Det kan være farligt for dine hækplanter, hvis den jord, de er plantet i, er meget våd og fugtig næsten hele året rundt. Jordens fugtighed kan skyldes, at gamle dræn er tilstoppede, eller at jorden er meget lerholdig, så vandet kun langsomt drænes fra den.

Det store vandindhold i jorden reducerer iltindholdet i jorden så massivt, at hækplanterne kan dø.

Og du kan ikke bare rive den gamle hæk op og plante en ny - der skal lidt mere til.

Sådan undgår du, at din hæk drukner:

Fra april til november, som er det bedste plantetidspunkt for barrodede planter, kan du gøre følgende:

  • Grav den gamle hæk op.
  • Grav et hul på 30 cm i bredden og en dybde på 60 cm.
  • Hæld ca. 10 cm grus i hullet.
  • Læg et plastdrænrør omviklet med Fibertex - husk fald på drænrøret mod brønd eller faskine (ikke alle kommuner tillader tilkobling af drænvand på kloakledningerne, alternativet er en faskine).
  • Fyld 40 cm god muldjord i hullet, evt. iblandet kompost.
  • Plant de nye hækplanter, ca. 4 stk. pr. meter. Brug hækplanter på ca. 80-100 cm.
  • Gå efter en hækbredde foroven på ca. 25 cm og 35-40 cm forneden, når hækken vokser til.