Tinglysning

Tinglysning er både en offentlig registrering samt en måde at sikre sig rettighederne over fx sit hus. Det kan oftest svare sig at få professionel hjælp med en tinglysning.

Via tinglysning.dk kan du se, hvad der er tinglyst på andres ejendomme.

Hvis du har en digital signatur, kan du nu tinglyse fast ejendom eller søge oplysninger i tingbogen om din egen eller andres ejendomme via internettet. Arkivfoto.

Hvad er tinglysning?

Kort fortalt er tinglysning den måde, man offentligt registrerer en rettighed på.

Tinglysning af fx en fast ejendom er den offentlige registrering af rettighederne over ejendommen. Når du tinglyser din ejendom, sikrer du dig dermed dine rettigheder, dvs. ejendomsretten (skøder) eller panteretten og begrænsende rettigheder (fx servitutter) over ejendommen.

Når man tinglyser, offentliggør man for alverden, hvem der har hvilke rettigheder over og kravet på fast en ejendom. På den måde kan en køber af en ejendom fx sikre sig mod, at sælger ikke samtidig sælger ejendommen til en anden, at sælger nu også reelt ejer ejendommen og ikke har pantsat det meste af den til anden part.

Når et skøde er tinglyst, bliver alle rettigheder og forpligtelser overdraget fra sælger til køber. Et tinglyst skøde betyder derfor, at du officielt ejer huset. Hvis en ejendom bliver solgt til flere end én køber, vil det derfor være den køber, der først får tinglyst, som ejer ejendommen.

LÆS OGSÅ: Sådan tinglyser du

Hvad er en byrde?

Byrde er fællesbetegnelsen for servitutter, brugsrettigheder, fredningsdeklarationer, tilbagekøbsdeklarationer m.v., som der kan være på en fast ejendom. Med andre ord en byrde enten en rettighed eller en rådighedsindskrænkning på en given ejendom. Byrder tinglyses og noteres i ejendommens byrderubrik i tingbogen. 

Tinglysningssystemet registrerer også retsforfølgning i forbindelse med en ejendom. Det kan fx være, hvis der er gjort udlæg i en ejendom, eller den er under konkurs. Desuden bliver andre rettigheder også registreret (byrder). Det kan fx være regler for, hvor højt, der må bygges på grunden eller særlige regler for færdsel.

Hvis du overvejer at købe et hus, kan du i den offentlige registrering se, om der er gæld knyttet til huset, inden du køber det. I dag sker det dog sjældent, at man overtager gammel gæld i en ejendom, men før i tiden sås det oftere, at man overtog gamle pantebreve, som man som køber hæftede for.

LÆS OGSÅ: Hvad bør du undersøge, når du køber hus?

Ved salg af en ejendom skal sælger vedlægge en elektronisk tingbogsudskrift med henvisning til ejendommens blad i tingbogen. Herudover skal eventuelle konkrete servitutters akter vedlægges. Disse kan rekvireres via tinglysning.dk.

Der kan også være tinglyst en servitut på en ejendom. En servitut er en begrænsning af rettigheder over en fast ejendom. Det kan fx være en begrænsning af færdselsretten eller en forkøbsret, der tinglyses som servitut.

Når der hviler en servitut på en ejendom, er du som ejer forpligtet til at overholde gældende servitut, uanset, om du er bekendt med den eller ej. Inden du køber en ejendom, er det derfor vigtigt, at du undersøger grundigt, hvilke tinglysninger, der ligger på den.

Servitutter, der direkte påvirker en ejendoms pris eller ejerudgifter, skal desuden oplyses i salgsopstillingen.

Hvis du og din partner bliver skilt kan i, for at undgå stridigheder senere hen, tinglyse, at huset ikke må blive solgt, uden at begge parter har givet samtykke til det. Dette vil fx kunne være en fordel, hvis den ene part bliver boende i ejendommen efter skilsmissen.

LÆS OGSÅ: Forsikring, når du køber bolig

Hvilken betydning har tinglysning for dig som boligejer?

Tinglysning vil du fx støde på, når du skal købe en bolig. Tinglysningen sikrer dig nemlig, at du står som ejer af den bolig, du har købt. Det har fx en betydning, når du skal optage lån i boligen. Her vil kreditforeningen fx ikke kunne give dig et lån, før du officielt står som ejer af en ejendom, hvis du vil optage lån i den.

Den 8. september 2009 blev tinglysningssystemet i Danmark digitalt. Indtil da foregik tinglysning i landets byretter, men nu sker alt elektronisk til Tinglysningsretten i Hobro.

Den 8. september 2009 blev tinglysningssystemet i Danmark digitalt. Indtil da foregik tinglysning i landets byretter. Arkivfoto.

Den 8. september 2009 blev tinglysningssystemet i Danmark gjort digitalt. Indtil da foregik tinglysning i landets byretter. Digitaliseringen har betydet, at de gamle tingbøger og papirdokumenter er blevet erstattet af et nyt elektronisk system, hvilket gælder både fast ejendom og Bil-, Person- og Andelsboligbogen.

Efter tinglysningen er blevet gjort digital, vil den kunne foretages på få minutter, hvor det tidligere kunne tage op til 10 dage. Den hurtigere proces har en praktisk betydning, hvis du skal optage et kreditforeningslån.

De dokumenter, du tidligere har fået tinglyst, før det digitale system blev indført, fx skøder, pantebreve og skifteretsattester, er stadig gyldige. En kopi af dine dokumenter er blevet scannet ind i en database, og du kan derfor finde alle dine tinglysningsdokumenter på Tinglysning.dk.

Her kan du også anmelde en ny rettighed, dvs. få tinglyst et nyt dokument eller påtegne et eksisterende - eller forespørge på allerede tinglyste rettigheder.

Oplysningerne i tingbogen er offentligt tilgængelige, så du kan både søge oplysninger om din egen ejendom og hente oplysninger om en anden persons ejendom. Det kan fx være et hus, du overvejer at købe.

Indhentning af oplysninger er gratis. Forespørgsler kræver ikke NemID eller digital signatur.

LÆS OGSÅ: Eje, leje eller andel – hvad skal du vælge?

Hvordan foregår en tinglysning?

Hvis du har erfaring med boligkøb og tinglysning, kan du selv tinglyse, fx et skøde. Du kan også give fuldmagt til en advokat, bankrådgiver eller ejendomsmægler, som kan gøre det for dig.

I dag foregår al tinglysning digitalt via tinglysning.dk

I dag foregår al tinglysning digitalt via tinglysning.dk. Arkivfoto.

Det kræver NemID eller digital signatur at logge på som bruger på Tinglysning.dk. Her udfylder du dine tinglysningsdokumenter og får hernæst umiddelbar respons fra systemet på din tinglysning. Du ved, at din tinglysning er gennemført korrekt, når du modtager svar fra Tinglysningsretten.

Typisk ligger ekspeditionstiden på 1-2 dage afhængig af, hvad du skal have tinglyst. Du kan til hver en tid slå op på Tinglysning.dk og se, hvordan det går med tinglysningen, og om den er blevet registreret i tingbogen.

Du kan også foretage en prøvetinglysning. Der bliver ikke registreret noget i tingbogen, men du modtager et svar fra Tinglysningsretten om, hvordan tinglysningen ville være gået, hvis du havde foretaget en rigtig tinglysning i stedet for en prøvetinglysning. Det kan fx være besked om, at anmeldelsen mangler oplysninger.

Prøvetinglysningssvar kan bruges i forbindelse med rådgivning – det kan være, at du sender svaret videre til din rådgiver, der på den baggrund vil kunne tinglyse dokumentet for dig. På tinglysning.dk kan du finde flere oplysninger om, hvordan det foregår.

Koster det noget at tinglyse?

Ja.

Det er gratis at søge oplysninger i tingbogen, både for opslag på egen ejendom og for opslag på andres ejendom. Men skal du have tinglyst et dokument, skal du betale tinglysningsafgift.

Tinglysning og betaling af tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgiften betales via netbank eller betalingskort over internettet. Arkivfoto.

Tinglysningsafgiften er på 1.660 kr. (2014). Hertil skal du påregne en procentvis del af det du skal tinglyse, afhængig af, hvilken anmeldelse, du skal foretage dig. For privatpersoner er tinglysningsafgiften altid knyttet til den specifikke anmeldelse.

Skal du fx have tinglyst skøde på dit hus koster det 1.660 kr. + 0,6 procent af ejerskiftesummen eller ejendomsværdien. En tinglysning af et hus, hvor ejendomsværdien er sat til 2 mio. kr. vil derfor koste:

2.000.000 kr. x 0,6 procent + 1.660 kr. = 13.660 kr.

Afgiften betales som en del af anmeldelsen på Tinglysning.dk. Det kan ske via netbank eller med betalingskort over internettet.

Du kan læse mere om afgifter på tinglysning.dk, hvor du også kan finde en beregner, der kan give dig et bud på, hvor meget din tinglysning vil komme til at koste.

Kræver det professionel rådgivning at tinglyse?

Tinglysning er en vanskelig juridisk proces, og det vil oftest være en god idé at få professionel hjælp til en tinglysning. Det vil typisk være en advokat, ejendomsmægler eller bankrådgiver, som kan være dig behjælpelig, alt efter hvad du skal have tinglyst.

Du kan også give din rådgiver fuldmagt til at underskrive tinglysningsdokumenterne på dine vegne, hvis du ikke selv ønsker at gøre det.


LÆS OGSÅ: Sådan tinglyser du

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab