Ja, du kan godt risikere at skulle betale, hvis nogen glider i de visne og våde blade på dit fortov og kommer til skade.

Ifølge Vejloven har du som grundejer pligt til at holde dit fortov fri for ukrudt, affald og andet, der kan være til ulempe for færdslen.

Det betyder, at du har pligt til at fjerne de visne blade, grene, ukrudt med mere, så de ikke er til gene for fodgængere. Også selvom ordet blade ikke bliver nævnt direkte i loven.

I modsætning til når det handler om at fjerne is og sne fra veje og fortove, er der ikke i denne lovparagraf sat nogen tidsramme for, hvor hurtigt du skal have fjernet bladene. Derfor er loven lidt mere diffus og mere kompliceret, hvis det skulle ende som en forsikringssag.

Hvad gør du, hvis du glider i visne blade på fortovet?

Hvis en person falder i visne, våde blade på fortovet, skal vedkommende selv henvende sig til husejeren og rette et krav mod denne. Det gælder, uanset om det fx bare er et par ødelagte bukser, eller hvis personen er kommet slemt til skade.

Her er det vigtigt, at den person, som er kommet til skade, har beviser for, at du har forsømt din pligt som grundejer ved at lade bladene ligge på fortovet.

Det kan fx være at få fat i vidner, der har set faldet, og som kan vidne om fortovets tilstand på uheldstidspunktet. Og/eller at personen har taget billeder af fortovet og evt. rådne blade for at kunne dokumentere, at de har ligget der længe.

Dækker grundejeransvarsforsikring?

Hvis du som husejer har en grundejeransvarsforsikring, kan du sende kravet til dit forsikringsselskab.

Her skal både du og den tilskadekomne udfylde nogle papirer om skaden og forsømmelsen.

Hvis dit forsikringsselskab skønner, at du har forsømt dine pligter som husejer, og at du burde have fjernet bladene for længst, kan selskabet udbetale erstatning til personen, der gled i dine blade.

Du skal altså være ærlig og indrømme din skyld i skaden, ellers får personen ingen erstatning via forsikringen.

Skal du betale, hvis du ingen forsikring har?

De fleste har en grundejeransvarsforsikring. Men det er ikke lovpligtigt at have en sådan ansvarsforsikring.

Hvis du ikke har en sådan forsikring, kan du risikere selv at skulle betale erstatning af egen lomme.

Du kan selvfølgelig vælge at afvise den faldne persons påstand og sige, at kravet er uberettiget. Og han eller hun kan i så fald rejse et civilt søgsmål mod dig og trække dig i retten.

I værste fald kan en regning for et alvorligt fald med tabt erhvervsevne ende på flere millioner kroner. Så det er altid en god idé at tjekke, om du har en grundejeransvarsforsikring som en del af din husforsikring.