Det er frustrerende, når opvaskemaskinen gør knuder. Nogle gang er det mere komplicerede sager, fx at der er noget galt med det elektriske – og så har du brug for professionel hjælp. Men andre gange kan du ret nemt selv fikse problemet.

En ven i nøden er opvaskemaskinens brugsvejledning. Her er der stort set altid et afsnit om fejlfinding, hvor de mest almindelige problemer og deres løsninger er beskrevet. 

Hvis brugsvejledningen ikke giver svar, kan du gøre følgende:

Tjek dette, hvis opvaskemaskinen ikke starter

1. Er lågen helt lukket?

2. Står programvælgeren rigtigt?

3. Er stikket sat i kontakten, og er der tændt?

4. Se på eltavlen – er der sprunget en sikring, eller er HPFI/HFI-relæet slået fra? 

  • Hvis HPFI/HFI-relæet er slået fra, skal du slå det til igen ved at vippe kontakten op.
  • Er der sprunget en sikring, skal den skiftes. Du kan se, at en sikring er sprunget ved at den lille farvede skive i enden af sikringen er faldet ud. Ofte er den rød.

Tjek dette, hvis opvaskemaskinen ikke tager vand ind

1. Tjek om vandhanen ved vandtilførslen er åben.

2. Hvis dit vandrør har en stop-ventil, er det vigtigt, at den er åben. En stop-ventil er en lille ventil, der kan blokere eller åbne for vandtilførslen. Ofte er ventilen åben, når den står parallelt med vandrøret.

3. Tjek, om der er kalk og snavs i filteret i slangen, der leder vand til maskinen. Rens det om nødvendigt.

Tjek dette, hvis opvaskemaskinen stopper midt i et program, eller den ikke pumper vandet ud

1. Er der madrester og snavs i filteret i bunden af maskinen?

2. Er afløbsslangen tilstoppet der, hvor slangens studs møder køkkenvaskens afløbsrør eller ved vandlåsen?

3. Har afløbsslangen slået et knæk, eller er den ikke ordentligt hængt op?

Tjek dette, hvis der løber vand ud af opvaskemaskinen

1. Hvis det er tætningslisten ved lågen, som er problemet, fx fordi den er gammel og mør, skal den udskiftes.

2. Slutter slangen, der leder vand til maskinen, og afløbsslangen tæt? Prøv evt. at stramme spændebånd og omløbere.

Hvis intet virker, ring efter en professionel

Hvis du ikke selv kan løse problemerne, må du ringe efter service. Inden du ringer, kan det være en god idé at tjekke om maskinen viser en fejlkode i displayet.