Hvad er et typehus, og hvilke fordele og ulemper er der?

Et typehus kan defineres som et hus, der bygges i samme udformning i mere end et enkelt eksemplar. Det er altså en masseproduceret vare med en på forhånd fastlagt udformning. Modsætningen hertil er det unikke, specialtegnede hus, som kun opføres en enkelt gang.

I praksis kan typehuse se ud på mange forskellige måder. I den ene ende af den formmæssige skala ligger det traditionelle etplanshus, som i variationer er opført i titusindvis overalt i landet. I den anden ende ligger de nyere og mere moderne typehuse, som markedsføres med kendte arkitekter, som garanterer for kvaliteten. Begge hustyper og alle dem midt imellem er typehuse.

Typehuse omtales også som ’arkitekttegnede huse’ eller ’individuelle huse’. Ofte bruger typehusfirmaerne begreberne som salgsargument for at signalere kvalitet og valgfrihed, men det gør ikke husene specialtegnede.

Fordele ved et typehus

 • Du skal kun have kontrakt med ét firma, der står for tegning, beregning og opførelse af huset.
 • Det er en kortere proces, fra du beslutter dig for at bygge nyt hus, til det står klar til indflytning. Det skyldes, at tegninger og beregninger på hustypen allerede er lavet, og byggetilladelsen kan opnås hurtigere.
 • Det er ofte billigere at få bygget et typehus, da firmaet, der bygger huset, har fordel af at genbruge standardløsninger og typisk har faste aftaler med håndværkere og andre leverandører.
 • Du har overblik over økonomien fra starten, og hos flere typehusfirmaer skal du først betale ved indflytning.
 • Du kan ofte besøge et prøvehus, så du kan sikre dig, at kvaliteten og detaljerne er, som du forestiller dig.
 • Husets indretning er ofte gennemprøvet, så det er et forholdsvis sikkert valg, da det allerede opfylder mange andres krav og forventninger til et hus.

Ulemper ved et typehus

 • Det kan være svært at få individuelle ønsker til materialer og udformning opfyldt. Ofte vil der dog være nogle valgmuligheder.
 • Du får måske ikke nok ud af din udsigt ved at vælge en standardløsning, eller måske er det ikke muligt at placere typehuset ideelt i forhold til verdenshjørnerne eller arkitektonisk til din grund og omgivelserne.
 • Du får ingen uvildig rådgivning, medmindre du selv hyrer den, idet rådgiver og sælger begge repræsenter typehusfirmaet og måske endda er samme person.

Hvad er et specialtegnet hus, og hvilke fordele og ulemper er der?

Et specialtegnet hus er et hus, der er skræddersyet til dig og dine behov, og der findes ikke andre tilsvarende huse. Det er helt unikt. Det vil oftest være udviklet og tegnet i samarbejde med en arkitekt, som kan omsætte dine ideer og tanker til netop dit hus.

Ligesom typehuset kan det specialtegnede hus også se ud på mange forskellige måder. Udefra kan det måske fremstå som et typehus, men gennemtænkte funktionelle løsninger og detaljer vil præge den samlede oplevelse. Arkitekter kan godt have særlig interesse i en bestemt stil. Du kan derfor med fordel lede efter en arkitekt, der har erfaring med netop den stil, du søger.

Fordele ved et specialtegnet hus

 • Du får et helt unikt hus.
 • Du kan få huset nøjagtigt, som du gerne vil have det.
 • Du kan få dine drømme ført ud i livet.
 • Arkitekten er garant for, at stilen er gennemført hele vejen igennem - helt ud i detaljen.
 • Arkitekten har et æstetisk og funktionelt overblik samt en byggeteknisk og lovgivningsmæssig viden, som kommer dig til gode.
 • Det er en proces at få tegnet et hus, og en arkitekt kan hjælpe dig med at tage stilling til detaljer, som du måske ikke selv havde overvejet, og derved får du et mere gennemtænkt hus.
 • Arkitekten vil repræsentere dig i byggesagen.

Ulemper ved et specialtegnet hus

 • Større uvished, da måske ikke alle detaljer er afklarede fra starten.
 • Økonomien ligger ikke fast før senere i forløbet.
 • Der kan være tale om en atypisk indretning, der er ikke afprøvet, og som på længere sigt måske giver udfordringer, hvis den ikke fungerer, fordi huset bruges på en anden måde, end det er tiltænkt.
 • Processen tager længere tid, hvis der ikke er gjort et forarbejde, og der skal bruges tid på at finde ud af, hvordan huset skal se ud.
 • Er huset meget utraditionelt, kan det være svært for ingeniøren at få konstruktionerne i huset til at holde til de belastninger, de bliver udsat for - uden at komme ud i meget dyre løsninger.
 • Det kan sommetider være svært for ingeniøren at få varmetabsberegningen til at overholde kravene i bygningsreglementet, hvis der fx er et ønske om mange vinduespartier.

Hvad er selvbyg, og hvilke fordele og ulemper er der?

Som selvbygger står du selv eller delvist selv for opførelsen af dit hus. De fleste selvbyggere har en håndværksmæssig baggrund og har derfor ofte en god idé om, hvad de går ind til.

De seneste år er der kommet en interesse for konceptet "Tiny Houses", hvor huse bygges små, minimalistiske og evt. flytbare på hjul. Et tiny house er typisk mellem 15-45 m2 og er derfor ofte et mere overskueligt byggeprojekt for selvbyggeren, der ønsker at gøre det meste selv.  

Men uanset størrelsen er det komplekst at bygge et hus, og du bør kun gå i gang med det, hvis du er uddannet inden for byggebranchen og ved, hvad der skal til for at bygge et hus fra fundament til tag. Eller hvis du kan trække på familie og venner, der har den nødvendige byggetekniske viden.

Husk at det ikke er alt byggearbejde, der er lovligt at udføre selv. Ifølge loven skal der fx en autoriseret håndværker til at udføre vvs- og el-arbejde. 

Nogle byggefirmaer tilbyder, at du selv kan bygge med – ’medbyg’. Det er dog meget vigtigt at få defineret, hvem der er ansvarlig for hvad under udførelsen, så der ikke senere opstår diskussion om, hvem der har ansvaret, hvis noget ikke er i orden. 

Det er desuden en fordel, hvis byggefirmaets entreprenører er færdige med deres arbejde på huset, inden du selv går i gang. På den måde kommer du ikke til at være den, der forsinker de øvrige arbejder.

Du skal vide, hvad du går ind til, dvs. at du skal have en idé om, hvor god en håndværker du selv er, og hvor lang tid processerne reelt tager. Lad professionelle håndværkere udføre arbejdet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv har evnerne, så du bliver tilfreds med resultatet.

Fordele ved selvbyg:

 • Det er billigere at bygge selv, hvis du ved, hvordan du skal styre et byggeri fra start til slut, eller du har masser af tid, så du kan tage et skridt ad gangen. Ellers kan det godt gå hen og blive dyrere.
 • Det er dig, der tager alle væsentlige beslutninger - men der er også kun dig selv at klandre bagefter, hvis noget går galt. 

Ulemper ved selvbyg:

 • Det tager som regel længere tid, når du bygger selv, end hvis du har håndværkere til det.
 • Du skal regne med at bruge rigtig meget tid på at styre byggeriet, selvom du har kontrakt med håndværkere til at udføre arbejdet.
 • Der er kun dig til at diskutere med håndværkerne - både om det byggetekniske er korrekt og om eventuelle ekstraudgifter. Spørgsmålet er, om du ved nok om byggeri til det.

Hvordan sikrer du et energirigtigt og bæredygtigt hus? 

Ligegyldigt om du vælger et typehus, et specialtegnet hus eller vil bygge selv, er det oplagt at indtænke både energiforbrug og bæredygtighed i dit nye hus.  

Ifølge bygningsreglementet skal alle nybyggede huse leve op til en energiramme, der sikrer, at huset ikke bruger uhensigtsmæssigt meget energi til opvarmning og drift. Der findes flere typehusfirmaer og arkitekter, der er specialiseret i at optimere dit hus således, at du på sigt sparer på både varmeregningen og elregningen. Det kan fx være ved at tilvælge jordvarme, regnvandssystem, ventilationsruder eller fx solceller. Spørg typehusfirmaet eller en arkitekt til råds, og undersøg mulighederne. 

Når du bygger nyt, er det også oplagt at tænke de bæredygtige løsninger ind i boligprojektet. At vælge bæredygtigt handler bl.a. om at vælge materialer, der er gode for både dig og miljøet og fx ikke udleder uhensigtsmæssigt store mængder CO2 til atmosfæren eller afgasser kemikalier ud i luften, som du og din familie indånder. 

Ønsker du at bygge mere bæredygtigt, kan du bl.a. sørge for, at dit typehusfirma eller arkitekten så vidt muligt bygger efter disse principper: 

 • Byg så vidt muligt husets bærende konstruktion i træ frem for fx beton. Så sænker du husets CO2-udledning og mindsker husets samlede klimaaftryk. 

 • Brug biobaserede isoleringstyper som fx træfiber- eller papirisolering, hvor det er muligt. Så sænker du ligeledes husets samlede CO2-udledning og mindsker klimaaftrykket. 

 • Vælg indeklimavenlige materialer og maling til vægge, gulve og lofter i dit hus. Så minimerer du de kemikalier, der afgasser fra huset ud i luften. Kemikalier i indeklimaet kan være generende for jer, der bor i huset, og i værste fald give hovedpine og allergiske reaktioner. 

 • Sørg for at det færdige hus ikke er større, end du og din familie har brug for. Så sikrer du, at husets samlede klimaaftryk ikke bliver unødvendigt stort, og du undgår at bruge unødige ressourcer og penge på at opvarme rum i huset, du måske ikke har brug for.  

Hvordan er processen, hvis du bestiller et typehus?

 • Besøg forskellige prøvehuse, inden du vælger byggefirma.
 • Hold et møde med det valgte byggefirma for at afklare økonomien og individuelle valgmuligheder.
 • Find en byggegrund, hvis du ikke allerede ejer en.
 • Udarbejd købsaftale, hvor hustype, indretning, evt. haveanlæg og carport/garage er beskrevet.
 • Underskriv købsaftalen.
 • Vælg materialer og få overblik over eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med dette.
 • Færdiggør hovedprojekt, som består af tegninger og beregninger.
 • Søg om byggetilladelse.
 • Når byggetilladelsen foreligger, kan byggeriet gå i gang, og der bliver udarbejdet en tidsplan for byggeriet, og afleveringstidspunkt bliver fastsat.
 • Huset bliver bygget.
 • Huset bliver afleveret til dig til indflytning. Eventuelle mangler bliver registreret.
 • Mangler bliver udbedret.
 • 1-års-eftersyn.
 • 5-års-eftersyn.

Hvordan er processen, hvis du får en arkitekt til at tegne et hus til dig?

 • Find en arkitekt, som du er på bølgelængde med, og som har en stil, du kan lide. Se gerne projekter, som arkitekten tidligere har lavet.
 • Få udarbejdet et skitseprojekt.
 • Vælg den endelige løsning.
 • Udarbejdelse af myndighedsprojekt, som består af endelige tegninger, statiske og varmetabsberegninger samt en kort beskrivelse af projektet med materialevalg.
 • Ansøgning om byggetilladelse.
 • Udarbejdelse og udsendelse udbudsmateriale for tilbud fra håndværkere.
 • Gennemgang af modtagne tilbud, og beslutning om hovedentreprenør, der skal udføre jobbet.
 • Gennemgang og evt. tilretning af projekt inden kontraktskrivning.
 • Kontrakt med hovedentreprenør.
 • Byggearbejdet går i gang, og en tidsplan for byggeriet bliver udarbejdet, og afleveringstidspunktet bliver fastsat.
 • Din arkitekt fører med jævne mellemrum tilsyn på byggepladsen under hele byggeprocessen.
 • Huset bliver afleveret til dig og din familie til indflytning. Eventuelle mangler bliver registreret.
 • Mangler bliver udbedret.
 • 1-års-eftersyn.
 • 5-års-eftersyn.

Hvordan finder du en arkitekt til at tegne et hus til dig?

Se dig omkring og spørg, hvem der står bag de huse, som du godt kan lide. På hjemmesiden danskeboligarkitekter.dk kan du finde en oversigt over arkitekter og få inspiration fra andre arkitekttegnede projekter. 

Spørg også familie, venner, kollegaer osv., om de har brugt en arkitekt, som de vil anbefale til dit byggeprojekt. 

Hvordan er processen, hvis du vælger at bygge huset selv?

Forløbet som selvbygger varierer meget, afhængigt af hvilken model du vælger at gå efter. Det er derfor svært at skitsere processen, hvis du vælger at bygge huset selv. 

Processen bliver nemlig påvirket af, om du vælger at både tegne og bygge selv, eller om du vælger at tegne selv og hyre underentreprenører. Det kan også være, at du går 'medbygger'-vejen, hvor huset tegnes og bygges primært af andre.