10 gode råd til en nem have

  1. Anlæg et mindre bed med små buske, stauder og krydderurter, som kræver lidt ekstra lugning, tættest på terrassen eller huset, så det er nemt at komme til. Eller et bed med roser, som kræver ekstra pasning i form af gødning, vanding og beskæring.
  2. Hav forholdsvis små bede. Hvis hvert bed ikke er større, end at du kan luge det på en halv times tid, bliver arbejdet langt mere overskueligt og tilfredsstillende.
  3. Lav barrierer for ukrudtet med en kantafgrænsning. Læg fx en kant af fliser eller en flisesti rundt langs de bede, der støder op til plænen.
  4. Plant en masse bunddækkeplanter som hosta, storkenæb og skovmærke, så du undgår bar jord, hvor ukrudt kan pible frem. Eller dæk jorden med barkflis/træflis eller kakaoskaller, gerne ovenpå en ukrudtsdug. Krybende buske og klatreplanter kan også dække jorden i bedene og under større buske og træer.
  5. Begræns antallet af krukker, som både skal flyttes og vandes meget. Stil dem tæt ved huset.
  6. Omdan køkkenhaven til højbede. Det bliver mere overskueligt, og du får en bedre arbejdsstilling.
  7. Fjern snirklede kroge og stier. Rektangulære græsplæner er nemmere at slå.
  8. Overvej at ændre belægningen. Tænk i store fliser frem for pigsten og brosten, så du kan bevæge dig rundt i haven, selv om du skulle blive afhængig af rollator, stok eller rullestol en gang i fremtiden.
  9. Beskær frugttræer eller hold dem espalieret, så du kan nå alle frugter fra jorden.
  10. Lad gerne dele af haven, som ligger længst væk, være lidt vild, så der ikke er så meget at passe og pleje. Afgræns det vilde område af haven med en stribe græs på mindst 1 meter, som klippes en gang om ugen. Så behøver du ikke være bange for, at skvalderkål eller andre ting breder sig til resten af haven.

Åh nej! Hækken skal klippes igen-igen, og ukrudtet i bede og køkkenhave gror hurtigere end en teenager i puberteten.

42 % ser vedligehold af haven som den største barriere for at blive boende i egen bolig, viser Bolius Senioranalyse 2015. Men du kan faktisk gøre meget for at gøre haven lettere at passe, hvis du gør det i tide.

- Det er vigtigt, at man allerede, når man nærmer sig de 60, tænker over, hvad man kan gøre ved sin have, så man kan få glæde af den i mange år. I stedet for, at den ender med at blive et uoverskueligt projekt, siger haveekspert Jesper Carl Corfitzen.

Han anbefaler, at du laver en plan for at gøre din have mindre pasningskrævende.

Sådan anlægger du et bed med bunddækkende planter

At plante bunddækkende blomstrende planter, buske eller klatreplanter i bedene er en rigtig god idé, hvis du vil begrænse ukrudtet. Planterne vil dække jorden, så der ikke bliver plads og lys til, at ukrudtsfrø kan spire, og samtidig gør de haven mere spændende og afvekslende.

Hvis du dækker jorden under træer og buske med barkflis, får ukrudtsfrøene ikke lys nok til at spire. Der skal et lag på mindst 12 cm til. Du kan også bruge træflis, der dog i begyndelsen er mindre kønt på grund af sin lyse farve.

Det er vigtigt, at jorden er fri for flerårigt ukrudt, som fx skvalderkål, padderok, havepest osv., før du lægger flisen på. Det flerårige ukrudt kan nemlig godt vokse op gennem bunddækket.

Du kan også vælge at lægge et lag våde aviser eller fiberdug under flisen. Læg aviserne/dugen helt tæt op ad buskene eller træernes stammer, da det flerårige ukrudt ellers vil vokse igennem der.

Bunddækkende stauder

Bunddækkende, urteagtige planter (stauder) kan i løbet af en sæson eller to danne et tæt tæppe af blade i bedet. Det er bedst at vælge bunddækkende stauder med store blade som fx kæmpe stenbræk, løvefod eller hosta. Men der er mange flere forskellige stauder at vælge imellem på planteskolen.

Planterne plantes i forbandt, dvs. forskudt for hinanden. Dermed vokser planterne hurtigere sammen til et tæppe.

Hvis du planter 6-9 planter pr. kvadratmeter om foråret, vil bedet lukke sammen i løbet af et par sæsoner, så der ikke er ret meget plads til ukrudt.

Hvis du har tålmodighed, kan du også nemt selv lave flere planter. Det går nærmest af sig selv. Allerede efter en eller to sæsoner vil stauderne være vokset så meget, at du kan dele dem, og på den måde få flere planter, som du kan plante i nye bede. Det gøres bedst om efteråret.

Bunddækkende buske og slyngplanter

Også krybende buske og klatreplanter kan bruges til at dække jorden i bedene og under større buske og træer.

Planterne skal plantes med 60-70 cm mellem hver plante, og der går typisk et par planter pr. kvadratmeter.  

Få hjælp til haven

At slå græs og klippe hæk er blandt de mere krævende opgaver i haven. Her er der flere muligheder for at få hjælp, og fx kan du forsøge at tale med naboerne om det.

- Det kan være en god måde at komme i kontakt med naboerne på og få skabt nogle nye fællesskaber. Måske kan I aftale, at I hjælper hinanden med at klippe hæk og græs, så længe kræfterne er til det. I kan også være fælles om at betale et gartnerfirma for at komme ud og gøre det, eller I kan sammen investere i elektriske løsninger som en robotplæneklipper, foreslår Jesper Carl Corfitzen.

Du kan også invitere folk, der ikke selv har have. Så kan de - til gengæld for at hjælpe med pasningen - få lov til at bruge haven og ’høste’ blomster og frugter.