Hvis du er husejer, så kan det være, at du selv har oplevet, at der efter store regnskyl er løbet vand ned igennem din skorsten og ud på gulvet.
Der er især risiko for, at du har oplevet problemer med vand på gulvet, hvis dit hus har en murede skorsten uden skorstenstag, men du kan også have oplevet problemer, hvis din skorsten er en anden type. Husejere med stålskorstene, som man bruger ved brændeovn eller oliefyr, vil sjældent opleve samme problem. Det skyldes, at stålskorstene har en mindre åbning, og at langt de fleste har et tag eller en hætte på åbningen. Har du problemer med, at det regner ned gennem din skorsten, er problemet dog let at løse, hvis du gennemgår følgende punkter.

Har din skorsten et skorstenstag?

Afdækning eller skorstenstag er en tung betonkasse med fire ben, der sættes oven på skorstenspiben, –den del af skorstenen, der sidder ovenpå taget - og den forhindrer, at der kommer vand ind i skorstenen, når det regner. Prisen for selve skorstenstaget er omkring 1.200 kr., og dertil kommer skorstensfejerens arbejdsløn, som vil ligge på omkring 1.000 kr.

Husker du at vedligeholde din skorstenspibe?

Den løbende vedligeholdelse af skorstenspiben er også vigtig, hvis du vil undgå vand og fugtproblemer. Den er nemlig hele tiden udsat for påvirkninger af vind og vejr, hvilket bl.a. kan medføre afskallede mursten, forvitrede pudsoverflader, nedbrudte fuger og revner. Og det kan både give fugtskader i boligen og senere frostskader, hvis murværket optager vand.

Hvis inddækninger og fuger ikke er tætte, vil der trænge vand i tagkonstruktionen, som også kan sive ned langs skorstenen og give problemer med vand eller fugt på loftet. Derfor er det vigtigt at holde øje med, at både inddækninger og fuger er intakte, og huske at kigge efter vand eller tegn på fugt på loftet en gang i mellem. 

Husker du at tjekke dine tagrender?

Mos og fyldte tagrender kan få vand ind ved skorstenen, og netop fyldte tagrender og mos på taget er skyld i langt flere problemer for boligejere med skorsten end manglende afdækning.

Fyldte tagrender og mos på taget er især et problem, når det regner kraftigt, da det får vandet til at rende baglæns og rende bagom inddækningen på skorstenen. Det er derfor, mange skorstensfejere også renser tagrender hos folk.

Hvad skal du gøre med en ubrugt skorsten?

Mens skorstene, der er i brug, efterhånden vil tørre ud efter en våd periode, vil ubrugte skorstene være våde eller fugtige i længere tid. En skorsten, der ikke er i brug, kan få problemer med fugt, da den ikke bare tørrer ud efter et regnvejr. Man vil kunne se fugtproblemerne ved, at furene bliver grønne af mos. Men man skal dog ikke begynde at lukke skorstene af med tætsluttende fliser, for så bliver de sure indeni. I stedet skal du sørge for gennemtræk i skorstenen, så den bliver luftet rigtig godt ud. Det kan du f.eks. gøre ved at fjerne renselemmen.