En gang om året bør du tjekke dit tag. Hvis du finder revnede og dermed ødelagte fibercementplader (også kaldet eternitplader), bør de skiftes omgående, da det ellers kan medføre vandskader og efterfølgende råd og svampeskader.

Typiske skader og revner på et fibercementtag med bølgeplader

Revner og skader på rygningspladen ses ofte og skyldes tit, at nogen har gået på taget og er kommet til at træde på kanten, som så er knækket af. Revner kan også skyldes alder på tagpladerne. 

Du kan i en nødssituation forsøge at redde en skade på en rygningsplade med klæbeasfalt.

Revner og skader i selve bølgerne på tagpladerne ses sjældent, men er ofte et sikkert tegn på, at taget er parat til at blive skiftet.

Værktøj

  • En boremaskine med et murerbor, så du kan bore huller til montagen, hvis der ikke er præ-borede huller. Husk at du aldrig må bore i en tagplade med asbest.
  • Et topnøglesæt med en skralde, så boltene kan løsnes og spændes
  • En knibtang samt en blyant - hvis pladerne skal klippes i hjørnerne
  • En hammer

Materialer

  • Køb det antal plader, som du skal skifte - plus en ekstra, som kan bruges, hvis en plade går i stykker eller måske skæres forkert
  • Nye monteringsbolte til at montere de nye plader

Sådan skifter du en tagplade af fibercement

1
Tjek, om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dine tagplader af fibercement - hvad enten de formet som skifer eller bølge. Fibercementtage fra før 1984 indeholder altid asbest. Fibercementtage fra 1984-1988 kan indeholde asbest. Fibercement produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan finde ud af, om dit fibercementtag har asbest ved at tjekke oversiden af tagpladerne. Her vil der være trykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder tagpladen asbest. Hvis det første tal er 4 eller 5, er der ikke asbest i taget. Der er asbest i pladen på billedet. På nogle plader kan det dog være nemmere at se tallene end på andre.

Du må gerne selv udskifte fibercementplader med asbest. Sørg for at få pladerne ned hele, så ikke asbestfibrene spredes.

2
Pas på dine tagrender

Når du skal op på dit tag, så brug dette gamle håndværkerfif, hvor du slår to brædder sammen, vinkelret på hinanden. Læg dem op i tagrenden, så den ikke bliver ødelagt eller knækker.

3
Løsn pladen, som skal skiftes

Start med at løsne den plade, som er revnet. Det kan gøres med en skralde.

4
Brug kun nye montageskruer

Her ses det tydeligt, hvorfor der kun skal bruges helt nye montageskruer. Den gamle skrue er helt nedbrudt, og tagpappen er delvist opløst og ikke-eksisterende.

5
Træk forsigtigt den gamle plade ud

Træk den gamle plade forsigtigt ud og læg den til side.

6
Læg den gamle plade ovenpå den nye

Læg den gamle plade ovenpå den nye plade, så du kan strege både afskæringer og bolthuller op. Sørg for, at den flugter med kanten, så de nye huller og afskæringer passer perfekt.

7
Streg op

Streg henholdsvis afskæringer og bolthuller op.

8
Klip afskæringen af

Klip den nye afskæring af med en knibtang. Klip små bidder ad gangen, så der ikke flækker større partier af.

9
Montér den nye plade

Når den nye plade skal monteres, er det vigtigt at løsne alle pladerne omkring den, som skal skiftes, ellers kan du ikke løfte den nye plade ind under de eksisterende. Det kan være lidt svært at få pladen på plads, så det er en god idé at få en til at hjælpe dig.

10
Montér de nye skruer

Når du monterer de nye montageskruer, er det en god idé at slå dem fast med en mindre hammer, så de får fat i lægterne, inden du spænder med skralden. Vær opmærksom på, at du ikke må bore i en plade med asbest.

11
Så skal der spændes

Den nye plade skal spændes, men du må ikke spænde den for hårdt, så den revner. Spænd, så du kan mærke, den spænder på pladen, og du kan se kraven på bolten blive spændt imod fibercementpladen.

12
Bank kraven på plads

Tag din hammer og bank forsigtigt kraven helt på plads, så den slutter helt tæt til tagpladen. Hvis ikke du gør det, vil kraven have en tendens til at bøje opad, hvilket også indikerer, at pladen måske er spændt i overkanten.

13
Færdigt arbejde

Tagpladen er nu skiftet og kan erfaringsmæssigt holde 20-30 år. Det kan de andre tagplader nok ikke, så husk at vurdere, om det kan betale sig at skifte alle plader, inden du skifter alt for mange plader. Få en rådgiver eller en tømrer til at vurdere tagets tilstand.

14
Bær den revnede plade forsigtigt ned

Få båret den gamle, revnede plade forsigtigt ned, så ikke asbestfibrene spredes.

15
Plader med asbest skal på genbrugsstationen

Husk at få transporteret de gamle tagplader med asbest til genbrugsstationen, så de kan blive destrueret korrekt.
Tagpladerne skal ikke emballeres inden transport til genbrugsstationen. Men det kan være en god idé at lægge dem på en trailer eller et stort stykke plastik, hvis de skal i bilen.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle genbrugsstationer vil modtage asbestholdigt affald. Husk at tjekke reglerne for din lokale genbrugsstation.

Reparationen ovenfor skete på et ældre tag, der var over 30 år gammelt.