Hvorfor overveje et bankskifte?

Ifølge en test udført af Forbrugerrådet Tænk fra december 2019, er der flere tusinde kroner i forskel årligt mellem den billigste og den dyreste bank. Ud fra en ren økonomisk synsvinkel giver et bankskifte derfor god mening.

Du kan også vælge at skifte bank, hvis du har mistet tilliden til banken. Du opdager måske, at du gennem mange år har betalt en alt for høj en rente på dit boliglån, og da du gør banken opmærksom på det, nedsætter banken sporenstregs renten, hvilket kan efterlade dig med en lidt flad fornemmelse.

En tredje situation kan være, at du ikke bryder dig om bankens etik set i forhold til fx mediernes omtale af hvidvask og/eller hjælp til skatteunddragelse.

Hvad er alternativet til et bankskifte?

Hvis dit motiv til et bankskifte er af økonomisk art, kan du starte med at undersøge rentesatserne på dine største lån i banken. Det kan eksempelvis være dit andelsboliglån eller dit boliglån.

Hvis din rente ligger langt over markedets niveau, tager du en snak med en af bankens rådgivere og påpeger det.

Ud over din kreditværdighed og bankens sikkerhed samt konkurrencesituationen afhænger renten af Nationalbankens "indskudsbevisrente", som du finder her.

Er du en solid kunde med et pænt forretningsomfang med banken, bør du fx kunne få et boliglån til indskudsbevisrenten plus 3,5 til 5 procent-point.  .

Hvor meget tid skal jeg bruge på at skifte bank?

Selv om det i medierne ofte fremstår som en enkel sag at skifte bank, skal du alligevel regne med at bruge op til 6–8 timer på et bankskifte. Tidsforbruget fordeler sig i tre forskellige kategorier:

 1. Gennemgang af de vigtigste rentesatser i din aktuelle bank og undersøgelse af niveauet hos konkurrerende banker.
 2. Indhentelse af dokumentation fra din aktuelle bank, e-Boks, skattevæsen, SU-styrelse og pensionsinfo.
 3. Kundemøde i din nye bank

Har du en meget enkel økonomi, kan du måske springe kundemødet over og nøjes med at bruge en formiddag på at indsamle dokumentation over for banken og finde din nye bank.

Helt eller delvist bankskifte? 

I sin mest enkle form består et bankskifte blot i en flytning af en lønkonto og en række betalingsaftaler. I den situation opretter du blot en lønkonto i din nye bank og får overflyttet dine betalingsaftaler.

For mange banker vil du alene med en lønkonto ikke være en interessant bankkunde. Bankerne vil derfor helst overtale dig til et helkundeforhold, hvor alle dine bankforretninger flyttes over i den nye bank.

Hvad koster det at skifte bank?

Skal du bare flytte en almindelig lønkonto, er det næppe nogle udgifter forbundet med et bankskifte. Men skal du indfri lån, kan den fraflyttende bank forlange gebyrer, mens den tilflyttende bank måske vil beregne sig etableringsgebyrer på det nye lån.

Alt det administrative med eksempelvis overflytning af faste betalinger via Betalingsservice beregner bankerne sig normalt ikke noget gebyr for.

Hvilke dokumenter har din nye bank brug for?

I første omgang har din nye bank brug for en række dokumenter for at sikre sig din identitet og opnå et overblik over din økonomi. Det drejer sig typisk om følgende dokumenter:

 • De tre seneste lønsedler. Kan typisk hentes på e-Boks i PDF.
 • Den seneste årsopgørelse fra skattestyrelsen. Du finder årsopgørelsen på tastselv.skat.dk.
 • Den seneste årsoversigt fra din eksisterende bank, som indeholder en oversigt over samtlige dine konti i banken. Oversigten findes i din e-Boks eller i din egen postkasse på banken hjemmeside.  
 • Seneste betalingsoversigt: Oversigten findes i din e-Boks eller i din egen postkasse på banken hjemmeside.
 • Oversigt over dit evt. SU-lån
 • Oversigt over dine pensionsforhold. Oversigten kan hentes på pensionsinfo.dk
 • Kopi af sygesikringskort og pas/kørekort. Tag evt. et foto med din mobiltelefon og mail foto til din egen e-mail.
 • Budget.
 • Opgørelse over dine værdier.

De seks første typer af dokumenter, downloader du som PDF-filer, mens legitimation lettest gemmes som JPEG-filer. Budget og værdi-opgørelsen kan du gemme i det originale excel- eller word-format.

Du kan enten maile filerne til banken eller i mange tilfælde uploade filerne gennem et link på bankens hjemmeside.

Hvordan udarbejder jeg lettest et budget?

Den tilflyttende bank vil som regel bede dig udarbejde et budget, som udgør et vigtigt element ved tildeling af lån og kreditter. Hvis du ikke har udarbejdet et budget i forvejen, kan du starte med at hente dine betalingsoversigter for de seneste 12 måneder.

Du finder sædvanligvis den månedlige betalingsoversigt i din e-Boks eller i din egen postkasse på banken hjemmeside.

Ud fra dine betalingsoversigter kan du ved hjælp af et regneark eller et almindeligt A-4 ark sammenstykke et årsbudget. Du kan downloade et budget i excel-format her.

Afhængig af dit forretningsomfang, kan den nye bank tilbyde dig hjælp budgettet.

Hvad er dine aktiver værd?

I forlængelse af budgettet ønsker din nye bank ofte en opgørelse over dine værdier, som ikke fremgår af diverse kontoudskrifter. Det drejer typisk om:

 • Helårs- og fritidsbolig: Find udbudspriser på tilsvarende boliger på boliga.dk eller på boligsiden.dk.
 • Bil: Find værdien på bilbasen.dk.
 • Båd: Find værdien på boat24.com.

Du opgør lettest værdien af dine aktiver ved at opføre dem i et excel-ark eller i en almindelig word-fil.

Hvilken type bankkunde er du?

Bankkunder findes i mange forskellige udgaver dækkende fra den helt enkle økonomi til en mere sammensat og kompleks økonomi.

Har du kun brug for en indlånskonto og et Visa dankort, kan du sagtens være en underskudsforretning for banken. I den situation vil du næppe være interessant for ret mange banker, der ikke ser det store indtjeningspotentiale i dig.

Afgørende for bankens interesse for dig er nemlig husstandens forretningsomfang. Er banken i stand til at sælge dig en ekstra pensionsopsparing, en privat opsparings- og investeringskonto, et bolig-, forbrug- eller billån, et realkreditlånslån og måske også skadesforsikringer, er du en lækkerbisken for enhver bankrådgiver.

Har du et stort forretningsomfang med banken, skaber du også en betydelig indtjening til banken, hvilket stiller dig i en bedre position, når du forhandler udlånsrente og gebyrer.

Hvilken bank er bedst og billigst?

Har du kun brug for en lønkonto samt et forbrugslån/kassekredit og ikke har behov for personlig rådgivning, vil du være bedst tjent med at vælge en af de billige løsninger på markedet.

Forbrugerrådet har flere gange valgt Coop Bank som årets bank, når det gælder forbrugslån. Banken udmærker sig ved gratis Visa dankort, lave omkostninger og relativ høj rente på indlån. Til gengæld forlanger banken et minimum månedsgebyr 25 kr.

Har du en mere kompleks økonomi, og jævnligt har brug for personlig rådgivning, er der lagt op til en bank med et udbygget filialnet.

Du kan benytte dig flere tjenester på nettet, som guider dig frem til nogle attraktive løsninger. Det kan fx være pengepriser.dk eller mybanker.dk.

Skal jeg også flytte realkredit, forsikringer og pension?

Det er relativt dyrt at flytte et realkreditlån, da du både skal af med gebyrer for at indfri lånet og efterfølgende også skal betale for oprettelsen af det nye lån.

Flytter du et fastforrentet lån på en million kr., løber omkostningerne op i 15.000 til 20.000 kr. I langt de fleste tilfælde vil en flytning af realkreditlånet derfor ikke være aktuelt – medmindre du i forvejen skal omlægge lånet eller den modtagende bank giver en klækkelig rabat på omkostningerne.

Derimod er det ikke det store problem at flytte dine forsikringer, der kan opsiges med en måneds varsel. Vær dog opmærksom på, at du ud over den årlige forsikringspræmie også bør holde øje med selvrisikoen og en evt. friskadeordning på autoforsikringen.

Derimod er det mere tvivlsomt, om det kan betale sig at flytte mindre pensionsordninger. Især kan evt. besparelser være svære at gennemskue.

Hvornår er bankskiftet afsluttet?

Har du kun brug for en lønkonto, kan du ofte oprette en konto i den tilflyttende bank over nettet. Der kan så gå op til 12 dage med, at den nye bank tjekker dine oplysninger, hvorefter kontoen er åben.  Husk at meddele dit nye kontonummer til din arbejdsplads.

Flytter du også BS-aftaler, lån, pensionsmidler m.v., går der i gennemsnit 43 dage med en flytning.