Hvorfor skal du tynde ud i æbler, pærer og blommer?

Jo mere du tynder ud i dit træ, jo flottere bliver de resterende frugter.

Du skal tynde ud i frugterne, da alle frugttræer har en øvre grænse for, hvor stor en frugtmængde de kan lægge grene og vækstbetingelser til på én gang.

Udtynding giver også bedre vækstbetingelser til de resterende frugter og minimerer muligheden for svampesygdomme, og at frugterne vokser oven i hinanden.

Udtynding handler om, om du vil have 200 små eller 100 store æbler.

Hvornår skal du tynde ud i frugterne?

I løbet af september kan du normalt se, om der er for mange frugter, som rører hinanden.

Hvilke frugter skal du fjerne fra træerne?

  • Lad alle blomster sidde til bestøvning, når frugttræet blomstrer - det er først, når de bestøvede blomster bliver til små frugter, du skal tynde ud. Ubestøvede blomster falder selv af.
  • Tynd kun ud i frugterne på æble-, pære- og blommetræer. Kirsebær kommer så hurtigt efter blomstring og har en naturlig udtynding, at du ikke behøver at fjerne dem.
  • Sortér især ud i frugt, der mistrives eller viser tegn på at være angrebet af fx svampesygdomme. Denne frugt kan smitte de andre frugter (både luftbårne svampesporer og kontaktsmitte), og din høst kan gå tabt.
  • Tynd ud, hvis grenene bøjer meget ned, for det er tegn på, at der er for mange frugter.

Hvordan tynder du ud i æbletræer, pæretræer og blommetræer?

  • Gå efter ca. en håndsbredde i mellem hver frugt, når du tynder ud. Ved blommer skal der være mindre afstand.
  • Udtynd både på skygge- og solsiden.
  • Pluk simpelthen bare æbler, pærer og blommer med hånden. Sidder frugten godt fast, så hold igen på grenen med den ene hånd og pluk frugterne af med den anden. Hvis frugterne sidder meget fast, og du bare rykker i frugten, så følger grenen/skuddet med.