- Jeg skal hjem.

Selv, hvis man bare skal besøge sine forældre og venner i barndomsbyen, bruger mange udtrykket ”hjem”. For hjem er ofte forbundet med der, hvor du er vokset op.

Hver syvende flytter tilbage til barndomskommunen

Men mange vælger også at flytte hjem til barndomsbyen eller -kommunen. En analyse fra Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum viser, at hver syvende, der er født i årgang 1983, i 2017 var flyttet tilbage til deres barndomskommune.

Tallene viser kun, hvor stor en andel der er flyttet væk fra hjemstavnskommunen og har boet et andet sted i mindst to år i træk, og dækker altså ikke dem, der bliver boende i kommunen hele tiden.

Flest flytter tilbage til Tårnby

Mere end hver fjerde vender tilbage til Tårnby Kommune, som dermed suverænt topper listen over kommunerne, som flest flytter tilbage til. Mere end hver femte fra årgang 1983 boede som 33-årige igen i kommunerne Hedensted, Dragør og Kerteminde.

…og færrest til Lolland

Derimod er der kun få af de 33-årige, der i 2017 igen boede i kommunerne Lolland, Morsø, Langeland og Ishøj. Her var det kun 7-8 procent flyttet tilbage til deres barndomskommune.

Ifølge Thorkild Ærø, direktør i Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg University, er der mange årsager til, at nogle kommuner har lettere ved at lokke bysbørnene hjem end andre, men at det især er jobmulighederne, der afgørende.  

- Mange vil gerne hjem, hvor man måske stadig har familie, venner og er glad for og kender lokalområdet. Men det kan være en udfordring at finde det rigtige job ikke bare til sig selv, men i mange tilfælde også til sin partner.

- Derfor er det ikke overraskende kommunerne omkring vækstområder som hovedstaden, det østjyske bånd, Odense og Aalborg, der ligger højt, sammen med steder med gode pendlingsmuligheder, siger direktør på Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, Thorkild Ærø, til Momentum.

Hedensted giver gratis bustur til unge udflyttere

Ud over jobmuligheder kan kommunen selv spille en aktiv rolle, hvis den ønsker at få unge udflyttere til at vende tilbage. Og det kan være nødvendigt, for mange unge ønsker ikke selv at vende tilbage.

En undersøgelse, som YouGov lavede for Danske Bank Ung Direkte i 2014 viste, at hver anden mellem 18 og 27 år hellere vil bo et andet sted end i barndomsbyen. Især unge, der er vokset op på landet eller i byer med færre end 10.000 indbyggere, ønsker ikke at vende tilbage.

Hedensted Kommune er en af de kommuner der forsøger at holde linjen varm til unge udflyttere. Kommunen har således siden 2014 bl.a. arrangeret busture, så unge, der er flyttet til København eller Aarhus for at tage en uddannelse, kunne komme gratis hjem til jul.

Vi flytter hjem til barndommens tryghed i barndomskommunen

Foruden jobmuligheder er muligheden for at få en bolig inden for ens budget og i den størrelse, der ønskes, en af de vigtige parametre, lyder det. Det gælder både, når det handler om at købe og sælge, ligesom jagten på den rigtige bolig måske sender en til nabobyen fremfor hjembyen.

- Der skal jo være en ledig bolig, man finder attraktiv, og der har de her områder været præget af en relativ ung bygningsmasse fra 1960’erne og 70’erne, hvor de folk, der byggede husene, er blevet boende, selvom børnene har forladt reden. Man har nydt haven og den gode plads til også børnebørnene, og det har medført en lav udskiftning. Men den kommer så nu, efterhånden som denne generation bliver ældre, siger Thorkild Ærø.

Kommuner, hvor den højeste andel vender tilbage til deres hjemkommune (%) Pr. 1. januar 2017

1.

Tårnby

25,6

2.

Hedensted

21,3

3.

Dragør

21,1

4.

Kerteminde

20,7

5.

Jammerbugt

19,7

6.

København

18,8

7.

Hvidovre

18,6

8.

Brønderslev

18,3

9.

Randers

17,9

10.

Sønderborg

17,9

Kommuner, hvor den laveste andel vender tilbage til deres hjemkommune (%) Pr 1. januar 2017

1.

Lolland

7,9

2.

Langeland

8,2

3.

Ishøj

8,3

4.

Morsø

8,5

5.

Fredensborg

8,8

6.

Glostrup

9,3

7.

Struer

9,4

8.

Vallensbæk

9,4

9.

Rudersdal

10,3

10.

Tønder

10,7

Note: Tabellen tager udgangspunkt i den gruppe af 1983-årgangen, som har været fraflyttet oprindelseskommunen (regnet som dér, hvor de boede som 15-årige) i mindst 2 sammenhængende år. På grund af diskretionshensyn er der ikke tal for Fanø, Samsø, Læsø og Ærø.

Kilde: Momentum på baggrund af tal fra Danmarks Statistik