På dette interaktive Danmarkskort kan du se, hvordan ejerlejlighedspriserne i alle landets kommuner har udviklet sig de sidste 20 år i forhold til landsgennemsnittet.

Tallene stammer fra Boligmarkedsstatistikken, der er lavet af Finans Danmark. Statistikken dækker de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kroner for de ejerlejligheder, der er blevet solgt i kommunen i et kvartal. På grund af en teknisk fejl er landspriserne desværre ikke helt korrekte.

Vær opmærksom på, at priserne måske ikke altid giver et helt retvisende billede. Jo færre lejligheder, der er blevet solgt i et enkelt kvartal, jo mere kan lejlighedspriserne blive påvirket af enkelte salg - fx kan lejlighedspriserne stige meget, hvis der er kommet et nyt og dyrt boligkompleks i kommunen.

I flere kommuner er der solgt for få ejerlejligheder til, at de optræder på listen. I en del andre kommuner er der ikke solgt lejligheder nok i alle kvartaler til at opnå en gennemsnitspris - i de tilfælde er der på grafen angivet en vandret streg. 

Sådan bruger du kortet

 • Klik på en kommune eller brug "Søg i kommuner".

 • Se priserne kvartal for kvartal og sammenlign med landspriserne.

 • Klik på "X" øverst til højre for at komme tilbage til kortet.

 • Under kortet kan du læse mere om, hvor priserne er steget og faldet mest i det seneste år.

 • Hvis du har spørgsmål til kortet eller de bagvedliggende data, er du velkommen til at kontakte os.

Laveste gennemsnitlige priser
Højeste gennemsnitlige priser
 
 
 
 
 

Nu falder priserne på ejerlejligheder

Lejlighedspriserne er steget stort set siden 2011, og i 2. kvartal 2022 satte de rekord med den højeste pris nogensinde, når inflationen ikke er medregnet - gennemsnitsprisen var 35.008 kr.

Men nu er de for alvor begyndt at falde. I det seneste år – fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022 - er de gået ned med 7,2 procent, og det seneste halve år er de faldet med 10,8 procent på landsplan.

Lejlighedspriser forventes også at falde i 2023

Sælgere af lejligheder er begyndt at give større afslag i prisen, og der sælges også færre lejligheder. I 4. kvartal 2022 blev der solgt 2.284 ejerlejligheder - der er Ikke solgt så få lejligheder i et kvartal siden 4. kvartal 2011.

Derfor forventes lejlighedspriserne også at falde i 2023 - og måske længere tid.

Boligøkonomisk ekspert i Videncentret Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, peger på de stigende renter og den stigende inflation. Det får boligejernes rådighedsbeløb til at falde, og det slår igennem på den månedlige ydelse. Nye købere har derfor ikke råd til at betale så høj en pris for en lejlighed, og det resulterer i faldende priser.

Oven i hatten kommer boligskattereformen, der træder i kraft i 2024. Skattereformen indebærer, at der skal betales mere i grundskyld for lejligheder, hvis de er handlet efter 2023, og det påvirker også prisen negativt

- Sammenlagt ser vi en en række negative faktorer på specielt markedet for ejerlejligheder, hvor de dyre områder bliver ramt hårdest. Men det er svært at sige noget om, hvor stort et kommende prisfald bliver. Nogle prognoser antyder 10-15 procent, mens andre prognoser sigter lavere.

- Men med fortsat høje energipriser og en høj rente, er der lagt op til prisfald på boligmarkedet, vurderer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

  Lejlighedspriser falder i Odense, Aarhus, København og Frederiksberg – status quo i Aalborg

  Priserne på ejerlejligheder er steget i 13 kommuner og faldet i 37 kommuner fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022.

  I landets største byer er priserne – undtagen i Aalborg – faldet pænt, især i Odense, hvor faldet er på 14,2 procent.

  • Odense: -14,2 %
  • Aarhus: -9,5 %
  • København -8,8 %
  • Frederiksberg: -7,2 %.
  • Aalborg: 0,0 %

  Priser på lejligheder stiger mest i Frederikshavn og Sønderborg

  De største prisstigninger på ejerlejligheder det seneste år har været i Nordjylland og Sønderjylland, næmere betegnet Frederikshavn og Sønderborg, hvor priserne er gået op med 56 og 20 procent på et år. Slagelse og Horsens har haft stigninger på mere end 10 procent.

  ...og falder mest i Frederikssund og Hørsholm

  Lejlighedspriserne er faldet mest i Frederikssund og Hørsholm Kommune, hvor priserne på en ejerlejlighed i gennemsnit er faldet med 34 og 24 procent. I Tårnby, Guldborgssund, Helsingør og Solrød har prisfaldet været over 20 procent.

  Vær opmærksom på, at høje prisstigninger og prisfald kan skyldes, at der er blevet opført og/eller solgt nye og dyre lejligheder et år og ikke det næste.

  Her er det dyrest og billigst at købe ejerlejligheder

  De dyreste kommuner at købe ejerlejligheder i er fortsat i hovedstadsområdet.

  Frederiksberg Kommune topper som sædvanligt listen med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 53.156 kr. i 4. kvartal 2022. Det svarer til, at en gennemsnits lejlighed på 78 m2 koster 4,1 millioner kr.

  Samme størrelse lejlighed koster 675.000 kr. i Guldborgsund, der er landets billigste kommune at købe ejerlejlighed i. I Guldborgsund er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på en solgt ejerlejlighed på 8.658 kr.

  Gentofte, København og Rudersdal Kommmune følger efter på listen over de dyreste kommuner at købe lejlighed i, mens Lyngby-Taarbæk indtager en femteplads.

  Aarhus, Aalborg og Odense Kommuner ligger henholdsvis nummer 6, 30 og 31 på listen.