Når det er tid til at tænde for radiatorerne og indstille dit varmeanlæg til vinterdrift igen, er det godt at være velforberedt. Mange nyere anlæg klarer omstillingen helt automatisk, mens andre kræver, at du manuelt skifter fra sommer- til vinterdrift.

Hvad betyder vinterdrift?

Om sommeren, når dit fyr er indstillet på sommerdrift, producerer det kun varmt brugsvand, og der er lukket af for varmen til radiatorerne. Når du indstiller til vinterdrift, produceres der igen varme til radiatorerne.

Ikke alle varmeanlæg er opbygget på samme måde. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du kontakte dit lokale forsyningsselskab eller en VVS'er, som kan hjælpe dig med at indstille anlægget.

Se her, hvordan du indstiller dit varmeanlæg rigtigt, alt efter om du har fjernvarme, naturgas eller olie.

Indstil olie- og gasfyret til vinterdrift

Kedelanlæg, som er op til ca. 15 år gamle, regulerer typisk selv omskiftning fra sommerdrift til vinterdrift og omvendt. Typisk skifter automatisk styrede fyr til vinterdrift, når udetemperaturen er under 17 grader.

Sådan indstiller du manuelt

Hvis dit anlæg ikke er automatisk, skal du selv skifte fra sommer- til vinterdrift.

De fleste gaskedler har et ikon med en vandhane og et med en radiator. Tjek på fyrets brugsanvisning, hvis du er i tvivl. I sommermånederne skal anlægget indstilles på vandhane-ikonet, og så producerer anlægget kun varmt vand. Om vinteren skal det stå på radiatorikonet, og så producerer det varme til radiatorerne.

Om efteråret skal du:

  • Indstille anlægget på radiator-ikonet.
  • Åbne ventilerne. Hvis du har haft sommerventilerne lukket i løbet af sommeren for at sikre, at der ikke blev brugt varme, skal de åbnes igen - ellers kommer der ikke varme ud i systemet.

Indstil fjernvarmeanlægget til vinterdrift

Nyere fjernvarmeanlæg skifter typisk helt automatisk fra sommer- til vinterdrift.

Sørg for at åbne afspærringsventilerne, hvis de har været lukket over sommeren, så du kan få varme til radiatorerne igen. Der kan også være behov for manuelt at tænde for cirkulationspumpen til anlægget.

Sørg for at indstil termostaten på selve anlægget, så temperaturforskellen mellem frem- og tilbageløbstemperaturen er mindst 25 grader. Temperaturen på returvandet bør holdes så lav som muligt, så du udnytter fjernvarmen mest muligt.

Direkte forbundet fjernvarme - pas på lækager

Hvis du får leveret fjernvarme direkte ind i husets radiatorrør, så vær opmærksom på eventuelle lækager, når der kommer tryk og temperatur på dit varmeanlæg igen.

Tjek hver enkelt radiator ved at skrue ventilerne op én ad gangen og mærk med hånden, om der kommer varme i radiatoren, og at varmefordelingen er o.k. En radiator skal helst være varm foroven og kold forneden. Er den jævnt varm over det hele, kan det være tegn på, at radiatoren er underdimensioneret og ikke udnytter varmen ordentligt.

Specielt ældre ejendomme med ældre støbejernsradiatorer kan være udsatte for lækager. Her er det en god idé at have en VVS'er til stede, når der skiftes til vinterdrift, i tilfælde af lækage.

Hvornår skal du indstille fyret til vinterdrift?

Hvornår du manuelt indstiller dit fyr til vinterdrift, er et spørgsmål om din personlige komfort. Hvis du fryser, så skal du gøre det.

Tommelfingerreglen er, at når den gennemsnitlige døgnmiddeltemperatur er under 15 grader, er det tid til at indstille til vinterdrift. Det sker typisk i september eller oktober. Du kan have et termometer indendørs, så du sikrer, der bliver tændt, inden der bliver koldere end 18 grader.

Få gang i radiatorerne igen

Når fyret er indstillet til vinterdrift, skal du have gang i radiatorsystemet igen. Efter sommeren kan termostatventilerne have sat sig fast, og der kan være luft i radiatorerne, som forhindrer varmen i at strømme ud i radiatorerne.

Sådan gør du:

  • Skru alle radiatorventiler op på fuld styrke. Skru ventilerne op én ad gangen og mærk med hånden, om der kommer varme i radiatoren, og at varmefordelingen er o.k.
  • Indstil alle radiatorer i samme rum på samme indstilling for den bedste udnyttelse af varmen.
  • Motionér termostatventilerne på radiatoren, hvis der ikke kommer varme. Vær forsigtig - ældre ventiler kan godt begynde at lække. 
  • Udluft radiatoren. Der kan være kommet luft i radiatoren, som forhindrer varmen i at strømme igennem. 
  • Tjek, at der er vand nok på anlægget. Kig på manometeret, der typisk på et olie- eller gasfyr sidder tæt på ekspansionsbeholderen. For de fleste kedler i parcelhuse skal trykket være på 1,5 bar. Hvis trykket ikke er højt nok, kan varmen ikke komme ud til de yderste radiatorer, og så skal du fylde vand på. Vandpåfyldningen sker med en slange fra det kolde vand til en lille messinghane på fyret, der ofte skal åbnes med en skiftenøgle/svensknøgle.
  • Tænd cirkulationspumpen. Hvis du har haft slukket cirkulationspumpen til varmeanlægget over sommeren, skal den tændes. For kedelinstallationer sidder pumpen typisk indbygget i kedelenheden. Ældre cirkulationspumper, typisk fra før 1995, har et højt elforbrug. Skift den gamle til en ny og mere energibesparende.

Hvornår bør du søge hjælp til at indstille dit varmeanlæg? 

Du kan som udgangspunkt klare indstillingen af dit fyr til vinterdrift selv. Men begynder der at lække vand fra radiatoren, eller er du i tvivl om vandpåfyldningen, skal du kontakte dit forsyningsselskab eller en VVS'er.

Jo mere du øver dig i at indstille automatikken på dit varmeanlæg, jo mere fortrolig bliver du med det, og jo bedre bliver du til at spare energi og finde netop den indstilling, der giver dig den varme, der er behagelig.

En årlig service på dit varmeanlæg er med til at sikre en optimal drift uanset anlæggets alder. Når din VVS'er er på besøg, kan du sikre, at du får gode råd til, hvordan det bør indstilles hos dig.