Kræft-sår hos træer har intet at gøre med det, vi hos mennesker kalder for kræft. Det er enten svampe eller bakterier, der er årsagen til de ofte voldsomme sår på træers grene og stammer.

Hvilke typer svampe angriber træer?

Det oftest svampeslægten Neonectria, der volder problemer. Svampesporerne findes overalt i luften og lander de på grene, hvor der er sår, vil de, hvis fugtigheden er høj, kunne spire og vokse ind i grenene. Det sker især om foråret og om efteråret.

Træet forsøger at modstå angrebet ved at danne sårhelingsvæv. Træets forsøg på at slå svampeangrebet ned kan stå på i mange år, men oftest er det grene eller hele træet, der til sidst må bukke under.

Hvilke typer bakterier angriber træer?

Det er oftest inden for gruppen Pseudomonas, at de planteskadelige organismer findes. Hos stenfrugter (blommer, kirsebær mv.) kaldes sygdommen for stenfrugttræernes bakterie-kræft.

Bakterier føres med vinden, eller med insekter fra træ til træ, især i fugtige perioder. Hvis de lander på blade eller i blomsterne, kan de spire og inficere træerne. De første symptomer er uregelmæssige bladpletter, men bakterierne kan senere spredes via træets ledningstrenge – som man tidligere kaldte karstrenge – og på den måde inficere hele træet.

Angrebne træer kan leve i mange år, men ofte er frugtudbyttet stærkt nedsat. Træet forsøger at tage kampen op ved at udskille store mængder harpiks for at lukke sår på grene og stammer. I visse tilfælde kan et træ dø inden for en enkelt sæson. Det ser man især hos unge træer.

Hvilke træer kan blive angrebet af svampe og bakterier?

Alle typer af træstammer og grene kan blive angrebet af svampe og bakterier. Det sker oftest, når der i forvejen er skader fra frost, dyregnav, maskiner eller storm. Her kan svampe og bakterier nemmere udvikle sig, så i stedet for at hele vil træet enten danne store åbne sår eller svulstagtige og lukkede knuder.

Angreb ses ofte i:

Frugttræer – især æbletræer 

Løvtræer – fx bøg, ask og røn 

Nåletræer – især lærketræer 

Sådan opdager du angreb på træer

Træ-kræft kan skyldes flere forskellige typer af bakterier- og svampeinfektioner og dermed vise sig på forskellige måder.

Frugttræer og løvtræer: 

Brune, indfaldne, uregelmæssige sår på grene.

  • Nye skud går ud.
  • Knuder på rødder kan også ses.
  • Frugt kan også angribes. Et æble får indsunkne, lysebrune pletter, mens det hænger på træet eller under opbevaringen.

Nåletræer: 

  • Yngre grene dør.
  • Dybe, ringede sår ses på tykke grene og stammerne, der lettere knækker i stærk blæst.

Kan svampe- og bakterieinfektioner brede sig?

Svampeangreb kan sprede sig via svampesporer. Træer er mest sårbare, hvis de i forvejen er skadet. Eller om foråret, hvor de står med knopper, og om efteråret, når bladene falder af. Begge dele skaber indgange til svampesporerne.

Svampesporerne kan spredes med vinden eller med insekter.

De bakterier, som angriber træer spredes fra sygdomsramte træers bark og knopper til nyudsprungne blade og kviste. Det sker ofte om foråret, hvor træerne netop springer ud. Bakterierne kan dog også spredes om vinteren via revner i et inficeret træs bark.

Sådan forebygger du kræften

Valg af træsorter:

Forebyg angreb ved at vælge træsorter, som er så modstandsdygtige som muligt. Når det kommer til æblesorter, er fx Gråsten, Cox Orange, Discovery og Ingrid Marie ret modtagelige over for infektioner, mens Belle de Boskoop og Filippa er mere modstandsdygtige. Spørg dig frem på planteskolen.

Plant rigtigt:

Det er vigtigt, at dine træer plantes rigtigt. De bør ikke stå i for fugtig eller næringsrig jord, og så trives de bedst på en solrig plads. Hvis de står i skygge eller i for fugtig jord, vil både grene og rødder blive for fugtige og dermed være ekstra udsatte for svampeangreb.

Beskæring:

Undgå beskæring i fugtige perioder, hvor grenstumperne vil blive fugtige og dermed mere sårbare for svampesporer. Beskæring er bedst i sommeren, hvor træerne er i vækst og sårene fra beskæringen derfor heler hurtigst igen.

Sådan behandler du inficerede træer

  • Infektioner i træer er svære at behandle. Tynde grene vil ofte dø helt ved et angreb. Tykkere grene kan nogle gange reddes ved at skære al mørkfarvet og angrebet bark væk.
  • Hvis et træ er hårdt angrebet, kan du være nødt til at fælde det helt. Og så skal du brænde det. Put det ikke i kompostbunken, hvor svampesporerne kan brede sig. Det værktøj, du bruger til at fælde træet med, skal renses og desinficeres. På den måde er du sikker på, at der ikke sidder svampesporer  eller bakterier på værktøjet, som kan blive overført til raske træer.

Podcast: Mig og min have

Episode 10: Træer i haven

I dette afsnit af ‘Mig og min have’ skal det handle om træer. Træer er en af de discipliner, som vi kan beskæftige os med helt indtil, at jorden bliver bundfrossen, og vi ikke længere kan grave i jorden. Vi tager dig en tur med ud til Arboretet i Hørsholm, hvor du skal møde Arboretmesteren Ole, som giver en tur rundt i Arboretet, som er en samling af løv- og vedplanter. Bagefter er vi taget ud i Jespers have og byder julen indenfor, når vi julehygger, og kigger tilbage på året der gik.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit