På dette interaktive Danmarkskort kan du se, hvordan ejerlejlighedspriserne i alle landets kommuner har udviklet sig de sidste 20 år i forhold til landsgennemsnittet.

Tallene stammer fra Boligmarkedsstatistikken, der er lavet af Finans Danmark. Statistikken dækker de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kroner for de ejerlejligheder, der er blevet solgt i kommunen i et kvartal. På grund af en teknisk fejl er landspriserne desværre ikke helt korrekte.

Vær opmærksom på, at priserne måske ikke altid giver et helt retvisende billede. Jo færre lejligheder, der er blevet solgt i et enkelt kvartal, jo mere kan lejlighedspriserne blive påvirket af enkelte salg - fx kan lejlighedspriserne stige meget, hvis der er kommet et nyt og dyrt boligkompleks i kommunen.

I flere kommuner er der solgt for få ejerlejligheder til, at de optræder på listen. I en del andre kommuner er der ikke solgt lejligheder nok i alle kvartaler til at opnå en gennemsnitspris - i de tilfælde er der på grafen angivet en vandret streg. 

Sådan bruger du kortet

 • Klik på en kommune eller brug "Søg i kommuner".

 • Se priserne kvartal for kvartal og sammenlign med landspriserne.

 • Klik på "X" øverst til højre for at komme tilbage til kortet.

 • Under kortet kan du læse mere om, hvor priserne er steget og faldet mest i det seneste år.

 • Hvis du har spørgsmål til kortet eller de bagvedliggende data, er du velkommen til at kontakte os.

Laveste gennemsnitlige priser
Højeste gennemsnitlige priser
 
 
 
 
 

Priser faldt på ejerlejligheder, men steg igen

Lejlighedspriserne er steget stort set siden 2011, og i 2. kvartal 2022 satte de rekord med den højeste pris nogensinde, når inflationen ikke er medregnet - gennemsnitsprisen var 35.008 kr.

I den sidste halvdel af 2022 begyndte de dog at falde, men det første halve år af 2023 er de steget igen. På trods af stigningerne ligger de dog stadig 4,4 procent under salgspriserne for et år siden. En ejerlejlighed, der blev solgt i 2. kvartal 2023 kostede i gennemsnit 33.353 kr. pr. m2.

Vil lejlighedspriser falde eller stige i 2023?

Mange eksperter har tidligere peget på faldende lejlighedspriser i hele 2023 sammenlignet med 2022 - og måske længere tid. Det skyldes bl.a. stigende renter, der får boligejernes rådighedsbeløb til at falde, og gør den månedlige ydelse højere. Nye købere har derfor ikke råd til at betale så høj en pris for en lejlighed, og det resulterer i faldende priser.

Samtidig træder boligskattereformen med nye ejendomsvurderinger i kraft i 2024. Den indebærer, at der skal betales mere i grundskyld for lejligheder, hvis de er handlet efter 2023, og det påvirker også prisen negativt

Omvendt betyder reformen her og nu en stigende efterspørgsel på ejerlejligheder, da flere ønsker at købe en lejlighed i 2023 for at undgå den højere skat (de får en skatterabat i stedet). Det kan få priserne til at stige.

  Lejlighedspriser falder – og stiger – i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg

  Priserne på ejerlejligheder er steget i 15 kommuner og faldet i 36 kommuner fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023.

  Lejlighedspriserne er faldet i alle landets største byer i det seneste år. Til gengæld er de steget igen i det seneste kvartal (angivet i parentes):

  • København -9,0 % (4 %)
  • Frederiksberg: -7,6 % (4,3 %)
  • Odense: -6,0 % (2,3 %)
  • Aarhus: -3,3 % (4,5 %)
  • Aalborg: -3,3 % (0,9 %)

  Priser på lejligheder stiger mest i Svendborg og Holbæk

  De største prisstigninger på ejerlejligheder det seneste år er sket Svendborg og Holbæk, hvor priserne er gået op med henholdsvis 31 og 28 procent.

  ...og falder mest i Gribskov og Slagelse

  Lejlighedspriserne er faldet mest i Gribskov og Slagelse Kommune, hvor priserne på en ejerlejlighed i gennemsnit er faldet med 25-26 procent.

  I Hjørring, Bornholm, Viborg og Hillerød har prisfaldet været over 15 procent.

  Vær opmærksom på, at høje prisstigninger og prisfald kan skyldes, at der er blevet opført og/eller solgt nye og dyre lejligheder et år og ikke det næste.

  Her er det dyrest og billigst at købe ejerlejligheder

  De dyreste kommuner at købe ejerlejligheder i er fortsat i hovedstadsområdet.

  Frederiksberg Kommune topper som sædvanligt listen med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 53.344 kr. i 2. kvartal 2023. Det svarer til, at en gennemsnits lejlighed på 78 m2 koster 4,2 millioner kr.

  Samme størrelse lejlighed koster 738.000 kr. i Randers, der i 2. kvartal 2023 var landets billigste kommune at købe ejerlejlighed i. I Randers er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på en solgt ejerlejlighed på 9.472 kr. Slagelse har de næst billigste lejlighedspriseri Danmark.

  København og Gentofte Kommmune følger efter på listen over de dyreste kommuner at købe lejlighed i, mens Aarhus indtager en fjerdeplads.

  Odense og Aalborg Kommuner ligger henholdsvis nummer 31 og 35 på listen.