Ifølge Danmarks Statistiks nyeste opgørelse over danske husstande fra 2021 består 39 procent af alle husstande af én voksen (der kan dog godt bo hjemmeboende børn under 18 år). I 1986 boede 827.000 danskere alene uden en samlever eller bofælle, og i 2021 er antallet på 1.245.000. En stigning på 50 procent.

Færre bor alene i København

Københavns Kommune er det eneste sted, hvor der bor færre kvinder og mænd alene. I 1986 var der 161.194 kvinder og mænd, der boede alene eller med deres børn under 18 år i hovedstaden, mens der i 2021 var 157.791 - en tilbagegang på 2,1 %. Det skyldes formentlig, at der er nedlagt en række mindre lejligheder, og at boligpriserne og huslejen er steget så meget, at flere har valgt at bo sammen og deles om huslejen.

I Egedal, Lejre, Gribskov, Frederikssund og Solrød Kommuner er der kommet forholdsvist flest eneboere på de 35 år. De fem kommuner har alle en stigning på over 120 procent på voksne, der bor alene.