Det er ikke nødvendigt, at afklippet bliver fjernet, når du har slået græs, hvis du ofte klipper græsplænen.

Tværtimod er det bedre at lade det ligge på plænen, da afklippet fungerer som naturlig gødning, så du ikke behøver at gøde din græsplæne så meget. Desuden mindsker det vandfordampningen i tørre perioder, når du lader afklip ligge.

Undtagelsen er, hvis du gerne vil lave en vild eller blomstrende græsplæne, så er det bedre at fjerne afklippet, så jorden bliver mere næringsfattig. 

Regnorme laver afklippet græs om til gødning

Efter at du har slået græs, synker det afklippede græs ned mellem det friske græs, hvor regnorme og bakterier omdanner det til kvælstof, kalium og fosfor, som er næring for græsset.

Hvis du lader være med at fjerne græsset, kommer dit afklippede græs på den måde til at virke som gødning for din græsplæne.

Græsplænen bliver grønnere, når afklippet bliver liggende

Græsplænen bliver grønnere, når du lader afklippet græs ligge, fordi naturgødningen giver en kraftigere græsproduktion og dermed en mere grøn og tæt plæne.

Hvis du fjerner græsstumperne, får plænen ikke nær så meget gødning, og den bliver derfor både lysere og giver mælkebøtter bedre mulighed for at skyde op, da græsset bliver mindre tæt.

Ud over at bruge afklip som naturlig gødning, er det også godt at gøde græsset med ½-1 cm velomsat, findelt kompost først i både maj og juni måned.

Skal du lade græsset ligge, hvis græsset er højt?

Hvis du 'kun' slår græs 1-2 gange på 14 dage - eller sjældnere - bør du normalt ikke lade alt det afklippede græs ligge på plænen.

Lader du det ligge, vil det høje, afklippede græs lægge sig som en 'dyne' hen over plænen og vil altså ikke drysse ned mellem græsstråene og formulde. I stedet kan det give gule pletter på din græsplæne, fordi den ikke kan få luft under 'dynen', og give bedre betingelser for mos. Smid derfor det meste af afklippet i kompostbunken.

Læg det i stedet i mindre doser i køkkenhaven eller andre steder du ønsker gødning. Du kan også blande det ind i kompostbunken, men sørg for, at der ikke er for store klumper græs.

Græsafklip ved græsslåning efter ferien

Hvis græsset er blevet meget højt, fx mens du har været på ferie, skal du ikke slå græsset helt i bund og lade det ligge. Klip i stedet plænen af flere omgange, så du undgår, at de lange, afklippede græsstrå blokerer for den livsnødvendige fotosyntese, der får græsset til at gro.

En god tommelfingerregel er, at du aldrig skal fjerne mere end en tredjedel af græslængden ved en enkelt klipning/slåning, og aldrig kortere end 3-4 cm, da plænen hermed bedre kan modstå tørke. Den ideelle højde afhænger af græssorten.

Hvis du kun orker at slå højt græs én gang, skal du bagefter fjerne noget af det afklippede græs.