Sølvfisk er et forholdsvist harmløst insekt, som findes i mange danske hjem. Faktisk er sølvfisk det indendørs skadedyr, vi oftest ser i vores hjem, viser en YouGov-undersøgelse for Videncentret Bolius i december 2023.

Ifølge undersøgelsen har 32 procent haft sølvfisk i deres bolig inden for det seneste år. Skægkræ er det næstmest almindelige skadedyr – det har 14 procent haft inden for det seneste år.

Sølvfisk er et forholdsvist harmløst insekt, som findes i mange danske hjem. Faktisk er sølvfisk det indendørs skadedyr, vi oftest ser i vores hjem, viser en YouGov-undersøgelse for Videncentret Bolius i december 2023.

Ifølge undersøgelsen har 32 procent haft sølvfisk i deres bolig inden for det seneste år. Skægkræ er det næstmest almindelige skadedyr – det har 14 procent haft inden for det seneste år.

Hvad er sølvfisk?

Sølvfisk (også kaldet sølvkræ) er en art vingeløse insekter med en længde på 7-15 mm. Arten bærer det latinske navn Lepisma saccharina. Sølvfisken tilhører en orden af "urinsekter" kaldet Thysanura, der har eksisteret i mere end 300 mllioner år.

Man kan derfor med en vis ret betragte sølvfisken som et slags levende fossil eller insekternes svar på den blå fisk.

En sølvfisk lever op til 5  år, hvilket er en anseelige alder for insekter. Sølvfisk bliver ved stuetemperatur typisk kønsmodne inden for et halvt til et helt år. Til gengæld lægger en hun sjældent mere end en snes æg i sin levetid. Når søvfiskens æg klækkes, er det miniudgaver af de voksne sølvfisk, der kommer ud. De vokser og skifter ham, indtil de når deres endelige størrelse.

Hvor lever sølvfisk?

Sølvfisk foretrækker lune, fugtige omgivelser og trives i sunde boliger alt overvejende i badeværelset og i mindre grad i køkkenet.

De kan ikke formere sig, hvis der enten er for koldt eller tørt, og på vore breddegrader findes de praktisk taget ikke uden for beboelses- og staldarealer.

Sølvfisk foretrækker mørke omgivelser og ses derfor ofte pile i skjul hen over gulvet, når lyset tændes på badeværelset.

Hvad lever sølvfisk af?

Sølvfisk foretrækker sukkerstoffer og stivelse som føde. Men de kan også fordøje cellulose (papir) De kan fint leve af en diæt bestående af døde insekter og de proteiner, der findes i aflejringer af sæberester i brusekabiner. De kan også leve af tapetklister

Sølvfisk kan fordøje papir. Angreb på papirprodukter sker dog sædvanligvis kun i lokaler med høj luftfugtighed..Man har også eksempler på, at de spiser tekstiler.

Der er under alle omstændigheder tale om meget nøjsomme dyr, der ikke spiser særlig meget.De kan leve i helt op til et år uden føde.

Hvilken skade kan sølvfisk gøre?

Sølvfisk er fuldstændig uskadelige for mennesker og dyr. De bør derfor kun betragtes som skadedyr i det omfang, de kan gøre skade på eksempelvis bøger, frimærker eller fotos.

Bør man bekæmpe sølvfisk?

I stort set alle boliger findes der  en mindre bestand af sølvfisk på badeværelset, hvilket er meget naturligt, da her både er varme, høj luftfugtighed samt en smule føde. Eftersom sølvfisk stort set er harmløse, er der ingen grund til at iværksætte en målrettet bekæmpelse med eksempelvis gift.

Optræder sølvfisk i stort antal, kan det være et symptom på fugtproblemer i selve boligen, som fx kan skyldes opstigende fugt, utætte rør eller dårlig udluftning. I det tilfælde bruger du bedst din tid og dine kræfter på at løse eventuelle bygningstekniske problemer eller lufte hyppigere ud end på at bekæmpe sølvfiske med gift. De vender alligevel tilbage, når giften er dampet af.

Hvordan bekæmpes sølvfisk?

Hvis du vil bekæmpe sølvfiskene, er det langt den bedste løsning at sænke luftfugtigheden i det pågældende rum, fx ved at lufte bedre ud.

Du kan ikke være helt sikker på at slippe af med sølvfisk – hver tredje af de, der har der har sølvfisk inden for det seneste år, angiver, at det ikke er lykkedes at slippe af med dem, viser en YouGov-undersøgelse for Videncentret Bolius i december 2023.

Sådan slipper du af med sølvfisk

  • Luft ud 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 5-10 minutter. Sølvfisk foretrækker lune, fugtige omgivelser.
  • Støvsug i sprækker og revner og gør grundigt rent. Sølvfisk lever bl.a. af sæbeaflejringer i brusekabiner og håndvaske, mel, småkrummer samt skimmel- og mugsvampe.
  • Undgå for meget gulvvask, da sølvfisk er glade for fugt.

Hvis du vælger at bekæmpe sølvfisk med gift, findes der flere måder at gøre det på:

Bekæmp sølvkræ med insektspray

Sølvkræ er følsomme over for de mest almindelige typer insektspray, du kan købe i byggemarkedet eller dagligvarehandelen.

Bekæmpelse med lokkedåser

Du kan købe lokkedåser til bekæmpelse af sølvkræ, der fungerer på samme måde som lokkedåser til myrer. Det er i mange tilfælde at foretrække frem for insektspray, da du lettere undgår at sprede giften til områder, hvor dyrene ikke findes.

Brug insektpudder mod sølvkræ

Sølvkræ kan bekæmpes med insektpudder, der blæses ind i sprækker, revner, rørgennemføringer, og hvor de små kræ i øvrigt holder til.

Vil eller kan du ikke selv stå for bekæmpelsesindsatsen, kan du hyre et professionelt skadedyrsbekæmpelsesfirma til at varetage opgaven.

Hvilke insekter kan sølvkræ forveksles med?

Skægkræ (Ctenolepisma longicaudata) registreres oftere og oftere i de danske boliger. En forskel er, at skægkræ er større og mørkere, kan leve i mindre fugtige områder og de kan, i modsætning til sølvfisk, klatre på lodrette flader.
De vil oftere ses i andre rum end badeværelser, da de netop kan komme mere rundt og ikke behøver badeværelses høje luftfugtighed.

Ovnfisken (Thermobia domestica) kan også forveksles med sølvfisken og tilhører også samme familie. Ovnfisken kan blive op til 2 cm lang. Den er grålig med mørke pletter. Ovnfisken er meget glad for varme og kan leve i lidt tørre miljøer. Men ellers er ovnfisken meget lig sølvfisken.