En larmende støvsuger kan give de fleste trang til at holde sig for ørerne, men også køleskabets diskrete brummen kan opleves enerverende. Vi har masser af hvidevarer i hjemmet, som hjælper med de daglige gøremål, men de er også kilde til en vis mængde støj, og i undersøgelsen "Danskerne i det byggede miljø 2024" angiver næsten hver tiende støj fra hvidevarer som et generende problem i boligen.

En støvsuger udsender da også omkring 75 dB, hvilket er væsentligt mere end en lastbil i tomgang, mens et køleskab typisk brummer omkring 40 dB. Når køleskabet alligevel kan opleves som det mest generende, skyldes det, at brugssituationen er vidt forskellig. Støvsugeren larmer i en kort periode, mens køleskabet er en konstant brummen i køkkenet, som for mange også er et opholdsrum.

Lejere er særligt udsatte

Støj fra hvidevarer er et langt større problem for lejere end for ejere. Hver femte støjplagede lejer angiver det som et problem, mens det samme kun gør sig gældende for hver tiende ejer.

Det har formentlig flere årsager. Først og fremmest fordi lejerne ofte bor mere kompakt og fx kan være nødt til at placere vaskemaskinen i køkkenet. Dernæst kan lejere i etagebyggeri også være generet af støj fra en centrifugerende vaskemaskine hos en nabo, og endelig er hvidevarer mange steder en del af lejekontrakten. Man har altså ikke nødvendigvis selv indflydelse på valg af hvidevarer i boligen.

Placer og vedligehold maskinerne korrekt

For at minimere støj fra hvidevarer som opvaskemaskiner og køleskabe er det vigtigt at placere dem korrekt. Sørg for, at de står helt i vater, og at der er luft hele vejen rundt om maskinen. Hvis maskinen læner sig op ad en væg, forstærkes støjen.

Vibrationer fra vaskemaskiner og tørretumblere kan også forplante sig i gulvet. Særligt hvis der er tale om trægulve. For at mindske vibrationerne kan man lægge en særlig støjdæmpende gummimåtte under maskinen. Tjek også, at køleskabe og frysere har fri ventilation.

Vaskemaskiner og opvaskemaskiner støjer ofte også mere, hvis der er kalkaflejringer i maskinen, så afkalk med jævne mellemrum.

Tjek støjniveu når du køber nyt

Udskiftning af støjende hvidevarer kan være en løsning, hvis støjen opleves som generende. Særligt hvis der er tale om en ældre model.

Det kan under alle omstændigheder være en god idé at undersøge energimærket, når du investerer i nye hvidevarer. På energimærket kan du nemlig også aflæse produktets støjniveau. Gå efter så lav dB som muligt, og vær opmærksom på, at en stigning på 10 dB er en fordobling af støjen.