For at undgå vandskader bør du vedligeholde og gennemgå brøndene på din grund to gange om året.

Når du skal tjekke husets brønde, er der en række generelle retningslinjer, du kan følge:

 • Fjern dækslet eller risten fra brønden. Brug en form for krog eller metalstang, som du stikker ned i det hul, der er i dækslet. Det kan fx være en skruetrækker. Det kan ikke anbefales at bruge en nøgle, da den knækker let. Prøv heller ikke at løfte dækslet med dine fingre, du risikerer, at de sidder fast.
 • Brug en kloakrenser til at opsamle eventuelt snavs på brøndens bund. De kan købes i byggemarkeder og på internettet.
 • Spul sider og bund med en haveslange, hvis der er aflejringer, som skal fjernes. Aflejringer kan forringe brøndens kapacitet og i sidste ende føre til tilstopninger. Du kan med fordel bruge en kost til at børste kanterne rene med og derefter spule efter med haveslangen.
 • Fjern snavs og skidt fra dæksel og karmene, hvor dækslet ligger, og tjek, at begge dele er intakte og uden skader.
 • Tjek, at der ikke er skader eller frostsprængninger på siderne i brønden, så den ikke er tæt. Du kan reparere mindre skader med såkaldt koldasfalt
 • Luk brønden forsvarligt til igen.

Ved nedløbsbrønde og pumpebrønde er der desuden særlige ting, du skal være opmærksom på, når de skal efterses.

Nedløbsbrønd

 • Rens tagrenderne, da skidtet herfra kan stoppe nedløbsrør og i sidste ende nedløbsbrønden.
 • Tøm nedløbsbrøndens sandfang to gange om året for at undgå, at brønden stopper til og svømmer over ved kraftige regnskyl.

Pumpebrønd

 • Kontrollér pumpebrønden ved at løfte niveauvipperen op, så du sikrer dig, at den virker, som den skal. Dette vil sætte pumpen i gang, så brønden tømmes for det slam, der ligger i bunden. 
 • Vær sikker på, at der er strøm på pumpen. Ellers vil pumpebrønden ikke starte, når den er fyldt med vand, og alarmen vil heller ikke advare dig. 
 • Få foretaget service rutinemæssigt i overensstemmelse med pumpefabrikantens anvisninger. Se i pumpebrøndens brugsanvisning, hvor ofte det er nødvendigt.

Video: Sådan renser du dine brønde