I Den Gamle By i Aarhus kan du se en af de første svalegange, der blev bygget i Danmark – på Borgmestergården fra 1597. En smal gang placeret i 1.-sals højde med trappe op uden på huset. 

- Dengang disponerede man ofte de store bygårde sådan, at man havde erhverv og bolig i stueplan og lagerfaciliteter på de øvre etager. Derfor havde man ikke trapper inde i husene, men udenfor på huset. Det var en del af arbejdsrummet og en vigtig transportåre, som gjorde det nemt at hejse ting op og ned, fortæller Niels Meyer, bygningschef i Den Gamle By. 

Hvad er en svalegang?

På gammelt dansk var "svale" eller "svalegang" en overdækket gang uden på et hus i mindst 1. salshøjde. 

Svalegangen har altså ikke noget at gøre med fuglen svale. Svalegangen har muligvis fået sit navn, fordi den er udendørs og dermed ofte sval (tilpas kølig). 

Kilde: ordnet.dk

Svalegang uden gelænder

Svalegangene var bygget oven på en del af den naturlige, udvendige bjælkekonstruktion på et bindingsværkshus og havde i begyndelsen ikke noget gelænder. På Borgmestergården fik man først bygget rækværk i midten af 1700-tallet efter en dødsulykke, hvor et barn faldt ned fra svalegangen. Men lidt efter lidt blev svalegangen mere og mere sjælden. 

Mange var utilfredse med at skulle ud i kulden. Derfor begyndte man op gennem 1700- og 1800-tallet at lave indvendige trapper, når man alligevel var i gang med at bygge om eller bygge nyt, forklarer Niels Meyer. 

Svalegange til lejligheder og huse

Svalegangen fik en opblomstring i 1960’erne og 1970’erne. De blev især bygget i beton eller stål og ’klistret’ uden på etageejendomme. Men også på enkelte enfamiliehuse var der svalegange brugt som en smal passage i gavlen på 1. sal. Det var dog oftest en indbygget del af selve huset og blev opfattet som en lille altan eller altangang. 

I dag bruges svalegangen mest på store, nye lejlighedskomplekser.

 - Når man bor et sted med svalegang, er der flere, der går forbi din lejlighed, og på den måde ophæver man privathedsfølelsen lidt. Omvendt kan man også få meget ud af svalegangen, hvis man gennemtænker den lidt. Fx kan man udvide den i bredden nogle steder og give den opholdsfunktioner, siger arkitekt Lars Bo Poulsen fra tegnestuen Nørkær+Poulsen, som har nyfortolket svalegangen i nogle af sine projekter. 

Svalegang kan gøre et hus flottere

Det samme har arkitekt Thomas Hjort fra m4 Arkitekter: 

- I en villa med en gammel svalegang har jeg netop anbefalet, at man bevarer den, men får den udnyttet bedre ved at give den større dybde nogle steder, så man kan sidde ned. Svalegangen kan også bruges som et æstetisk element til et nyt hus, siger Thomas Hjort.