Hvad er en stålskorsten?

Hvis du gerne vil have en brændeovn eller pejs, men ikke har en skorsten i forvejen, er en stålskorsten en oplagt mulighed. Den er nem at montere. Som regel tager det kun en arbejdsdag, hvilket er hurtigere end at opføre en traditionel muret skorsten eller en modulskorsten.

En stålskorsten giver en stor fleksibilitet, fordi den stort set kan monteres hvor som helst på tagfladen eller op ad husets ydervæg. Dermed kan du mere frit bestemme, hvor i huset brændeovnen skal stå.

Nogle arkitekter mener, at stålskorstenen passer bedst til træhuse og sommerhuse/fritidshuse, mens den murede skorsten passer bedst til murede/ pudsede villaer og helårshuse generelt. Men der er absolut ingen regler eller krav i den forbindelse.

Der kan naturligvis være bestemmelser i lokalplanen om, at der ikke må opsættes stålskorstene i dit område. Det kan du undersøge ved at ringe til din kommune.

En stålskorsten består af et inderrør, en mellemliggende isolering og en yderkappe. De fleste stålskorstene er sat sammen af sektioner, der går ind i hinanden.

Fordele ved stålskorstenen

  • Er lettere at sætte op end en traditionel muret skorsten eller en modulskorsten.
  • Er billigere at montere end en muret modulskorsten.
  • Er fleksibel at placere på taget eller op adhusets ydervæg, så du selv kan bestemme, hvor brændeovnen skal stå.
  • Skadedyr som alliker og skader bygger ikke reder i stålskorstene.

Ulemper ved stålskorstenen

  • Materialerne til skorstenen er dyrere end til en muret modulskorsten.
  • Kan ikke klare lige så høje temperaturer som en muret modulskorsten.

Hvad koster en stålskorsten?

En stålskorsten på 3 meter koster omkring 24.000 kroner inkl. montering og moms. ( 2023-priser)

Hvad skal du tænke på, når du vælger stålskorsten?

Det er vigtigt, at du tjekker, om den stålskorsten, du overvejer at købe, kan klare temperaturerne fra din brændeovn. Du kan spørge forhandleren af din brændeovn til råds, så du får en brændeovn og en skorsten, som passer sammen.

Hvis skorstenen bliver for varm, kan dens indvendige rør og isolering tage skade. I værste fald kan der komme hul i inderrøret, og hvis dette sker, er der stor risiko for en alvorlig brand.

Overophedning af skorstenen kan også betyde, at der opstår utætheder der, hvor skorstens forskellige sektioner er sat sammen.

Hvis du køber en pejseindsats til en eksisterende åben pejs, er det ligeledes meget vigtigt at tjekke, om skorstenen kan klare de anderledes forhold.

Forbrændingen i en pejseindsats er nemlig mere effektiv, og derfor kan temperaturen i skorstenen blive højere, end da pejsen var åben. En pejseindsats kan desuden føre til mere røg, som skorstenen skal være i stand til at lede bort, så du ikke får røggener i huset.

Inden du køber en skorsten, kan det også være en god idé at spørge en arkitekt til råds om, hvilken type stålskorsten der vil passe bedst til husets udseende.

Hvordan sættes en stålskorsten op?

En stålskorsten er meget fleksibel at arbejde med og er i langt de fleste tilfælde et enkelt byggesæt, der blot skal samles korrekt og tilsluttes. Det kan i de fleste tilfælde dog bedst betale sig at få en professionel til at ordne montagen.

For at montere en stålskorsten på taget skal der skæres hul i tagbelægningen og evt. også i etageadskillelsen, hvis huset har flere etager, og brændeovnen står i stuen.

Når skorstensrøret er ført gennem hullet, skal hullerne lukkes tæt og forsvarligt til igen. Det inkluderer ofte diverse inddækninger og andet, der sikrer, at taget bliver helt tæt.

Når skorstenen er samlet, fastgjort og tilsluttet brændeovnen, er skorstenen klar til brug. I langt de fleste tilfælde kan opsætningen af skorstenen klares på en enkelt dag.

Hvis skorstenen skal monteres op ad husets gavl eller side, skal der laves hul i ydervæggen.

Skorstensrøret føres ind i pejsen/brændeovnen, og derefter rejses selve skorstenspiben.

Skorstensrøret sættes forsvarligt fast med bøjler på ydervæggen.

Du kan godt selv sætte en almindelig stålskorsten op, hvis du har gode evner som handyman. Men du skal være helt sikker på, at taget er tæt, hvor gennembrydningen er lavet.

Når stålskorstenen er sat op, skal du ringe til en skorstensfejer, som skal godkende opsætningen, før du må bruge ildstedet.

Vælger du en stålskorsten, skal du være klar over, at der er krav til, hvad overfladetemperaturen på skorstenen må være.

Tilladte overfladetemperaturer for skålskorstene

Kilde SBi-anvisning 272 ( link findes under "Kilder") Minimumsafstanden fra skorstenen til brandbart materiale er angivet på CE-mærkningen af skorstenen. Den er typisk omkring 50 mm.

Blank skorsten

70 °C

Malet skorsten

80 °C

Emaljeret skorsten

86 °C

Plastbelagt skorsten

90 °C

Kilde: SBi-anvisning 272

Minimumsafstanden fra skorstenen til brandbart materiale er angivet på CE-mærkningen af skorstenen. Den er typisk omkring 50 mm.