Hvordan undgår du ulykker med motorsaven?

En af de farlige situationer, der ofte opstår, er når man skal holde fast i emnet, der skal skæres med den ene hånd og save med den anden. Her skærer mange sig i venstre hånd, fordi de har holdt motorsaven med højre hånd. Her er rådet simpelt: Du skal altid holde på saven med begge hænder. Venstre hånd skal holde på savens forreste håndtag, så du har bedre styr på saven, og højre hånd på savens andet håndtag.

Det er altid en god idé at læse motorsavens brugsanvisning, før du går i gang med arbejdet. I den er der som regel mange gode tips til, hvordan du bruger den model, du har, på en sikker måde. Det er også en rigtig god idé, hvis du kan få en instruktion af en person, som har erfaring med at arbejde med en motorsav.

Regler for sikker brug af motorsaven

Arbejdsmiljøloven stiller en lang række krav for arbejdet med motorsave, og disse regler gælder også, når du selv arbejder i din egen have. 

 • Fjern aldrig sikkerhedsskjoldet på motorsaven. 
 • Brug begge hænder til at holde på motorsaven. Venstre hånd skal altid holde på savens forreste håndtag, så du kan styre saven. 
 • Stå sikkert på fødderne og sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring dig. 
 • Sørg for, at motorsavens håndtag er tørre og rene, så du har et fast greb om dem. 
 • Sørg for, at ingen opholder sig i det område, hvor de kan blive ramt af motorsaven. 
 • Stop altid motorsaven, når du sætter den fra dig eller flytter rundt med den. 
 • Sav aldrig i noget, der befinder sig over din skulderhøjde. Der findes en særlig stangsav til det formål. 
 • Stå aldrig på en stige, når du bruger motorsaven. 
 • Brug aldrig en motorsav, hvis du har drukket alkohol. 
 • Persomer under 18 år må ikke benytte en motorsav. 
 • Motorsave med forbrændingsmotor må ikke anvendes inden døre. 
 • Elektriske motorsave med en spænding på over 50 volt må ikke anvendes udendørs. De må heller ikke udsættes for fugt. 
 • Anvend ikke blyholdig benzin, da udstødningsgasserne her fra er yderst sundhedsskadelige.

Ulykker med tilbageslag

En af de farligste situationer, du kan komme ud for, når du arbejder med motorsaven, er et tilbageslag. Et tilbageslag kan opstå, hvis enden af motorsavens sværd rører en genstand, fx det træ, du er ved at save i. Det kan resultere i, at savspidsen lynhurtigt ryger i vejret og bliver slynget bagover mod dig.

Tilbageslag kan også ske, hvis træet lukker sammen om og klemmer savkæden i snittet. Det kan skubbe saven hurtigt tilbage mod den, der bruger saven.

Du kan undgå tilbageslag, hvis du er forberedt. Tag et godt greb om saven med begge hænder, højre hånd på det bageste håndtag og venstre på det forreste håndtag, når motoren kører. Du skal omslutte motorsavens håndtag med et fast greb med tommelfingre og fingre, for det vil hjælpe dig med at bevare kontrollen over motorsaven.

Hvordan vedligeholder du saven, så den er sikker?

Det er vigtigt for sikkerheden, at motorsaven er vedligeholdt korrekt. Du skal bl.a. sikre dig: 

 • At du har rengjort motorsavens bremse. 
 • At du har efterset og filet kæden. 
 • At du har kontrolleret, at kædebremsen fungerer.

Det vil ofte fremgå af brugsanvisningen, hvordan du vedligeholder motorsaven.

I denne video kan du finde en vejledning til, hvordan du selv filer kæden på motorsaven.

Hvilken slags sikkerhedsudstyr skal du bruge?

Du bør bruge både hjelm, høreværn, øjenværn, handsker, benværn og fodværn, når du arbejder med en motorsav. Sikkerhedsudstyret kan evt. lejes i byggemarkedet, men hvis du selv har en motorsav, er det også en god idé at anskaffe sig det nødvendige sikkerhedsudstyr.

 • En hjelm sikrer dig mod at blive ramt i hovedet - både af saven og af det, du saver i. Vælg en hjelm med høreværn og visir. 
 • Høreværnet sikrer dig mod høreskader. Motorsave støjer meget - ofte mellem 100 og 110 dB. 
 • Øjenværnet beskytter dine øjne mod spåner og splinter, der bliver slynget op fra saven. 
 • Handsker. Hænderne er meget udsatte. Man kan få handsker specielt til motorsavsbrug, der har ekstra forstærkning i venstre hånd
 • Benværnet og fodværnet sikrer dine ben og fødder mod at blive skadet af motorsavens kæde.
 • Se her hvor effektivt benværn virker.

Hvordan afprøver du motorsavens kædebremse?

Kædebremsen er motorsavens vigtigste sikkerhedsforanstaltning. Kædebremsen skal kunne udløses med et let tryk fremad på den såkaldte parerbøjle, der er den bøjle, der sidder øverst på motorsaven.

Du kan afprøve bremsen ved at starte motoren på fuld gas og trykke fremad på parerbøjlen. Savkæden skal standse øjeblikkeligt, når du trykker på den.

På nyere motorsave kan kædebremsen udløses automatisk, fx hvis motorsaven bliver revet ud af hænderne på dig. Du kan tjekke automatikken ved at standse motorsavens motor og lade sværdspidsen falde ned mod et stykke træ. Det ryk, der kommer opad i sværdspidsen, skal udløse kædebremsen.

Det er vigtigt, at maskinen er rengjort og vedligeholdt. Sørg for at fjerne savsmuld og skidt, og gør maskinen ren, hver gang du har brugt den. Udskift slidte dele, så der ikke opstår fejl ved kædebremsen.

Hvis du lejer motorsaven hos et byggemarked, skal du huske at sikre dig, at du får ordentlige instrukser omkring sikkerhed. Sørg for at få motorsavens brugsanvisning med hjem.

Du kan læse mere om, hvordan du arbejdet sikkert med motorsav på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor der findes en vejledning for, hvordan man arbejder med motorsave.

Hvilken motorsav skal du vælge?

Når du skal købe en motorsav, er der flere ting du skal tage med i overvejelserne.

Benzin eller el? Benzindrevne motorsave er som udgangspunkt kraftigere og mere fleksible end eldrevne. De senere år har producenterne dog optimeret meget på eldrevne motorsave, så de nu kan lave meget af det arbejde, som en almindelig hobbybruger har behov for.Støj. Benzindrevne motorsave støjer mere en eldrevne motorsave. Skal du primært benytte motorsaven i parcelhushaven til at save brænde og mindre grene, så kan du normalt godt benytte en eldrevet motorsav. Det vil dine naboer sætte pris på. Husk dog stadig at benytte høreværn.Vægt. En kraftig motorsav vejer typisk mere end en eldreven. Så køb ikke en kraftigere – og dermed tungere – end højst nødvendigt.Motorstørrelse. Det afhænger meget af, hvor meget og hvor længe du skal bruge den, samt om du skal save i hårdt og tykt træ. Snak med en forhandler, og beskriv dine forventede behov.Sværdstørrelsen. Normalt benyttes 30-35 cm sværd hos haveejere, som kun benytter motorsav i ny og næ til mindre opgaver. Skal du i gang med større træer, vil du, som de professionelle, kunne have gavn af et sværd på 40-50 cm.