Hvad er sølvfisk?

Sølvfisk (også kaldet sølvkræ) er en art vingeløse insekter med en længde på 12-25 mm. Arten bærer det latinske navn Lepisma saccharina. Sølvfisken tilhører en orden af "urinsekter" kaldet Thysanura, der har eksisteret i mere end 300 mio. år.

Man kan derfor med en vis ret betragte sølvfisken som et slags overvintret fossil eller insekternes svar på den blå fisk.

En sølvfisk lever 3-4 år, hvilket er en anseelige alder for insekter. Nogle individer bliver endda helt op til 8 år gamle. Sølvfisk bliver ved stuetemperatur typisk kønsmodne inden for 1 år. Til gengæld lægger en hun sjældent mere end en snes æg i sin levetid. Sølvfisk skifter ham mellem 1 til 4 gange om året.

Hvor lever sølvfisk?

Sølvfisk foretrækker lune, fugtige omgivelser og trives i sunde boliger alt overvejende i badeværelset og i mindre grad i køkkenet.

De kan ikke formere sig, hvis der enten er for koldt eller tørt, og på vore breddegrader findes de praktisk taget ikke uden for beboelses- og staldarealer.

Sølvfisk foretrækker mørke omgivelser og ses derfor ofte pile i skjul hen over gulvet, når lyset tændes på badeværelset.

Hvad lever sølvfisk af?

Sølvfisk foretrækker sukkerstoffer og stivelse som føde. De kan fint leve af en diæt bestående af døde insekter og de proteiner, der findes i aflejringer af sæberester i brusekabiner og håndvaske. De kan også leve af tapetklister og skimmel- og mugsvampe.

Sølvfisk kan endda fordøje papir. Angreb på papirprodukter sker dog sædvanligvis kun i lokaler med høj luftfugtighed, og angiveligt er deres mål her i højere grad de mug- og skimmelarter, der trives i det fugtige papir frem for cellulosen i sig selv.

Man har også eksempler på, at de spiser tekstiler. Der er under alle omstændigheder tale om meget nøjsomme dyr, der ikke spiser særlig meget. I ekstreme tilfælde kan sølvfisk overleve helt op til et år uden føde.

Hvilken skade kan sølvfisk gøre?

Sølvfisk er fuldstændig uskadelige for mennesker og dyr. De bør derfor kun betragtes som skadedyr i det omfang, de kan gøre skade på eksempelvis bøger, frimærker eller fotos.

Bør du bekæmpe sølvfisk?

De fleste boligejere har en mindre bestand af sølvfisk på badeværelset, hvilket er meget naturligt, da her både er varme, periodevis høj luftfugtighed samt en smule føde. Eftersom sølvfisk stort set er harmløse, er der ingen grund til at iværksætte en målrettet bekæmpelse med eksempelvis gift.

Optræder sølvfisk i stort antal, er det et symptom på fugtproblemer i selve boligen, som fx kan skyldes opstigende fugt, utætte rør eller dårlig udluftning. I det tilfælde bruger du bedst din tid og dine kræfter på at løse eventuelle bygningstekniske problemer eller lufte hyppigere ud end på at bekæmpe sølvfiskene. De vender alligevel tilbage, når giften er dampet af.

Hvordan bekæmpes sølvfisk?

Hvis du vil bekæmpe sølvfiskene, er det langt den bedste løsning at sænke luftfugtigheden i det pågældende rum, fx ved at lufte bedre ud.

Sådan slipper du af med sølvfisk

  • Luft ud 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 5-10 minutter. Sølvfisk foretrækker lune, fugtige omgivelser.
  • Støvsug i sprækker og revner og gør grundigt rent. Sølvfisk lever bl.a. af sæbeaflejringer i brusekabiner og håndvaske, mel, småkrummer samt skimmel- og mugsvampe.
  • Undgå for meget gulvvask, da sølvfisk er glade for fugt.

Hvis du vælger at bekæmpe sølvfisk med gift, findes der flere måder at gøre det på:

Bekæmp sølvkræ med insektspray

Sølvkræ er følsomme over for de mest almindelige typer insektspray, du kan købe i byggemarkedet eller dagligvarehandelen.

Bekæmpelse med lokkedåser

Du kan købe lokkedåser til bekæmpelse af sølvkræ, der fungerer på samme måde som lokkedåser til myrer. Det er i mange tilfælde at foretrække frem for insektspray, da du lettere undgår at sprede giften til områder, hvor dyrene ikke findes.

Brug insektpudder mod sølvkræ

Sølvkræ kan bekæmpes med insektpudder, der blæses ind i sprækker, revner, rørgennemføringer, og hvor de små kræ i øvrigt holder til.

Vil eller kan du ikke selv stå for bekæmpelsesindsatsen, kan du hyre et professionelt skadedyrsbekæmpelsesfirma til at varetage opgaven.

Hvilke insekter kan sølvkræ forveksles med?

Thermobia domestica, også kaldet ovnfisken, forveksles ofte med sølvfisken og tilhøre også samme familie. Ovnfisken kan blive op til 2 cm lang. Den er grålig med mørke pletter. Ovnfisken er meget glad for varme og kan leve i lidt tørre miljøer. Men ellers er ovnfisken meget lig sølvfisken.

Ctenolepisma longicaudata, bedre kendt som skægkræ, registreres oftere og oftere i de danske boliger. En forskel er at skægkræ er større og mørkere, kan leve i mindre fugtige områder og de kan, i modsætning til sølvfisk, klatre på lodrette flader. De vil oftere ses i andre rum end badeværelser, da de netop kan komme mere rundt og ikke behøver badeværelses høje luftfugtighed.