Hvad er et typehus, og hvilke fordele og ulemper er der?

Et typehus kan defineres som et hus, der bygges i samme udformning i mere end et enkelt eksemplar. Det er altså en masseproduceret vare med en på forhånd fastlagt udformning. Modsætningen hertil er det unikke, specialtegnede hus, som kun opføres en enkelt gang.

I praksis kan typehuse se ud på mange forskellige måder. I den ene ende af den formmæssige skala ligger det traditionelle etplanshus, som i variationer er opført i titusindvis overalt i landet. I den anden ende ligger de nyere og mere moderne typehuse, som markedsføres med kendte arkitekter, som garanterer for kvaliteten. Begge hustyper og alle dem midt imellem er typehuse.

Typehuse omtales også som ’arkitekttegnede huse’ eller ’individuelle huse’. Ofte bruger typehusfirmaerne begreberne som salgsargument for at signalere kvalitet og valgfrihed, men det gør ikke husene specialtegnede.

Fordele ved et typehus:

 • Du skal kun have kontrakt med ét firma, der står for tegning, beregning og opførelse af huset.
 • Det er en kortere proces, fra du beslutter dig for at bygge nyt hus, til det står klar til indflytning. Det skyldes, at tegninger og beregninger på hustypen allerede er lavet, og byggetilladelsen kan opnås hurtigere.
 • Det er ofte billigere at få bygget et typehus, da firmaet, der bygger huset, har fordel af at "genbruge" standardløsninger og typisk har faste aftaler med håndværkere og andre leverandører.
 • Du har overblik over økonomien fra starten, og hos flere typehusfirmaer skal du først betale ved indflytning.
 • Du kan ofte besøge et prøvehus, så du kan sikre dig, at kvaliteten og detaljerne er, som du forestiller dig.
 • Husets indretning er ofte gennemprøvet. Dvs. at det er et forholdsvis sikkert valg, da det allerede opfylder mange andres krav og forventninger til et hus.

Ulemper ved et typehus:

 • Det kan være svært at få individuelle ønsker til materialer og udformning opfyldt. Ofte vil der dog være nogle valgmuligheder.
 • Du får måske ikke nok ud af din udsigt ved at vælge en standardløsning, eller måske er det ikke muligt at placere typehuset ideelt i forhold til verdenshjørnerne eller arkitektonisk til din grund og omgivelserne.
 • Du får ingen uvildig rådgivning, medmindre du selv hyrer den, idet rådgiver og sælger begge repræsenter typehusfirmaet og måske endda er samme person.

Hvad er et specialtegnet hus, og hvilke fordele og ulemper er der?

Et specialtegnet hus er et hus, der er skræddersyet til dig og dine behov, og der findes ikke andre tilsvarende huse. Det er helt unikt. Det vil oftest være udviklet og tegnet i samarbejde med en arkitekt, som kan omsætte dine ideer og tanker til netop dit hus.

Ligesom typehuset kan det specialtegnede hus også se ud på mange forskellige måder. Udefra kan det måske fremstå som et typehus, men gennemtænkte funktionelle løsninger og detaljer vil præge det samlede oplevelse. Arkitekter kan godt have særlig interesse i en bestemt stil. Du kan derfor med fordel lede efter en arkitekt, der har erfaring med netop den stil, du søger.

Fordele ved et specialtegnet hus:

 • Du får et helt unikt hus.
 • Du kan få huset nøjagtigt, som du gerne vil have det.
 • Du kan få dine drømme ført ud i livet.
 • Arkitekten er garant for, at stilen er gennemført hele vejen igennem - helt ud i detaljen.
 • Arkitekten har et æstetisk og funktionelt overblik samt en byggeteknisk og lovgivningsmæssig viden, som kommer dig til gode.
 • Det er en proces at få tegnet et hus, og en arkitekt kan hjælpe dig med at tage stilling til detaljer, som du måske ikke selv havde overvejet, og derved får du et mere gennemtænkt hus.
 • Arkitekten vil repræsentere dig i byggesagen.

Ulemper ved et specialtegnet hus:

 • Større uvished, da måske ikke alle detaljer er afklarede fra starten.
 • Økonomien ligger ikke fast før senere i forløbet.
 • Der kan være tale om en atypisk indretning, der er ikke afprøvet, og som på længere sigt måske giver udfordringer, hvis den ikke fungerer, fordi husets bruges på en anden måde, end det er tiltænkt.
 • Processen tager længere tid, hvis der ikke er gjort et forarbejde, og der skal bruges tid på at finde ud af, hvordan huset skal se ud.
 • Er huset meget utraditionelt, kan det være svært for ingeniøren at få konstruktionerne i huset til at holde til de belastninger, de bliver udsat for - uden at komme ud i meget dyre løsninger.
 • Det kan sommetider være svært for ingeniøren at få varmetabsberegningen til at overholde kravene i bygningsreglementet, hvis der fx er et ønske om mange vinduespartier.

Hvad er selvbyg, og hvilke fordele og ulemper er der?

Som selvbygger står du selv for opførelsen af dit hus. Ifølge loven skal der dog en autoriseret håndværker til at udføre bl.a. vvs- og el-arbejde.

Men det er komplekst at bygge et hus, og du bør kun gå i gang med det, hvis du er uddannet inden for byggebranchen og ved, hvad der skal til for at bygge et hus fra fundament til tag. Eller hvis du kan trække på familie og venner, der har den nødvendige byggetekniske viden.

Nogle byggefirmaer tilbyder, at du selv kan bygge med – ’medbyg’. Det er dog meget vigtigt at få defineret, hvem der er ansvarlig for hvad under udførelsen, så der ikke senere opstår diskussion om, hvem der er ansvarlig, hvis noget ikke er i orden.

Det er desuden en fordel, hvis byggefirmaets entreprenører er færdige med deres arbejde på huset, inden du selv går i gang. På den måde kommer du ikke til at være den, der forsinker de øvrige arbejder.

Du skal vide, hvad du går ind til, dvs. at du skal have en idé om, hvor god en håndværker du selv er. Lad professionelle håndværkere udføre arbejdet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv har evnerne, så du bliver tilfreds med resultatet.

Fordele ved selvbyg:

 • Det er billigere at bygge selv, hvis du ved, hvordan du skal styrer byggeri fra start til slut, eller har masser af tid, så du kan tage et skridt ad gangen. Ellers kan det godt gå hen og blive dyrere.
 • Det er dig, der tager alle væsentlige beslutninger - men der er også kun dig selv at klandre bagefter, hvis noget går galt. 

Ulemper ved selvbyg:

 • Det tager som regel længere tid, når du bygger selv, end hvis du har håndværkere til det.
 • Du skal regne med at bruge rigtig meget tid på at styre byggeriet, selvom du har kontrakt med håndværkere til at udføre arbejdet.
 • Der er kun dig til at diskutere med håndværkerne - både om det byggetekniske er korrekt og om eventuelle ekstraudgifter. Spørgsmålet er, om du ved nok om byggeri til det.

Hvordan er processen, hvis du bestiller et typehus?

 • Besøg forskellige prøvehuse, inden du vælger byggefirma.
 • Hold et møde med det valgte byggefirma for at få afklaret økonomien og få afklaret hvilke individuelle valgmuligheder du har.
 • Find en byggegrund, hvis du ikke allerede ejer én.
 • Udarbejd købsaftale, hvor hustype, indretning, evt. haveanlæg og carport/garage beskrives.
 • Underskriv købsaftalen
 • Vælg materialer og får overblik over eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med dette.
 • Færdiggør hovedprojekt, som består af tegninger og beregninger.
 • Søg om byggetilladelse.
 • Når byggetilladelsen foreligger, kan byggeriet gå i gang, og der udarbejdes en tidsplan for byggeriet, og afleveringstidspunkt fastsættes.
 • Huset bliver bygget.
 • Huset afleveres til dig til indflytning. Eventuelle mangler registreres.
 • Mangler udbedres.
 • 1-års-eftersyn.
 • 5-års-eftersyn.

Hvordan finder du et typehusfirma?

Det er nemmeste at søge på ’typehus’, ’nyt hus’, ’individuelt byggeri’ og ’arkitekttegnet byggeri’ på internettet. Så dukker der en masse byggefirmaer op. På hjemmesiden ditnybyggeri.dk kan du finde en oversigt over typehuse og byggefirmaer. De fleste typehusfirmaer annoncerer også i de aviser, der dækker det område, som de bygger i.

Hvordan er processen, hvis du får en arkitekt til at tegne et hus til dig?

 • Find en arkitekt, som du er på bølgelængde med, og som har en stil, du kan lide. Se gerne projekter, som arkitekten tidligere har lavet.
 • Få udarbejdet et skitseprojekt.
 • Vælg den endelige løsning.
 • Udarbejdelse af myndighedsprojekt, som består af endelige tegninger, statiske og varmetabsberegninger samt en kort beskrivelse af projektet med materialevalg.
 • Ansøgning om byggetilladelse.
 • Udarbejd og udsend udbudsmateriale for tilbud fra håndværkere.
 • Gennemgå modtagne tilbud, og beslut hvilken hovedentreprenør, der skal udføre jobbet.
 • Gennemgang og evt. tilretning af projekt inden kontraktskrivning.
 • Kontrakt med hovedentreprenør.
 • Byggearbejdet går i gang, og en tidsplan for byggeriet udarbejdes, og afleveringstidspunktet fastsættes.
 • Din arkitekt fører med jævne mellemrum tilsyn på byggepladsen under hele byggeprocessen.
 • Huset afleveres til dig til indflytning. Eventuelle mangler registreres.
 • Mangler udbedres.
 • 1-års-eftersyn.
 • 5-års-eftersyn.

Hvordan finder du en arkitekt til at tegne et hus til dig?

Se dig omkring og spørg, hvem der står bag de huse, som du godt kan lide.

Spørg familie, venner, kollegaer osv. om, hvor du finder en god arkitekt, der synes, det er sjovt og har erfaring med at tegne enfamiliehuse. Du kan også kontakte Danske BoligArkitekter.