Forsøgsbeskrivelse:

1. Der optages 3 m2 sten i eksisterende nyere indkørsel, stenen afrenses og lægges på ny. Der fuges med Dansand Danfast med fugning, vibrering, vanding m.v. i den ene halvdel og IBF Fugesand i den anden.

2. Etablering af 2 m2 belægning på ren sand underlag (typisk gør det selv-terrasse). Der fuges med Dansand Danfast med fugning, vibrering, vanding m.v. i den ene halvdel og IBF Fugesand i den anden.

Belægningerne blev udført den 30. juli 2014.

Løbende observationer

Belægningerne er løbende observeret mht. såvel ukrudtsvækst, ændringer i stenene, ændringer i fugerne og afvanding.

Den 15. juli 2015 er der foretaget diverse indgreb i belægningen:

  • Modstand mod spuling med vand er undersøgt.
  • Der er optaget sten for at iagttage fugematerialernes tilstand nede i fugen.

Ukrudtsvækst:

Danfast:

Der er ikke observeret ukrudtsvækst. Dog er der registreret nogen udvikling af alger/mos i fugerne.

IBF Fugesand:

Der er allersidst i perioden (juli 2015) registret 12 små spirer af ukrudt på areal 1. På areal 2 er der ingen spiring.

Ændringer af sten:

Der er ikke registret nogen ændringer af stenene.

Ændringer i fugerne:

Danfast:

Der er på begge arealer efter ca. 2 måneder registreret meget stor afskalning i toppen af fugerne. Flagerne har en gummiagtigt konsistens. Fugerne er grønne af alger. Efter vinteren er fugerne meget mørke/sorte, til dels pga. algevækst. Under flagerne er fugerne ikke hårde/sammenhængene, men dog faste. Der er dermed ikke risiko for, at sammenhængende "klumper" af fugen kan bevæge sig op af fugen som følge af bevægelser i belægningen.

IBF Fugesand:

Der er ikke de store ændringer, fugerne er en anelse mørkere, hovedsagligt pga. diverse aflejringer af smuds. Fugerne har sat sig ca. 3-4 mm. Normalt ville man efterfylde fugerne, det er ikke gjort her, hvilket bla. medfører øget risiko for, at ukrudtsfrø "fanges" i fugen. Fugen fremstår mindre fast/kompakt end Danfast, da der ikke er bindemidler i fugen. På begge arealer har myre eller andet gravet op i fugematerialer.

Afvanding:

Begge arealer afvandes som forventet udover kanten. Efter ophør af regn, er det observeret, at arealet med Danfast er væsentlig længere om at tørre ud end arealet med alm. fugesand.

Fugernes modstand over for spuling er testet med en almindelig haveslange. Her viser Danfast større modstand, men kan dog også spules op.

De står bag testen af fuger til terrasse og indkørsel

Testen er udført i samarbejde med civilingeniør Søren Gleerup, Gleerup RCI, der laver opgaver for mange fabrikker i betonvarebranchen – herunder også IBF. Gleerup RCI har udført selve testen, mens Videncentret Bolius er ansvarlig for den konklusion, der er draget på baggrund af testens resultater.