Hvorfor skal et drivhus holdes varmt?

Et 'varmt' drivhus er et drivhus, som er isoleret og evt. også opvarmet. På den måde holdes den værste frost helt eller næsten ude af drivhuset.

Ved at holde drivhuset varmt kan du forlænge plantesæsonen i drivhuset. I et almindeligt drivhus starter sæsonen typisk i slutningen af april og slutter i oktober, men holdes drivhuset varmt, kan du plante blomster og grøntsager endnu tidligere og høste afgrøder senere. Desuden skabes der rigtig gode betingelser for et meget større udvalg af planter, og er drivhuset helt frostfrit, kan mange frostfølsomme planter overvintre i det.

Isoleret drivhus

Et isoleret drivhus holder den værste frost ude og forhindrer, at jorden fryser helt til. I et isoleret drivhus kan du opbevare planter, rødder og knolde vinteren over, fx:

 • Dahliaknolde (georginer)
 • Chokoladeblomst
 • Montbretia
 • Fransk estragon
 • Gladiolus
 • Rosmarin

Hvis dele af drivhuset samtidig holdes mørkt, kan du også opbevare frugt og rodfrugter.

Rucola og spidskål kan desuden gro i et isoleret drivhus hele vinteren.

Isoleret og opvarmet drivhus

Er drivhuset både isoleret og opvarmet, og kan du holde en temperatur på 5-10 grader vinteren over, kan mere eksotiske planter overvintre, fx:

 • Appelsin
 • Citron
 • Oliven
 • Figen
 • Diverse palmer
 • Kamelia

Hvordan holder du øje med temperaturen i drivhuset?

Anskaf dig et trådløst termometer, så du inde i huset følger temperaturen i drivhuset og kan nå at gribe ind, når temperaturen begynder at nærme sig det kritiske punkt.

Hvordan holder du et drivhus varmt?

Der er forskellige måder at holde et almindeligt drivhus varmt på, men overordnet er der to muligheder, som enten kan stå alene eller kombineres:

 • Isoler selve drivhuset eller direkte omkring planterne.
 • Opvarm drivhuset.

Se billedserien: Isoler dit drivhus inden vinteren

Små løsninger til at holde drivhus og planter varme

I et almindeligt koldt drivhus kan du med små løsninger tilføre planterne varme, så væksten drives lidt hurtigere frem og planterne beskyttes mod kulde, når det bliver koldt:

 • Isoler omkring planterne
 • Isoler drivhuset med bobleplast
 • Læg rødder og knolde i flamingokasser
 • Klods krukker op
 • Læg gødning ud i drivhuset
 • Sæt stearinlys i drivhuset

Isoler omkring planterne

Måtterne skærmer dog meget for sol og lys og skal derfor fjernes, så snart risikoen for frost er væk.

Pak drivhuset ind i plast

Du kan isolere drivhuset indvendigt med bobleplast. Det er dog vigtigt at understrege, at hvis drivhuset ikke tilføres varme, kan frost ikke holdes ude særlig længe - hverken med måtter eller plast.

Læg rødder og knolde i flamingokasser

Om vinteren kan rødder og knolde fra fx dahlia, chokoladeblomster og lign., opbevares i flamingokasser fyldt med lecanødder. Det er en god måde at opbevare dem mørkt, fugtigt og varmt på.

Klods krukker op

Klods krukker op, eller stil dem på hylder, så vandet bedre kan løbe fra. Derved kan du minimere risikoen for, at deres bund fryser til, krukken springer og dermed beskadiger planterne.

Læg gødning ud i drivhuset

Du kan lægge ca. 30 cm hestegødning ud i drivhuset 2-3 uger inden, du skal plante i drivhuset. Omsætningen af gødningen til næringsstoffer udvinder varme, hvilket især planternes rødder vil nyde godt af. Du kan også bruge halm, som du gennemvander og tilsætter kunstgødning, det vil ligeledes udvinde varme.

Sæt stearinlys i drivhuset

Ved risiko for kortvarig nattefrost kan du sætte stearinlys ud i drivhuset som en meget simpel varmekilde. Du skal selvfølgelig passe på brandfare, især hvis drivhuset er bygget i forbindelse med huset, skur, carport el.lign.

Stearinlys er dog ikke en sikker varmekilde, det afhænger meget af, hvor koldt og utæt drivhuset er.

Brug disse metoder til at holde drivhus og planter varme

Ved hjælp af disse løsninger kan du holde den værste frost ude af drivhuset. 

Men vær forberedt på, at du kan være nødt til at tage subtropiske og eksotiske planter indenfor i perioder, hvor der er hård frost.

Mellemstore løsninger til at holde drivhus og planter varme:

 • Isoler drivhuset
 • Tilfør drivhuset varme

Isoler drivhuset

Temperaturen i et drivhus kan holdes oppe ved at sætte 5-10 cm isolering eller flamingoplader op på drivhusets overflader i vinterhalvåret.

Du skal dog ikke sætte isolering op på alle drivhusets flader, da der så ikke kommer noget lys ind i det. Sæt derfor isolering ca. en meter op ad drivhusets sider, på hele nord- og østsiden og evt. på noget af taget.

Du kan beklæde drivhusets indersider med boblefolie, som minder om bobleplast, bare med meget store bobler. Luften i boblerne isolerer, samtidig med at lyset delvist kan trænge igennem materialet.

Isoler ned mod jorden ved at lægge 10 cm tykke flamingoplader ned i drivhusets bund. Midt i drivhuset kan du grave en rende, hvor du kan sætte krukker med træer og planter ned, fylde jord og halm ned omkring krukkerne og dermed holde dem lune og mere beskyttet. I midten af drivhuset vil varmen nedefra ofte have mere magt, især hvis du isolerer langs siderne af drivhuset, som foreslået her.

Hvis du skal have et nyt drivhus, kan du grave flamingopladerne lidt ned i jorden - selv 50 cm’s dybde kan give en god isoleringseffekt. Du kan montere polycarbonatplader - også kaldet termotagplader - i rammerne i stedet for glas. Termotagplader isolerer næsten som en termorude, og de er mere brudsikre. Ulempen er dog, at de er matte, og at drivhuset kommer til at se noget anderledes ud.

Tilfør drivhuset varme

For at holde temperaturen over nul grader er det nødvendigt at tilføre drivhuset varme. Til det formål kan du bruge en elradiator, varmeblæser, petroleumsbrænder el.lign. Det er naturligvis en fordel at bruge en varmekilde, det styres ved hjælp af en termostat, så varmen slås fra, når drivhuset er tilstrækkeligt varmt.

Eksempler på elopvarmning

Det er en nem løsningen at etablere opvarmning med en elblæser, men det er imidlertid ikke en særlig bæredygtig løsning, og den er heller ikke økonomisk fordelagtig i drift.

Hvis der skal benyttes el til opvarmning, og ens drivhus har en rimelig størrelse, bør man i stedet overveje en mindre luft-til-luft varmepumpe, som har en indstillingsmulighed med termostat, der gør det muligt at stille den på 10 grader, og så holdes temperaturen i drivhuset på det.

Der findes også flere løsninger, som ikke er forsynet med termostat til at styre temperaturen. Olie- og paraffin-brændere benytter, som navnet siger, petroleum og kan i særlige situationer lugte lidt. Det hjælper, hvis man benytter lugtfri petroleum.

En gasbrænder er også en mulighed og har den fordel, at der, udover CO2 som planterne benytter i fotosyntesen, kun produceres vanddamp, som også er en fordel for planternes vækst. Gasbrænderen er ligeledes mere økonomisk end oliebrænderen. Vil du bruge du flaskegas til opvarmning, har du muigheden for at benytte en termostatstyret gasbrænder.

Prismæssigt er der ikke den store forskel i indkøb af disse. Fælles for disse sidste varmere er, at det ikke er nødvendigt med indlagt strøm i drivhuset.

Du skal være forberedt på, at det koster betydeligt mere at opvarme et drivhus end de samme kvadratmeter i et helårshus, fordi isoleringen er forskellig. Det er derfor en god idé, at du overvejer, hvorvidt det er nødvendigt med opvarmning af dit drivhus. Når du frem til, at det er en nødvendighed, bør du følge dit varmeforbrug nøje, så det ikke kommer som en meget kedelig og dyr overraskelse, når vinteren er forbi.

Du bør overveje, om fordelene og glæden ved at holde dit drivhus frostfrit eller opvarmet til et niveau, hvor du skaber en lille subtropisk oase i et dansk klima, kan stå mål med forbruget af både penge og energi.

Store løsninger til at holde drivhus og planter varme

For at et drivhus skal kunne bruges til opbevaring af subtropiske og eksotiske planter om vinteren, skal det indrettes, så jorden omkring planterne ikke fryser til, så der kommer godt med lys, og så temperaturen ikke bliver lavere end 5-10 grader.

Det mest velegnede er en aflukket havestue eller et orangeri. At kunne holde et drivhus frostfrit hele året kræver store og dyre løsninger, og det giver det bedste resultat, hvis du laver et nyt drivhus. Se på:

 • Drivhusets konstruktion og isolering
 • Læg varme i drivhuset

Drivhusets konstruktion og isolering

Hvis et drivhus skal fungere som orangeri, er det nemmest, at det bliver bygget som et sådant fra starten. For at drivhuset (orangeriet) kan være helt frostfrit og holde en temperatur på mindst 5-10 grader, skal det konstrueres derefter.

Bunden i drivhuset skal være isoleret. Et almindeligt drivhus placeres ofte på en rem af træ, da det er en nem, hurtig og billig løsning. Men sættes drivhuset på en muret sokkel, får du ud over et mere stabilt drivhus også et mere frostsikkert drivhus.

Fundamentet til et større orangeri skal støbes 90 cm ned i frostfri dybde og til et mindre drivhus 40 cm ned. Drivhusets bund bør tillige også isoleres med flamingoplader.

Det kan lyde forholdsvis nemt at isolere bunden i et drivhus og måske også at grave det lidt ned i jorden. Men skal du have et drivhus på ca. 20 kvadratmeter, er det trods alt knap 15-20 kubikmeter jord, du skal have gravet op og kørt væk.

Det kræver både entreprenørmaskiner og måske en vognmand til at køre jorden væk. Kan du ikke selv genanvende jorden i din egen have, skal du være forberedt på, at det koster penge at bortdeponere jord, fordi jorden skal klassificeres, når den køres ud fra matriklen.

Hvis du murer en brystning eller halvmur af fundablokke eller mursten, ca. 75 cm høj, op ad drivhusets inderside, isolerer den, samtidig med at du får en god og anvendelig vindueskarm i drivhuset. Det er også en god idé at bruge ordentlige vinduer, evt. k-glas, som er et 4 mm tykt glas med metalfolie på, som holder på varmen, eller endnu bedre, termovinduer eller vinduer til helårsbeboelse, som fx koblede vinduer med tynde fine sprosser.

Læg varme i drivhuset

For at drivhuset skal være helt frostfrit, skal det tilføres varme. Der kan lægges centralvarme fra huset ud i drivhuset, men det er et stort og dyrt projekt. Du kan også anvende soldrevet gulvvarme eller koble opvarmning fra et pillefyr, luft- eller jordvarmeanlæg til drivhuset. Hvis drivhuset er over 15 kvadratmeter, kan du installere en brændeovn.

Det er nødvendigt at kunne styre varmen, så der ikke bliver for varmt.

Temperaturen i et drivhus må helst ikke komme over 25 grader, da planterne ellers tager skade.

Vær opmærksomhed på, at ifølge bygningsreglementet må du gerne tilføre drivhuset varme, uden at bygningen skal opfylde energikravene, men det må kun varmes op til 5 grader.

Hvis du varmer drivhuset/orangeriet op til mere end 5 grader, skal det isoleres og konstrueres, så det opfylder energikravene for helårsbeboelse. Opvarmed drivhuset til mere end 15 grader skal reglerne til helårsbeboelse opfyldes og både hvad isolering og reglerne om bebyggelsesprocent, afstand til nabo osv angår