Er du træt af den gamle æblesort på træet i baghaven – eller giver dit æbletræ ikke så meget frugt længere? Så kan en podning af din gamle æbletræsstamme eller dit eget, nye selvgjorte æbletræ være svaret på dine æble-bønner.

Pod dit æbletræ eller en ny grundstamme sidst i februar eller starten af marts – du får de bedste resultater, når saftstigningen i grundstammerne begynder. Og så er du ikke langt fra nye æbler på dit gamle træ, eller dit helt eget hjemmedesignede æbletræ.

Lisbet Dahl Larsen er pometmester på Pometet i Tåstrup, hvor Københavns Universitet har en samling af frugttræer og bærbuske, bl.a. cirka 900 æblesorter, hvoraf 375 er danske.

Se her, hvordan pometmesteren poder æbletræer – på både gamle og nye stammer – og læs flere gode råd om æblepodning nedenfor.

Danmarks Nationalæble

Gråstenæblet regnes for at være Danmarks nationalæble, og det har været dyrket i Danmark i over 300 år.

Æblet menes oprindeligt at stamme fra Centralasiens bjerge i det sydlige Kasakstan og Xinjiang-provinsen i Kina.

Viden om podning stammer helt tilbage til 1560 B.C., og i det gamle Romerrige var kunsten at pode meget populær.

Man mener, at podekviste blev transporteret rundt i Europa af rejsende munke.

Kilde: Lisbet Dahl Larsen, Pometet/Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Dét skal du bruge til podning:

 • Brug en grundstamme i baghaven – eller skab dit nye æbletræ på en ny grundstamme, som du planter.
 • En eller flere podekviste i en sort, der passer til din smag.
 • En podekniv, en lille lommekniv eller en skarp grøntsagskniv fra køkkenet.
 • Podetape, snor eller elastik - til at holde podekvisten fast i sprækken med (i første omgang).
 • Podevoks, enten en blok der opvarmes eller koldflydende voks. Begge dele kan købes i dit plantecenter eller på internettet.

Hvor skaffer jeg podekviste?

 • Klip podekviste af hos naboer og familie, hvis de har en æbletræssort, du godt kan lide.
 • Køb også podekviste på Pometet, hvor du kan få alle de gamle sorter.

 Hvordan vælger og opbevarer jeg podekviste?

 • Klip podekviste af i træets hvileperiode, oftest fra december til februar.
 • Sørg for, at kvistene kun er et år gamle, dvs. dannet i forrige sæson.
 • Vælg sunde kviste, der er fri for sygdomstegn som meldug og skurv.
 • Vælg kviste, der har samme tykkelse som en blyant eller tykkere og en længde på ca. 20-40 cm.
 • Opbevar podekvistene fugtigt og på køl ved ca. 4 °C indtil selve podningen.
 • Sørg for, at podekvisten er længere tilbage i sin vækst end grundstammen eller den ny stamme.
 • Det rette tidspunkt afhænger af forårets komme – og hvornår din æbletræsstamme eller nye grundstamme er i vækst.

Hvordan poder jeg så mit æbletræ?

Groft sagt, skal du snitte en sprække i dit æbletræ med din kniv, hvori podekvistens spidse ende kan stoppes ned – hvorefter hele samlingen holdes fast med voks.

Sådan snitter du:

 • Skær et snit på ca. 1,5 cm ned i grundstammen eller på den hovedgren, hvor du ønsker podekvisten skal vokse ud fra.
 • Brug podekniven og lav et T-snit, dvs. skær et T og løsn barken en smule, cirka 1.5-3 cm ned – uden at brække den af.
 • Snit podekvistens spids, så den er flad, men spids, og kan glides ned i revnen på grundstammen, du lige har lavet. Snit gerne 2-3 cm op ad kvisten.
 • Skub podekvistens spids ned i snittet på grundstammen, så de selv hæfter – og hold samlingen sammen med podetape eller elastikker.
 • Sørg for at vækstlaget, dvs. træ uden bark, på både stamme og podekvist er i direkte berøring på det størst mulige område.
 • Hold snittet rent, og luk hurtigst muligt snittet med podevoks.

Hvordan passer jeg podningen?

 • Knæk alle nye skud på grundstammen af, så væksten koncentreres mod podekvisten.
 • Når der kommer 2-3-4 knopskud på den nye gren, dvs. podekvisten, så lad dem vokse, til de er cirka 10 cm.
 • Bræk derefter alle skud af – undtagen dét ene skud, som du synes ser stærkest og mest lovende ud.
 • Selvom det er ærgerligt, så skal du gøre dette, for at få en sund, stærk gren.

Kilde: Lisbet Dahl Larsen, Pometmester, Pometet i Taastrup

Hvilke træer kan podes?

 • Du får det bedste pode-resultat på kernefrugter, dvs. æble- og pæretræer.
 • Alder betyder noget. Det er fordelagtigt at pode unge træer.
 • Alle sorter kan podes på alle sorter. Groft sagt.
 • Tænk over, om du poder en sort med tunge æbler på en spinkel stamme – så får den brug for understøtning.
 • Sørg for at podekvist og grundstamme er lige tykke – eller pod med flere kviste hele vejen rundt om en tykkere grundstamme.
 • Du kan også ’starte’ dit eget æbletræ ved at pode flere grene på en ung rod uden top.

Kilde: Lisbet Dahl Larsen, Pometmester, Pometet i Taastrup

Pometet er Danmarks genbank for frugt og bær

Pometets sortssamling i Taastrup er landets største og omfatter bl.a:

 • Over 900 æblesorter - heraf 375 gamle, danske sorter
 • Over 150 pæresorter
 • Over 110 blommesorter og meget mere
 • Også samlinger af bær, bl.a. kirsebær, solbær, stikkelsbær, jordbær, hindbær og hyld findes her.
 • Pometet dyrker også en vinsorts-samling samt mindre plantninger af Aronia, kvæde, mispel og paradisæbler.

Pometets samling tjener som genbank for fremtidig dyrkning og har til formål at bevare genetiske ressourcer inden for kulturplanter tilegnet til dyrkning i de nordiske klimaområder.

Kilde: Lisbet Dahl Larsen, Pometmester, Pometet i Taastrup

Hvordan fungerer æbletræers genetik?

 • I alle æbler ligger starten på en ny æblesort. Alle kerner er en blanding af modertræet, hvor æblerne stammer fra, og en ukendt bestøversort.
 • Derfor kan en bestemt æblesort kun bevares ved vegetativ formering – altså podning.

Kilde: Lisbet Dahl Larsen, Pometmester, Pometet i Taastrup