Hvis vaskemaskinen ikke virker, er det altid en god idé at kigge i brugsvejledningen. Her er der ofte et afsnit om fejlfinding, hvor du kan læse, hvordan du fikser de mest almindelige problemer.

Se også disse gode råd til, hvad du kan gøre, hvis din vaskemaskine har brug for lidt førstehjælp:

1. Hvis vaskemaskinen ikke starter, kan du tjekke dette

En vaskemaskine der ikke vil starte, kan nogle gange have en meget simpel årsag. Tjek derfor følgende inden du tilkalder service:

 • Er lågen helt lukket?
 • Er programvælgeren rigtigt indstillet?
 • Er stikket sat i kontakten, og er der tændt?
 • Se på eltavlen – er der sprunget en sikring, eller er HPFI/HFI-relæet slået fra? 

2. Hvis vaskemaskinen ikke tage vand ind, kan du tjekke vandtilførsel og rense filteret

Vand er en vigtig ingrediens, når man skal vaske tøj. Men hvis der ikke kommer vand i din vaskemaskine, kan du tjekke følgende:

 • Tjek om vandhanen ved vandtilførslen er åben. 
 • Hvis dit vandrør har en stop-ventil, er det vigtigt, at den er åben. En stop-ventil er en lille ventil, der kan blokere eller åbne for vandtilførslen. Ofte er ventilen åben, når den står parallelt med vandrøret.
 • Er der kalk og snavs i filteret i slangen, der leder vand til maskinen? Rens det, om nødvendigt.

3. Hvis vaskemaskinen ikke pumpe vandet ud, bør du tjekke trævlesien

Er der skidt i trævlesien i bunden af maskinen eller andet, som forhindrer, at vandet bliver pumpet ud igen? Rens den om nødvendigt.

4. Hvis vaskemaskinen er utæt, bør du tjekke afløb og dosering

Hvis din vaskemaskine er utæt og der løber vand ud af den, kan du tjekke følgende:

 • Er afløbet stoppet?
 • Hvis du bruger afkalker sammen med sæben, kan en for stor dosering medføre for meget skum, der kan løbe ud af maskinen.

5. Hvis tøjet ikke bliver rent, kan det skyldes forkert dosering eller et defekt varmelegeme

Vasker vaskemaskinen ikke tøjet ordentligt rent, eller får det en lidt grå farve, kan det fx skyldes:

 • At du er kommet til at dosere for lidt vaskemiddel. For lille dosering, kan også betyde, at tøjet ikke bliver rent.
 • At du bruger du vaskemiddel til farvet tøj til dit hvide tøj. Hvis du gør det, vil det med tiden blive gråt, fordi vaskemiddel til farvet tøj ikke indeholder blegemiddel.
 • At maskinens varmelegeme eller temperaturfølere er defekt. Hvis det er tilfældet, bør du kontakte en reparatør.

6. Hvis vaskemaskinen ryster, står den måske ikke vandret

Hvis vaskemaskinen vibrerer under centrifugeringen eller ryster under drift i øvrigt, kan det skyldes, at maskinen ikke står helt vandret og stabilt på underlaget.

Tjek, om vaskemaskinen står helt vandret ved hjælp af et vaterpas, og juster benene under maskinen til den står lige. Vasker maskinen med meget lidt vasketøj, kan det bringe ubalance i tromlen, men det betyder ikke noget for funktionen.