Spørg Bolius

Tilslutningspligt til fjernvarme - hvad betyder det praktisk og juridisk?

Til Bolius

Hvor ligger den juridiske grænseflade for tilslutningspligt for fjernvarme?

Hvis man har tilslutningspligt til fjernvarme, men har anden energikilde som man ønsker at bibeholde indtil produktet afgår ved døden, er det interessant at vide, hvor den juridiske grænseflade for tilslutningspligt for fjernvarme faktisk ligger,
Altså hvor langt skal fjernvarmen ligges ind i huset. For ligger tilslutningspligten blot i at man kan nøjes med at have fjernvarmerør til at bryde ens facade, også standse rørene der.
Eller skal de føres hen til en VVS unit, selv om man ikke vil komme til at bruge fjernvarmen på trods af tilslutningspligten?

Venlig Hilsen Steffen L

Hej Steffen L

Interessant spørgsmål... som jeg måtte en tur forbi energistyrelsen for at kunne svare på.
Her er hvad de svarede:
"Pålagt tilslutningspligt betyder efter reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen, at ejendommens ejer som udgangspunkt skal betale den tilslutningsafgift og de faste bidrag, som varmeforsyningsvirksomheden har anmeldt til Forsyningstilsynet.
Der skal være forsyningsmulighed fra anlægget. Forsyningsmulighed foreligger, når virksomheden har etableret de tekniske anlæg m.v., som skal etableres af virksomheden som forudsætning for bebyggelsens tilslutning, og anlægget har kapacitet til at forsyne ejendommen. Varmeforsyningsvirksomheden kan etablere stikledning.
Det fremgår af Energistyrelsens vejledning til tilslutningsbekendtgørelsen, at ejeren og varmeforsyningsvirksomheden dog kan aftale, at virksomheden undlader at etablere stikledning m.v. og alene opkræve tilslutningsafgift og fast afgift (se bemærkninger til § 4)."
 
Jeg håber du kan bruge svaret.   

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tue Patursson, fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden