hos bedstemor. En del af dem er dog ikke særlig interessante som spiseæbler, og nogle sorter er meget modtagelige over for sygdomme. Så selv om udbuddet kan se uoverskueligt ud, er der ikke så mange æblesorter, som er interessante i haven.

Guide: Valg af æblesort til haven:

  • Smagen. Sorten skal være aromatisk, frisk og god, men skal det være et spise- eller madæble?
  • Robustheden. Sorten skal være modstandsdygtig over for sygdomme.
  • Høsttidspunkt og opbevaring. Vil du høste tidligt, eller skal æblerne kunne opbevares hele vinteren?
  • Vækstkraften. Træet skal have en størrelse, der passer til det sted, det skal plantes.
  • Udbyttet. Vil du fx have mange små æbler eller få store?
  • Bestøvning. Ingen æblesorter kan bestøve sig selv, men kræver bestøvning af en anden æblesort, som blomstrer på samme tid.

Æblesorters smag

Der er meget stor forskel på æblesorternes smag. Nogle har meget lidt smag, nogle en tør, lidt melet smag, og nogle er syrlige. Vælg en sort med en frisk og god aroma, hvis du ønsker et godt spise æble, og et lidt syrligere og fast æble hvis det skal bruges i maden. Kender du ikke sorternes smag i forvejen, har du mulighed for at prøvesmage mange forskellige sorter i sensommeren, hvor der landet over holdes æblearrangementer med mulighed for at smage forskellige sorter, fx på Pometet, Høje-Taastrup, eller Gammel Estrup, Randers, eller et af de andre pometer rundtomkring i landet.

Æblesorters robusthed

Skurv og frugttrækræft er to af de sygdomme, som kan angribe visse æblesorter.

Skurv giver brune pletter på æblerne, men får dem ikke til at rådne. Angreb giver dog en dårligere kvalitet, og udbyttet af æbler nedsættes, hvis angrebet er stort.

Frugttrækræft angriber træet, så nogle af grenene svulmer op og senere hen visner. I alvorlige tilfælde dør hele træet. Vælg sorter, som er modstandsdygtige over for disse sygdomme. Sorterne 'Cox Orange', 'Gråsten' og 'Ingrid Marie' er meget modtagelige for frugttrækræft.

Æblesorters modningstid

Nogle sorter modner tidligt - allerede først i august, men kan ikke opbevares særlig længe. Andre modner sent - først i oktober-november - og kan opbevares helt ind i foråret, og så er der de såkaldt middeltidlige sorter, der modner i september.

En middeltidlig sort, der kan opbevares nogle måneder, passer til de fleste familier. De meget tidlige sorter, som kun holder sig nogle få uger, passer bedst til store haver, hvor man har plads til flere træer. De sent modnende sorter er ofte bedst som madæbler, men kan til gengæld opbevares hele vinteren igennem, hvis man har velegnede opbevaringsmuligheder.

Hvor stort skal æbletræet være?

Når du vælger æblesorter til din have, skal du også overveje selve træets størrelse og type. Måske ønsker du, at det skal give skygge på solrige dage, eller måske skal det stå for sig selv, så mængden af æbler er vigtigst.

Uanset så findes æbletræer i mange størrelser og former. Ud over sorten er det i høj grad æbletræets rod - det, man kalder grundstammen - som afgør træets størrelse.

Æbletræer vokser ikke på deres egen rod, men er ligesom fx roser podet på en anden rod, grundstammen. Grundstammen kan være kraftigt, svagt eller middelkraftigt voksende, hvilket dermed afgør træets størrelse.

Æblesorter har forskellig vækstkraft

Ud over grundstammen har også æblesorten, der podes på grundstammen, indflydelse på træets størrelse, da de forskellige sorter har forskellig vækstkræft. Nogle sorter vokser kraftigt, nogle middelkraftigt og andre svagt. Træets størrelse afhænger derved dels af grundstammen og dels af sortens vækstkraft.

De svagt voksende sorter er velegnede som espaliertræer, men også som fritvoksende i små haver. De kraftigt voksende egner sig ikke til en lille have eller som espalierede frugttræer, da de kræver alt for meget beskæring. Til gengæld kan de blive fantastisk flotte og store, hvis de er podet på en kraftigt voksende rod. Æblesorter med middel vækstkraft passer til de fleste haver og giver smukke træer, der ikke skal beskæres ret meget.

Bestøvning af æbletræer

Ligesom alle andre blomster skal æbleblomster bestøves for at kunne sætte frugt. Æbler har behov for fremmedbestøvning af en sort, som både blomstrer på samme tid og er forligelig med denne sort.

Du kan ikke være sikker på, at naboens træer passer præcis til den sort, du selv har valgt, men vælger du en middeltidlig sort, og bor du i et villakvarter med mange æbletræer i haverne, vil der sandsynligvis være træer i nabolaget, som kan bestøve dit nye træ.

For at være sikker kan du plante 2 eller 3 træer, som bestøver hinanden.

Tre nemme og sikre æblesorter: Discovery, James Grieve og Rød Aroma

Har du plads til 3 æbletræer i haven, er et godt bud at plante sorterne 'Discovery', 'James Grieve' og 'Rød Aroma'. Disse sorter er rigtig gode til at bestøve hinanden og en lang række andre æblesorter.

Selv om du kun vælger den ene af disse sorter, vil den sandsynligvis kunne bestøve andre sorter, du gerne vil have i haven. Desuden modner de 3 sorter lige efter hinanden, så du har friske æbler i en lang periode.

'Discovery' modner fra sidst i august til midt i september og kan opbevares til ind i oktober. Det er et smukt rødt æble med en fin aroma og fast og saftigt frugtkød.
Sorten er modstandsdygtig over for sygdomme, træet har en svag vækst, kræver stort set ikke beskæring og er nemt at passe. Det giver hurtigt et godt udbytte.

'James Grieve' modner fra sidst i september til begyndelsen af oktober og kan opbevares til november. Det er et gulgrønt æble med rød kind og en god og eftertragtet aroma.
Træet er sundt, det vokser middelkraftigt og er let at passe. 'James Grieve' giver hurtigt et meget stort og stabilt udbytte.

'Rød Aroma' er måske det flotteste røde æble, der kan fås. Det har en frisk, saftig og syrlig-sød aroma, det modner fra midt i september til ind i oktober og kan opbevares til november. Træet er sundt og kraftigt voksende. I den store have kan man få et stort træ, hvis det er podet på en kraftigt voksende rod. Til den almindelige have bør man vælge en 'Rød Aroma', som er podet på en middelkraftig rod. Træet giver hurtigt et godt udbytte.

Æblesorter i Danmark

Inden du tager på planteskole, kan du undersøge de forskellige sorters egenskaber, så du ved, hvad du vil have, og evt. kan ringe og bestille de ønskede træer på planteskolen.

  • Pometet.dk: Her kan du finde information om de mange forskellige æblesorter og grundstammer. Pomet i Taastrup hører under Københavns Universitet.
  • Danskeplanteskoler.dk: Her kan du læse om udvalgte æblesorter, som alle er sunde, har en god vækstform, er nemme at passe og tilmed hurtigt bærer mange æbler.
  • Sonneruplund.dk: Liste over alle æblesorter i Danmark

Få flere æblesorter på samme træ med et familietræ

Har du en meget lille have, hvor der kun er plads til et enkelt træ, kan det være en stor fordel med et såkaldt familieæbletræ - et æbletræ med 2-3 forskellige sorter på samme træ.

Sorterne modner på forskellige tidspunkter, så du får friske æbler over en lang periode. Du får ikke så mange æbler af hver sort, men er I en lille familie, passer mængden som regel bedre, end hvis du planter et træ med kun én sort, hvor du får flere æbler på én gang, end I kan nå at spise.

Et familietræ behøver ikke en bestøversort, for de sorter, der er podet på træet, kan bestøve hinanden. Du kan købe et familietræ i planteskolen. Læg mærke til, at der findes forskellige sortsammensætninger at vælge imellem. Alternativt kan du selv pode flere sorter på dit træ, men det kræver særlige kundskaber, og at du ved, hvilke sorter der kan bestøve hinanden.

Podcast: Mig og min have

Episode 6: Frugt i haven

Frugt har været en del af havelivet lige så længe, vi har dyrket haver. Frugt var førhen en vigtig del af husholdningen og den selvforsynende have. Sådan er det ikke længere, og i dag kan vi få al slags frugt på alle tider af året. Smagen er dog bare bedre, når man høster af egen avl.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit