1) ’Den hjælpende hånd’ i Ældre Sagen

Ældre Sagens frivillige tilbyder gennem Den hjælpende hånd gratis hjælp til hjemmeboende ældre til mindre, praktiske opgaver som: 

  • Småreparationer af tøj.
  • Mindre opgaver i hjemmet som at hænge et billede op, skifte en pære eller give altankasserne ny jord.
  • Indstilling af dvd-maskinen.

Den hjælpende hånd udfører ikke opgaver af større fysisk karakter som fx træfældning.

Hvis du vil have en hjælpende hånd, skal du kontakte den lokale afdeling af Ældre Sagen.

Du kan også kontakte Ældre Sagens rådgivning (tlf.: 80 30 15 27) og få et godt råd om, hvordan du kan få hjælp i netop din situation.

2) Find praktisk hjælp til bolig og have i dit nærområde

Hvis du er på udkig efter private leverandører, der mod betaling leverer praktisk hjælp i dit nærområde, findes der mange hjemmesider, der kan hjælpe dig. En simpel internetsøgning vil give dig overblik over flere sider, der kan skaffe dig hjælp til alt fra havearbejde, rengøring, it og madlavning, for blot at nævne nogle af mulighederne.

Hvis du vil have et overblik over, hvilke firmaer der kan hjælpe dig i lige netop din kommune, har Socialstyrelsen en oversigt, kaldet Fritvalgdatabasen.dk. Her kan du under hver kommune finde informationer om fx godkendte, private og kommunale leverandører af praktiske ydelser, som bl.a. relaterer sig til rengøring, madudbringning, personlig pleje og også for visse leverandører af havearbejde – som du kan kontakte, hvis du har brug for havehjælp, som du i de fleste tilfælde selv skal betale for.

3) Bed familie og venner om hjælp til haven

Mange ældre hjælper eller får selv hjælp til praktiske opgaver af familie og venner. De, der hjælper, bruger i gennemsnit fire timer om ugen, viser analysen Fremtidsstudie 2010 fra Ældre Sagen.

Hvis du gerne vil have andre til at hjælpe dig, er det en gode idé at sige, hvad du helt konkret har brug for hjælp til og så forsøge at gøre det til en hyggelig begivenhed.

Når du beder andre om hjælp, er det en god idé at forventningsafstemme, inden arbejdet udføres, så I ikke går skævt af hinanden grundet forskellige forventninger til omfang og kvalitet. Husk også at skelne mellem, om det er opgaver, der reelt kan udføres af naboer, børn eller børnebørn som eksempelvis tungt arbejde eller opgaver, der kræver håndværksmæssig viden og erfaring.

Du kan fx:

  • Invitere på aftensmad, hvis fx du gerne vil have nogen til at hjælpe med at slå græsset, fælde et træ eller planter stauder.
  • Ønske hjælp som ’gavekort' fra fx børn eller børnebørn. Børnebørn har måske ikke altid så mange penge at gøre godt med, hvorfor det er en fin mulighed for dem at give et gavekort på fx 5 x græsslåning, 1 x maling af skur eller hækkeklipning. Bonusgevinsten er, at du både gør din familie opmærksom på, at der er ting, du ikke længere selv kan, og at du får besøg af dit barnebarn.
  • Udveksle vennetjenester. Som regel er der altid noget, du og dine venner kan hjælpe hinanden med. Hvis du fx ikke orker selv at klare fysisk krævende ting som havearbejde og derfor har brug for hjælp, kan du måske bidrage med at lave mad.
  • Tilbyde pasning af hus og husdyr. Du kan også som modydelse for hjælp tilbyde dine børn, børnebørn eller venner at passe deres hus, potteplanter, hund eller kat, mens de er på ferie – eller hjælpe med andre ting, som du fortsat godt kan.

4) Få kommunal hjælp til havearbejdet

Hvis du er pensionist, kan du i nogle kommuner få tilskud til fx hækkeklipning, græsslåning og snerydning. Ordningerne er indtægtsbestemte og forskellige fra kommune til kommune. Her er nogle eksempler:

  • Roskilde Kommune giver tilskud til snerydning og havehjælp til pensionister ”med helbredsproblemer og lav indkomst og formue”. Tilskuddet bliver givet som et personligt tillæg, hvorefter hjælpen kan købes hos et privat firma.
  • Vallensbæk Kommune giver borgere med varig hjemmehjælp mulighed for også at få hjælp til haven eller snerydning. Men de skal betale den fulde udgift – hækkeklipning koster fx 1.750 kr., græsslåning koster 200 kr. pr. gang og snerydning ca. 4.300 kr. pr. vinter (2018-priser). Hvis du modtager ældrecheck, er det gratis.

5) Få fradrag for hjælp til hus og have via BoligJobordningen

Via BoligJobordningen (også kaldet Håndværkerfradraget) kan du få fradrag for lønudgifter på maks. 6.100 kr. til bl.a. rengøring, vinduespudsning, noget havearbejde og snerydning. Du kan fx få fradrag for græsslåning, klipning af hæk, lugning og beskæring af buske og træer, men ikke til anlæg af have, terrasser eller træfældning.