Hvad er væggelus?

Væggelus er lysebrune til mørkt rødbrune insekter. De har seks ben, er vingeløse og bliver 5-7 mm lange. Kroppen er meget flad, medmindre den har drukket blod for nylig. 

En væggelus lever af blod, og den foretrækker at suge blod på mennesker, men kan også suge på dyr som fx kaniner, rotter, mus og fugle. Det tager en væggelus 5-10 minutter at fylde sig med blod. En voksen hun tager omtrent sin egen vægt i blod svarende til cirka 8 mg. Nymferne (ungerne) kan tage op til 4-5 gange deres egen vægt, men er til gengæld meget mindre end en voksen hun.

Væggelusen gemmer sig om dagen i revner og sprækker og kommer først frem om aftenen og natten for at spise. Den finder sin vært ved hjælp af forskellige duftstoffer og den kuldioxid, en sovende vært ånder ud. Når den er omkring en meter fra værten, eller offeret, kan den mærke kropsvarmen, som leder den på vej. 

Gemmestedet i revner og sprækker er også der, hvor hunnen lægger sine æg, 4-5 om dagen, hvilket under ideelle forhold kan blive til 200 æg for én voksen huns liv. Dog er forholdene sjældent ideelle, og antallet af nye væggelus en hun producerer, er derfor langt mindre i virkeligheden. 

Når æggene klækkes, kommer nymferne ud. De ligner miniudgaver af de voksne dyr – til at begynde med kun 1 mm lange og derfor svære at få øje på. De lever også af blod og vokser igennem fem nymfestadier. De bliver voksne på omtrent 2 måneder, hvis det er varmt nok og samtidig adgang til et måltid blod i hvert af de fem stadier. Men er der køligt, kan det tage op til et år. 

Det tager en væggelus 5-10 minutter at fylde sig med blod. En voksen hun tager omtrent sin egen vægt i blod svarende til cirka 8 mg. Nymferne (ungerne) kan tage op til 4-5 gange deres egen vægt, men er til gengæld meget mindre end en voksen hun. De voksne væggelus kan overleve meget længe uden blod, op til et par måneder.

Temperaturen er vigtig for, hvor hurtigt væggelus udvikler sig. Er temperaturen under 13°C, udvikler de sig slet ikke. Over 13 °C og op til 30°C går det hurtigere og hurtigere, jo tættere på de 30. Over 30°C går det igen langsommere og ved 45 °C dør væggelus næsten øjeblikkeligt. 

Væggelus overlever altså længst i kølige og fugtige omgivelser, mens meget varme og tørre omgivelser tager livet af dem.

Det er klimaet på selve væggelusens skjulested, der gælder. Så selvom der er varmt og tørt i boligen, kan der sagtens være køligt og fugtigt i en skjult sprække, eller fx i en kuffert som opbevares i kælderen.
En voksen væggelus lever typisk i 6 måneder og under helt ideelle forhold op til et helt år. 

Hvilke gener giver væggelus, og hvor kommer de fra?

Mens du sover, kravler væggelusene op i sengen og angriber de tilgængelige, utildækkede dele på kroppen, bl.a. hænder, arme, hals og fødder. Blandt mennesker reagerer ca. 10 procent ikke på væggelusebid, men 90 procent reagerer med kraftig kløe og rødmen og hævelse omkring stikstedet. Så vidt man ved, spiller væggelus ikke nogen rolle som smittespredere.

Væggelusen var næsten forsvundet herhjemme i tresserne og halvfjerdserne, men siden midten af halvfemserne er problemet vokset støt. Væggelusene bringes ofte med hjem via tøj, bagage og møbler i forbindelse med rejser, flytninger og hjembringelse af ”loppefund”.

Det har vist sig, at der rundt om i verden er opstået resistens, dvs. væggelus, der er modstandsdygtige over for bekæmpelsesmidler. Dette er også tilfældet mange steder i Danmark. Den øgede rejseaktivitet og spredningen af modstandsdygtighed er årsagen til, at problemet med væggelus igen vokser.

Under nedlukningen pga. corona faldt antallet lidt. Men i midten af 2023 er der sket voldsom stigning i Europa.

Hvad gør du, hvis du opdager væggelus?

Uanset om du bor i lejlighed eller hus, er det vigtigt at begynde bekæmpelsen af væggelus, lige så snart de er blevet opdaget. Undersøgelser har vist at væggelus sagtens kan vandre rundt i en ejendom, og derfor gælder det om at begrænse spredningen hurtigst muligt.

Hvis du bor i lejelejlighed, har du pligt til at melde forekomsten af væggelus til din udlejer. Det er herefter udlejers ansvar at bekæmpe dem.

Hvordan bekæmper du væggelus?

Tidligere havde man mere effektive midler mod væggelus, hvilket gjorde det muligt selv at bekæmpe af dem.  Den stigende modstandsdygtighed over for de aktive stoffer der er tilbage til at bekæmpe dem med har betydet at du i de fleste tilfælde vil være bedst tjent med at tilkalde en professionel skadedyrsbekæmper. Det skyldes, at det kan være svært at finde væggelusenes gemmesteder, hvis man ikke har et detaljeret kendskab til deres levevis.

Væggelusene gemmer sig typisk:

  • I senge og madrasser - og i nærheden af dem
  • Bag skabe og billeder
  • Bag paneler, lister eller løst tapet
  • Ved gennemføringer af rør og kabler.

Ved gemmestederne kan du i nogle tilfælde finde små sorte ekskrementpletter, tomme huder og rester af æg, også selvom gemmestedet ikke længere er beboet. Det er ikke unormalt at finde små blodpletter på sit sengetøj efter angreb af de små blodsugere.

Væggelusenes tilholdssteder og de områder, de passerer, skal behandles med sprøjtevæske eller insektpudder beregnet til brug mod krybende og kravlende insekter.

Det skal du gøre før bekæmpelsen af væggelus

Inden bekæmpelsen skal du rydde grundigt op og støvsuge, således at bekæmperen kan komme til. Du kan også rykke lidt rundt på møbler og inventar for at gøre det nemmere at komme til. Lad være med at flytte ting til andre rum, og dermed få spredt væggelusene. Brug støvsugeren flittigt, men husk at støvsugerposen skal i en tæt lukket plasticpose og smides ud umiddelbart efter brug.

I svære tilfælde kan det være nødvendigt at fryse eller varmebehandle madrasser og andre møbler. Skal noget smides ud så sørg for at pakke det i tæt plastik inden de bliver båret ud, så væggelusene ikke bliver spredt.

Kan du forebygge væggelus efter rejsen?

Som udgangspunkt er det vigtigt at vide at følgende tager livet af væggelus: Tøj kan komme en tur i vaskemaskinen ved 60 °C. Brug af tørretumbler er en anden mulighed idet alle stadier af væggelus dør ved et par timers ophold ved 50 °C. Et ophold i fryseren ved -18 til -20°C er også effektivt, hvis tingene bliver helt frosset grundigt igennem - se nedenfor.

Hvis du har den mindste mistanke om, at du har overnattet et sted med væggelus, er det en god idé at gennemgå al bagagen straks ved hjemkomsten. Gør det udendørs. Tøjet skal direkte i vaskemaskinen eller i en tørretumbler eller en tur i fryseren.

Tasker og kufferter kan evt. sprøjtes med et insektmiddel mod krybende og kravlende insekter, men der kan være dyr der overlever på grund af resistens, så hvis det er muligt at fryse genstandene er det at foretrække.

Når du fryser genstande, skal du være opmærksom på, at det skal gøres rigtigt. Tingene du vil fryse må ikke være klemt sammen, men skal være løst pakket. Materialet skal være løftet fri af fryserens bund. Væggelus dør efter et par døgn ved -20 °C medens det kan tage længere tid (3-4 dage), hvis fryseren er knap så kold eller genstandene er store og kompakte. Det væsentlige er, at kulden kan trænge helt ind i genstandens midte.

Der findes forskellige typer transporterbare varmeovne på markedet, som du kan varmebehandle dine ting i. De findes både i store udgaver, der ligner telte, hvori du kan varmebehandle dine møbler samt i mindre udgaver, som kan bruges til varmebehandling af din kuffert, når du kommer hjem fra ferie. De fungerer ved, at du placerer de genstande, der er inficeret eller under mistanke for inficering af væggelus i varmeovnen, som så varmer dem helt igennem til 50-55 grader.