Når du skal anlægge en stenterrasse eller en indkørsel, skal du ikke kun overveje, hvilke sten du skal lægge.

Fugesandet imellem stenene er også vigtigt. Det er nemlig i fugesandet, der kan blive skabt grobund for ukrudts- og græsfrø samt alger. Fugesandet skal også sikre, at stenene ligger stabilt, og der er god kraftoverførsel mellem stenene, når belægningen udsættes for stor tryk, fx fra en bil.

Videncentret Bolius har fra sommeren 2014 til sommeren 2015 fået testet to typer fugesandsprodukter, Dansand Danfast og IBF Fugesand, i en eksisterende indkørsel og på en gør det selv-terrasse. Begge produkter produceres af Dansand. Fugerne er blevet testet for:

 • Ukrudtsvækst
 • Ændringer i stenene
 • Ændringer i fugerne
 • Afvanding

Sådan har vi testet fugesand

Vi har fået testet fugeprodukterne Dansand Danfast og IBF Fugesand på følgende parametre:

 • Ukrudt i fugerne
 • Myrer
 • Ændring af sten
 • Algebelægning/afskalning
 • Fugens sætning
 • Afvanding
 • Pris pr. kilo.

Produkterne er testet både i en indkørsel med korrekt lagt underlag med stabilgrus samt i en opstilling, der svarer til mange boligejeres gør det selv-terrasse, dvs. stenene og fugesandet er lagt oven på et rent sandunderlag.

I indkørselsopstillingen, er der optaget 3 m2 sten i en faktisk indkørsel. Stenene er blevet afrenset og lagt på ny med fugning, vibrering, vanding m.v. med Danfast på den ene halvdel og IBF Fugesand på den anden.

I gør det selv-terrasseopstillingen er der blevet lagt 2 m2 belægning på et rent sandunderlag med fugning, vibrering, vanding m.v. med Danfast på den ene halvdel og IBF Fugesand på den anden.

Belægningerne blev lagt i juli 2014, er løbende blevet overvåget, og testrapport er udarbejdet i juli 2015.

Ingen ukrudt ved Dansand Danfast efter et år

På indkørselsarealet var der 12 små ukrudtsspirer med IBF Fugesand allerede et år efter, de var lagt. På terrassearealet var der til gengæld intet at spore.

Med Dansand Danfast ukrudtsfri fuge var der intet ukrudt på nogle af testarealerne efter et år.

Myrer gravede sig igennem fugesand

Fire steder var myrerne brudt igennem det almindelige fugesand i indkørslen og et sted på gør det selv-terrassen. Myrernes gange i fugerne kan både få stenene til at ligge ustabilt og skabe grobund for ukrudts- og græsfrø.

Der var ingen myrer brudt igennem den ukrudtsfri fuge fra Dansand Danfast.

Fliser i indkørsel og på terrasse blev liggende

Godt fugesand skal også sikre, at stenene bliver, hvor de er, når de er lagt. En hård vinter med megen frost kan få belægningen til at hæve og sænke sig, og den bevægelse skal fugen kunne optage og samtidig forblive intakt.

Imidlertid var der ingen ændringer af fugen at spore på nogle af arealerne hos nogle af produkterne som følge af vinterens lave temperaturer.

Om det skyldes, at vinteren 2014-2015 var forholdsvis mild, produkternes kvalitet, eller en kombination af de to ting, siger testresulatet desværre ikke noget om.

Alger og afskalning hos Danfast

IBF Fugesand havde ingen algevækst og ingen afskalning efter testperiodens afslutning. De var dog en anelse mørkere på grund af smuds.

Fugerne fra Dansand Danfast var efter to måneder grønne af alger og efter vinteren sorte.

Samtidig kom der på Danfast ret stor afskalning i toppen af fugerne. Dansand oplyser dog til Videncentret Bolius, at man har ændret på indholdet af Danfast-produktet, så afskalningen ikke forekommer længere.

Begge dele er kosmetiske, og har i modsætning til IBF Fugesand tilsyneladende ikke medført spiring af plantefrø eller insektangreb i testperioden. Men der er risiko for, at det med tiden kan danne bund for spiring af ukrudt. Derfor bør afskalningerne fjernes, og det kan være et større arbejde, da de først skal kradses op, hvorefter en ny fuge skal lægges.

Fuger synker med IBF Fugesand

Fugerne fra IBF Fugesand sank i forsøgsperioden ca. 3-4 mm. Det betyder, at man bør efterfylde fugerne efter få uger, da der ellers er øget risiko for, at plantefrø fanges i fugen, hvilket da også skete 12 steder på testområdet.

IBF Fugesand fremstår endvidere mindre fast/kompakt end Danfast, da der ikke er bindemidler i fugen som i Danfast, og IBF Fugesand klarer også spuling med haveslange dårligere.

Danfast viste i testen større modstand mod spuling med haveslange, men kunne dog også spules op.

Under flagerne hos Danfast er fugerne ikke hårde/sammenhængende, men dog faste, hvilket betyder, at der dermed ikke er risiko for, at sammenhængende "klumper" af fugen bevæger sig op af fugen som følge af bevægelser i belægningen om vinteren, ligesom de ikke sank i testperioden.

Fin afvanding hos begge produkter

Ifølge testen afvandes begge arealer fint ud over kanten med begge produkter.

Efter ophør af regn virkede det dog som om, at arealet med Danfast var længere om at tørre ud end arealet med IBF Fugesand, sandsynligvis fordi Danfast-fugen holder mere på vandet. Er det tilfældet, kan det give problemer for fugen ved en hård vinter.

Dansand: Vi har forbedret Danfast

Dansand oplyser til Videncentret Bolius, at den type Danfast, som firmaet har solgt i 2014 (hvor testen startede) og tidligere ikke længere er på markedet. Ifølge Dansand ændrede man på produktet netop på grund problemerne med afskalning i toppen af fugen, som Videncentret Bolius' test også har vist.

Dansand oplyser, at det Danfast-produkt, der sælges i dag, hærder meget mere op.

Ifølge Dansand kan afskalningerne repareres ved at kradse dem op og fylde op med nyt fugemateriale.

IBF Fugesand klart billigst

Målt på prisen alene er IBF Fugesand klart billigst.

IBF Fugesand kan købes til omkring 70 kr. for 20 kilo (3,5 kr./kilo).

Prisen for en pose med 20 kilo Dansand Danfast er ca. 130 kr. på nettet (6,50 kr./kilo), mens den i butikkerne koster op til 180 kr.

Hvilken fuge til fliser skal du vælge?

I testen klarer den ukrudtsfri fra Dansand Danfast sig bedst.

Ved Danfast var der ingen myrer, intet ukrudt, Danfastfugen sank ikke, og fugen er mere modstandsdygtig over for meget vand.

Til gengæld viste testen kosmetiske problemer for Danfast. Danfast-fugerne var præget af algebelægning og afskalning, hvilket kan give risiko for ukrudt på længere sigt. Sidstnævnte skulle der ifølge Dansand selv være rettet op på i det Danfast-produkt, som kan købes i dag. Om det holder, og hvorvidt algebelægningen stadig er et problem, må fremtidige test vise.

IBF Fugesands største fordele viste sig i testen at være, at man undgår afskalninger, får færre alger samt prisen. Skal du lægge en terrasse på fx 60 m2, vil forskellen dog ikke være mere end i alt 300-400 kr. i forhold til Dansand Danfast.

Testen er udført i samarbejde med civilingeniør Søren Gleerup, Gleerup RCI, der laver opgaver for mange fabrikker i betonvarebranchen – herunder også IBF. Gleerup RCI har udført selve testen, mens Videncentret Bolius er ansvarlig for den konklusion, der er draget på baggrund af testens resultater.