Sådan indstiller du fyret til vinteren

Når det er tid til at indstille dit varmeanlæg til vinterdrift og tænde for radiatorerne igen, er det godt at være velforberedt. Se her, hvordan du gør, hvis du har hhv. fjernvarme, naturgas eller oliefyr.

Husk at indstille dit varmeanlæg til vinterdrift. Her er det et oliefyr, der skal indstilles. Tommy Verting. 

Når det er tid til at tænde for radiatorerne og indstille dit varmeanlæg til vinterdrift igen, er det godt at være velforberedt. Mange nyere anlæg klarer omstillingen helt automatisk, og andre kræver, at du manuelt skifter fra sommer- til vinterdrift.

Hvad betyder vinterdrift?

Om sommeren, når dit fyr er indstillet på sommerdrift, producerer det kun varmt brugsvand, og der er lukket af for varmen til radiatorerne. Når du indstiller til vinterdrift, produceres der igen varme til radiatorerne.

Ikke alle varmeanlæg er opbygget på samme måde. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du kontakte dit lokale forsyningsselskab eller en VVS'er, som kan hjælpe dig med at indstille anlægget.

Se her, hvordan du indstiller dit varmeanlæg rigtigt, alt efter om du har fjernvarme, naturgas eller olie.

Her ses eksempel på knappen til vinterdrift på et oliefyr - det er den øverste rundt med teksten "Mode". Foto: Tommy Verting

Her ses indstilling til vinterdrift på et naturgasfyr. Fyret her har de typiske vandhane- og radiator-ikoner. Foto: Tommy Verting

Indstil olie- og gasfyret til vinterdrift

Kedelanlæg som er op til ca. 15 år gamle regulerer typisk selv omskiftning fra sommerdrift til vinterdrift og omvendt. Typisk skifter automatisk styrede fyr til vinterdrift, når udetemperaturen er under 17 grader.

Sådan indstiller du manuelt
Hvis dit anlæg ikke er automatisk, skal du selv skifte fra sommer- til vinterdrift.

De fleste gaskedler har et ikon med en vandhane og et med en radiator. Tjek på fyrets brugsanvisning, hvis du er i tvivl. I sommermånederne skal anlægget indstilles på vandhaneikonet, og så producerer anlægget kun varmt vand. Om vinteren skal det stå på radiatorikonet, og så producerer det varme til radiatorerne.

Om efteråret skal du:

  • Indstille anlægget på radiator-ikonet.
  • Åbne ventilerne. Hvis du har haft sommerventilerne lukket i løbet af sommeren, for at sikre, at der ikke blev brugt varme, skal de åbnes igen - ellers kommer der ikke varme ud i systemet.

Her ses vandhaneikonet til sommerdrift på et fjernvarmeanlæg. Foto: Tommy verting.

Indstil fjernvarmeanlægget til vinterdrift

Nyere fjernvarmeanlæg skifter typisk helt automatisk fra sommer til vinterdrift.

Sørg for at åbne afspærringsventilerne, hvis de har været lukket over sommeren, så du kan få varme til radiatorerne igen. Der kan også være behov for manuelt at tænde for cirkulationspumpen til anlægget

Sørg for at indstil termostaten på selve anlægget, så temperaturforskellen mellem frem- og tilbageløbstemperaturen er mindst 25 grader. Temperaturen på returvandet bør holdes så lav som muligt, så du udnytter fjernvarmen mest muligt.

Direkte forbundet fjernvarme - pas på lækager

Hvis du får leveret fjernvarme direkte ind i husets radiatorrør, så vær opmærksom på eventuelle lækager, når der kommer tryk og temperatur på dit varmeanlæg igen.

Tjek hver enkelt radiator ved at skrue ventilerne op én af gangen og mærk med hånden, om der kommer varme i radiatoren, og at varmefordelingen er ok. En radiator skal helst være varm for oven og kold for neden. Er den jævnt varm over det hele kan det være tegn på, at radiatoren er underdimensioneret og ikke udnytter varmen ordentligt.

Specielt ældre ejendomme med ældre støbejernsradiatorer kan være udsatte for lækager. Her er det en god ide, at have en VVS'er til stede, når der skiftes til vinterdrift, i tilfælde af lækage.

LÆS OGSÅ: Elvarme – nej tak

Manometer. For de fleste parcelhuse og kedler skal trykket være på 1,5 bar. Foto: Tommy Verting.

Hvornår skal du indstille fyret til vinterdrift?

Hvornår du manuelt indstiller dit fyr til vinterdrift er et spørgsmål om din personlige komfort. Hvis du fryser, så skal du gøre det.

Tommelfingerreglen er, at når den gennemsnitlige døgnmiddeltemperatur er under 15 grader, er det tid til at indstille til vinterdrift. Det sker typisk i september eller oktober.

Få gang i radiatorerne igen

Når fyret er indstillet til vinterdrift, skal du have gang i radiatorsystemet igen. Efter sommeren kan termostatventilerne have sat sig fast, og der kan være luft i radiatorerne, som forhindrer varmen i at strømme ud i radiatorerne.

Cirkulationspumpe på fjernvarmeanlæg. Foto: Tommy Verting.

Cirkulationspumpe på naturgasfyr. Foto: Tommy Verting.

Cirkulationspumpe på oliefyr. Foto: Tommy Verting.

Sådan gør du:

  • Skru alle radiatorventiler op på fuld styrke. Skru ventilerne op én af gangen og mærk med hånden, om der kommer varme i radiatoren, og at varmefordelingen er ok.
  • Indstil alle radiatorer i samme rum på samme indstilling for den bedste udnyttelse af varmen.
  • Motionér termostatventilerne på radiatoren, hvis der ikke kommer varme. Vær forsigtig - ældre ventiler kan godt begynde at lække. Se i filmen herunder, hvordan du gør.
  • Udluft radiatoren. Der kan være kommet luft i radiatoren, som forhindrer varmen i at strømme igennem. Se i filmen herunder, hvordan du gør.
  • Tjek, at der er vand nok på anlægget. Kig på manometeret, der typisk på et olie- eller gasfyr sidder tæt på ekspansionsbeholderen. For de fleste parcelhuse og kedler skal trykket være på 1,5 bar. Hvis trykket ikke er højt nok, kan varmen ikke komme ud til de yderste radiatorer, og så skal du fylde vand på. Vandpåfyldningen sker med en slange fra det kolde vand til en lille messinghane på fyret, der ofte skal åbnes med en skriftenøgle/svensknøgle.
  • Tænd cirkulationspumpen. Hvis du har haft slukket cirkulationspumpen til varmeanlægget over sommeren, skal den tændes. For kedelinstallationer sidder pumpen typisk indbygget i kedelenheden.

Hvornår bør du søge hjælp til at indstille dit varmeanlæg? 

Du kan som udgangspunkt klare indstillingen af dit fyr til vinterdrift selv. Men begynder der at lække vand fra radiatoren, eller er du i tvivl om vandpåfyldningen, skal du kontakte dit forsyningsselskab eller en VVS'er.

Jo mere du øver dig i at indstille automatikken på dit varmeanlæg, jo mere fortrolig bliver du med det, og jo bedre bliver du til at spare energi og finde netop den indstilling, der giver dig den varme, du synes er behagelig.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab