Hvorfor bør du overveje at skifte realkreditselskab?

Har du mistanke om, at dit realkreditselskab ligger i den dyre ende med hensyn til bidragssatser og øvrige gebyrer, er det værd at undersøge priser og gebyrer hos konkurrenterne. I nogle tilfælde kan der være en del penge at spare, mens en flytning i andre situationer næppe kan betale sig.

Det overordnede billede af markedet i foråret 2020 er, at de tre storbanker, Nordea med Nordea Kredit, Jyske bank med Jyske Realkredit og Danske Bank med Realkredit Danmark er nogenlunde lige dyre , mens Totalkredit - takket være udlodning af kundekroner – generelt set har markedets laveste bidragssatser.

Hvor store prisforskellene er i de konkrete tilfælde afhænger dog helt af låntype og belåningsprocent.

Hvordan finder jeg min bidragssats?

Du finder bidragssatsen på de lånedokumenter, der blev udfærdiger ved etablering af lånet. Du kan også finde størrelsen af dit bidrag på meddelelsen fra Betalingsservice og på det grundlag beregne en bidragssats i procent. 

I nogle tilfælde finder du din personlige bidragssats ved at logge ind på realkreditselskabets hjemmeside, men ellers kan du kontakte selskabet for yderligere information.  

Hvad koster det at skifte realkreditselskab?

Beløbet svinger og er afhængig af låntype, opsigelsestidspunkt og gebyrer hos det enkelte pengeinstitut.  For et fastforrentet lån på to mio. kr., skal du regne med cirka 19.000 kr. til omkostninger i form af gebyrer til den fraflyttende og den modtagende bank.

Omkostningerne er sammensat af faste gebyrer på cirka 8.000 kr. samt variable gebyrer i form af kurtage og kurskæring på i alt 9.000 kr. Kurtage og kursskæring beregnes som en procentdel af lånet. Dertil kommer tinglysningsgebyr til staten på 1.640 kr.

Hvornår er omkostningerne ved en flytning tjent ind?

Det afhænger helt af de konkrete forhold, herunder lånets størrelse, låntype, restløbetid og en eventuel ændring af renten. 

Skifter du realkreditselskab blot for at spare på bidraget, vil det i mange tilfælde næppe kunne betale sig. Ved et fastforrentet lån på to million kr. ligger den maksimale besparelse det første år på cirka 1.900 kr. før skat og cirka 1.300 kr. efter skat.

I ovennævnte eksempel udgør de samlede omkostninger cirka 19.000 kr., hvilket giver en tilbagebetalingstid på cirka 15 år.

I andre situationer med et større lån og en større besparelse på bidraget, kan en flytning muligvis  tjene sig hjem inden for en acceptabel periode. Men generelt er omkostningerne ved en flytning for høje, til at en flytning isoleret set kan betale sig.

Under hvilke omstændigheder er det naturligt at overveje en flytning?

Hovedprincippet er, at jo større lånet er, jo mere flere penge er der at spare ved at skifte selskab. En stor del af omkostningerne ved en flytning består nemlig af faste gebyrer, der vægter relativt tungt ved små lån.

Derudover vil de fleste af meromkostningerne ved en flytning kunne forsvinde, hvis du foretager flytning af lånet i forbindelse med en låneomlægning.

Omlægger du eksempelvis et fastforrentet 2 procent-lån på en million kr. til et nyt 1 procent-lån, vil omkostningerne typisk kunne hentes hjem efter tre til fire år i kraft af den årlige rentebesparelse på omlægningen.