Det er en god idé at sikre dine døre mod indbrud. Ved hvert tredje indbrud i et dansk hus bryder tyven således ind ad en dør, mens otte ud af ti indbrud i en lejlighed sker gennem en dør.

I lejligheder sker indbrud fortrinsvis gennem hoveddøren (56 % af alle indbrud) og terrasse/-altandør (20 %). I huse er det specielt terrassedøren tyve bryder op (23 %), mens hoveddøren, der vender ud mod gaden, forholdsvist sjældent brydes op (4 %).

Samtidig bruger tyvene også dørene til at komme ud med tyvekosterne. 

Derfor skal det være svært at bryde dørene i din bolig op – både udefra og indefra. Indbrudstyven får det nemmere, hvis 

 • Låsen er meget gammel.
 • Træværket i døren er nedbrudt.
 • Døren er spinkel.
 • Ruden i terrassedøren ikke er fastgjort nok til døren.

Alle yderdøre – hoveddøre, og en evt. kælderdør eller bagtrappedør – i din bolig bør være solide og forsynet med gode og sikre låse, for en tyv leder efter det svageste sted i huset at bryde ind og slippe afsted med tyvekosterne.

Især døre, hvor en tyv kan stå, uden at nogen kan se ham, er udsatte, så de er ekstra vigtige at sikre. Det kan fx være kælderdøre eller terrassedøre.

Terrassedøre og havedøre er som regel opbygget anderledes end hoved- og kælderdøre. Terrassedøre er ofte med glas og blot et greb indvendig som lukker døren. Man kan sige, at en terrassedør er et vindue, der er rejst op. 

Sikring af døre mod indbrud

Kvaliteten og sikkerheden af dine døre er afgørende for, hvor stor risikoen for indbrud er. Døre, der er ældre end 10 år, har sjældent indbyggede sikringsegenskaber. Derfor kan det være en god idé at sikre dem bedre. Hvis de er i fin stand, kan du gøre det selv med enkelte tiltag:

 • Installér indvendig lås med nøgle på døre, så det bliver sværere for tyven at komme ud med større tyvekoster. Det er vigtigt, at du altid har nøglen siddende i låsen, når du er hjemme, for i tilfælde af brand er det vigtigt, at du kan komme ud. Du kan også installere et indvendigt dørgreb med kodelås.
 • Skift låsecylinderen i døren, dels for at gøre det sværere at bryde ind, dels for at skræmme tyven fra overhovedet at forsøge.
 • Skru glaslister i døre med vinduer fast med sikringsskruer, der ikke kan skrues ud igen, så det bliver sværere for tyven af afmontere glaslister og trække glasset ud.
 • Beskyt udadgående døre med nokker, så det ikke er muligt at skære hængslerne over, da døren dermed sidder fast, selvom hængslerne er taget af.
 • Skift slutblikket ud med et kraftigere type og skru det fast med skrå skruer. Det gør det mere besværligt at bryde døren op med fx koben. 

Husk dette, før du indbrudssikrer dine døre

Før du går i gang med at sikre dine eksisterende døre, skal du overveje disse to ting:

1) Er din dør så ny, at den allerede har sikringstiltag?

Hvis din døre er fra ca. 2010 og frem, er det sandsynligt, at der allerede er indarbejdet en række elementer, der sikrer mod indbrud. Er dørene så nye, at der stadig er garanti på dem, bør du overveje, om du selv skal foretage sikringstiltag på dem, for det kan ophæve garantien.
Hvis du er i tvivl, om døren har sikringstiltag, kan du ringe til producenten. Du finder frem til, hvem producenten er, ved at åbne døren og finde mærket i falsen (den indvendige ramme). Her står kontaktoplysninger på producenten og ofte også en række tekniske oplysninger.

2) Hvordan er standen på døren?

Sikringstiltag vil i langt de fleste tilfælde bidrage til at mindske risikoen for indbrud, men i nogle tilfælde er døren så nedslidt, at det ikke kan gøre en forskel. Overvej i denne situation, om du skal udskifte døren med en ny.

Sæt to låse på døren

Alle yderdøre bør have to låse, som sidder med minimum 40 centimeters afstand. Den ene af låsene bør være en lås uden vrider, der kun kan åbnes med nøgle fra begge sider. Det vil besværliggøre det for tyven at komme ud gennem døren.

Sikkerhedsslutblik kan modstå tyve

Ud over låsens kvalitet er dørens konstruktion og styrke afgørende for sikringen. Hvis døren skal være sikker, bør riglens fremspring være minimum 20 millimeter. 

Riglen er den bjælke i låsemekanismen, som skubbes ind i slutblikket i dørkarmen, når man låser døre, og som i låst tilstand forhindrer døren i at åbne.

I dørkarmen bør du installere et sikkerhedsslutblik, som tager imod riglen fra låsen i døren. Når der er monteret et sikkerhedsslutblik, kan karme modstå et langt større tryk, op til 800 kilo. Det gør, at dørkarmen ikke flækker, hvis en tyv forsøger at sparke eller presse døren ind. 

Slutblikket bør være i god kvalitet og skal helst monteres med skråtstillede skruer, der gør døren mere modstandsdygtig over for spark, tryk og opbrud. 

Det er ikke helt simpelt at montere et sikkerhedsslutblik selv, men har du lidt teknisk snilde, kan det lade sig gøre. 

Sådan kan du yderligere sikre dine eksisterende døre

Udover de to låse og sikkerhedsslutblik er der flere måder at sikre de yderdøre, som i forvejen er i din bolig. 

Undersøg først, om døren sidder solidt fast i huset, altså murværket eller træværket, hvis det er et træhus. Døren bør være monteret med mindst tre skruer ind i hver side af karmen og ind i huset.

En god dør skal være solid og slutte tæt til karmen. Tjek, om døren er intakt. Træværket i både karm og dør skal være fast, og der bør ikke være bløde områder i døren, altså steder, hvor man kan stikke en lille skruetrækker eller syl ind i træet. Det er nemlig tegn på råd, og det er meget nemt at smadre en dør, der er råd i.

Hvis du har en dør, som ikke er solid, kan du forstærke den ved at sætte en stålplade eller en krydsfinerplade fast på dørens inderside.

Beskyt udadgående døre med nokker

Har du en dør, der er udadgående, sidder hængslerne udenfor, og derfor kan tyven skære dem af.

For at forhindre det kan du montere nokker i døren. Nokker går ind i karmen på døren og monteres i hængselssiden på døren. Sæt som regel minimum to nokker i døren, men gerne det samme antal, som der er hængsler.

Sikring af terrassedør mod indbrud

Terrassedøren er som nævnt den dørtype, som tyve oftest bryder ind ad og går ud ad efter indbruddet. Det skyldes både, at de ofte kan bryde terrassedøren op uden at blive opdaget af forbipasserende, og at låsene ofte er ganske simple og derfor lette at bryde op.

Sæt lås på terrassedøren

Terrassedøre bør have et indvendigt greb med lås – gerne en kodelås. Dermed kan tyvene ikke gå ud ad døren med tyvekoster.

Du kan også montere et indvendigt dørgreb med nøgle. Husk at lade nøglen sidde i dine døre, når du er hjemme. Du og din familie skal kunne flygte ud ad dørene i tilfælde af brand.

Montér en anslagsskinne på terrassedøren

For at forhindre, at tyven kan få et koben indimellem terrassedør og ramme og bryde døren op, kan du montere en anslagsskinne på terrassedøren. 

Skinnen monteres på den side, hvor låsen er. Skinnen monteres med sikkerhedsskruer/envejsskruer. Du kan male skinnen i den farve, som terrassedøren har.

Skru ruder fast med sikringsskruer 

Hvis der er en eller flere store ruder i din terrassedør, kan en tyv - lige som med vinduer - hurtigt afliste dem, hvis ruderne er monteret med små søm eller almindelige skruer. 

Det kan du dog forhindre ved at skrue sikringsskruer, der ikke kan skrues ud igen, fast i vinduesrammen.

Nye døre med sikringspakker reducerer risiko for indbrud

Hvis du skal købe nye, udvendige døre til din bolig, fx hoveddør, kælderdør eller terrassedør, er det en god idé at gå efter døre, der gør det svært for en tyv at bryde ind – populært kaldet en indbrudssikker dør.

Når du køber en ny dør, bør du derfor tilkøbe såkaldte sikringspakker, som de fleste danske dør-producenter tilbyder. Der er forskel på, hvilke sikringspakker du kan få til de forskellige dørtyper – fx skal der ekstra sikring til, hvis der er glas i den nye dør. Nogle sikringstiltag er særligt for indadgående døre, som er de mest almindelige i Danmark.

Spørg efter sikringspakker, uanset om du selv bestiller dørene, eller får en håndværker til det.

Hvad kan en sikringspakke til døre indeholde?

Afhængigt af model og design kan en sikringspakke for eksempel indeholde følgende elementer:

 • Sikringsslutblik med skråtstillede skruer: Gør det sværere at bryde låsen op med koben.
 • Hærdede kolver: Kolver er de ’metalpinde’, som går fra døren og ind i karmen. Når de er af hærdet metal, er de ekstra stærke. Gør det sværere for tyven at bryde døren op.
 • Paskvil-system med hagerigler: Et paskvil-system består af en række små tapper eller rigler, som sidder i kanten af døren og griber ind i karmen, når døren låses. Nogle af de mest indbrudshæmmende kaldes hagerigler, fordi de har en lille ’hage’, som griber ind i en metalskinne i karmen. Jo flere af dem, desto sværere er det bryde døren op. Der findes flere typer af paskvil-systemer.

Til udadgående døre:

 • Sikringshængsler med dørnokker: Det hindrer, at tyven kan tage døren ud, hvis hængslerne skæres af.

Er der glas i døren, kan du bl.a. få:

 • Sikringsglas: En lamineret rude, som er sværere at slå itu end almindelige ruder.
 • Fuldlimede ruder: Ruder, som er sværere at pille ud end punktlimede ruder, der er normal standard.
 • Indvendige glaslister: Ruden er monteret indefra, og gør den svær at pille ud udefra. 

Styrk karmen, når nye døre monteres

Udover de nævnte muligheder for tilkøb er der nogle ting, som du kan bede håndværkeren, der monterer de nye døre, være opmærksom på:

Ved at sætte styreklodser mellem karmen og muren på særligt udsatte steder som for eksempel bag låseblikket, ved bundkarmens yderste ender og midt under bundkarmen ved brede døre, er det sværere for en indbrudstyv at vride karm og ramme fra hinanden med et koben.

Bed dørleverandøren om en monteringsvejledning, og forhør dig evt. om, hvilke steder det er særlig vigtigt med et underlag mellem karm og mur.

Nye døre er bedre sikret mod indbrud

Udover de nævnte muligheder for tilkøb er mange nye døre mere indbrudssikre end for 10-15 år siden. Det skyldes, at kravene hele tiden bliver skærpet. Blandt andet har alle nye DVV-mærkede døre en såkaldt trepunkts-lukke.

Langt de fleste nye døre bliver testet efter faste standarder. Spørg din tømrer eller forhandler, hvis du er i tvivl.

Husk, at mange nye døre kun er rigtigt låste, hvis du husker at vride dørhåndtaget opad, før du drejer nøglen og låser døren. Det er den bevægelse, der aktiverer lukkesystemet optimalt.