Hvor skal du egentlig smide den tomme pose fra pastaen ud? Og hvad med den tomme vaskemiddeldunk?

Svaret er ikke helt enkelt. Det afhænger nemlig af, hvor i landet du befinder dig. 

Blød plast og hård plast

Blød plast kan du slå knude på. Det er fx plastik, der er blødt som en plasticpose. 

Hård plast kan du tromme på. Det er fx plastik, der er støbt til dunke. 

I nogle kommuner skal blød plast og hård sorteres, så det kommer i hver sin affaldsspand. I andre kommuner afleveres blød og hård plast samlet, og i nogle kommuner skal du kun frasortere den hårde plast. 

Endelig er der nogle kommuner, hvor emballagen fra alle dine fødevarer samt andet plastikaffald slet ikke skal sorteres, men bliver smidt ud sammen med restaffaldet. 

Danmarkskort: Se hvordan plastikaffald skal sorteres

På danmarskortet herunder kan du se, hvilke ordninger der findes i de forskellige kommuner. Oversigten er baseret på de svar, Videncentret Bolius har modtaget fra 87 af landets 98 kommuner. 

For de kommuner, der ikke har svaret på vores henvendelse, er informationerne hentet fra databasen NSTAR  (Nationale STandard Affalds Regulativer). I disse tilfælde tager vi forbehold for forældede oplysninger. 

Lige under danmarkskortet kan du se en tabel med eventuelle uddybning af de forskellige ordninger. Find oplysninger om din kommune – eller din nabokommune, sommerhuskommune eller der, hvor du skal på ferie – ved at søge på kommunenavnet. 

Skal plastik skylles inden genbrug?

Der kan være forskel på, om du skal skylle plastikken eller ej, inden du smider den i skraldespanden.  

Dansk Affaldsforening, der er interesseorganisation for landets kommunale affaldsselskaber, lægger op til, at alle følger samme retningslinje, nemlig at plastikemballagen skal være ”tømt og skrabet”, når du smider det ud. 

Det er imidlertid op til de enkelte affaldsselskabser - tjek reglerne hos din kommune. 

Derfor sorterer vi affald forskelligt

De forskellige ordninger kan måske virke forvirrende, men ifølge Dansk Affaldsforening skyldes det typisk geografiske forskelle. 

Den første forklaring på de forskellige ordninger er, at der i nogle kommuner fx er langt mellem boligerne, og så er det dyrere at indsamle affald. Det kan være i disse kommuner, at borgerne selv skal aflevere plastikaffald på genbrugspladsen. 

Den anden forklaring er, at der kan være forskel på efterspørgslen efter plastikaffaldet. Måske ligger der en fabrik i et område, som lige netop kan bruge plastfolie, der kan genanvendes i produktionen af et nyt produkt. Det kan være i disse kommuner, at blød plast skal sorteres fra hård plast. 

Den tredje forklaring er, at der kan være forskel på sorteringsanlæggene i området. Nogle steder i landet kan anlæggene fjerne blød plastik – andre steder ikke. I områder, hvor den bløde plast ikke kan sorteres fra på sorteringsanlæggene, kan det være, at man kun skal aflevere hård plast, eller at hård og blød plast skal sorteres hver for sig.