Spørg Bolius

Ukendte har åbnet for vandet i brønden ved sommerhus, derfor kæmpe vandspild - kan forsikring dække udgiften?

Kære Bolius,

Jeg henvender mig nu efter at have været "hele vejen rundt i vandsystemet".

Vinter 2015-16 har der været hærværk/indbrud i vores brønd på vores sommerhusgrund.

Vi havde den 8.11.2015 vinterlukket for vandet - som de foregående 13 år - ved at skrue hjulet i brønden stramt i, tømme alle steder og puste rørene tomme samt aflæse og fotografere vandmåleren, som da stod på 53 m3.

Ved forårsåbningen den 24.03.2016 opdagede jeg, at dækslet sad skævt på, og at måleren stod på 226½. Et kæmpechok og et vandspild på 173 m3.

- Var det hærværk eller havde nogen tænkt at bruge huset, men fortrudt og ikke lukket rigtigt for vandet?

Ved henvendelse til det lokale vandværk var der ikke noget at gøre, så den regning på nyt vand er betalt.

Vores forsikringsselskab sommerhuset rådede mig til at kontakte det lokale Forsyningsselskab, som står for spildevand, der jo er meget dyrere end nyt vand. Her afregner man ved årsskiftet modsat vandværket, som afregner efter sommersæsonen. Vandet er ikke løbet i kloak, men tilsyneladende sivet ud af husets lavest liggende udvendige rør og ind under terasse og hus. Forsikringen mente, at der ville være en selvrisiko på mellem 30 og 100 m3, hvilket jo ville være en hjælp. Forsikringen frasagde sig støtte, da de ikke dækker rør/vand.

Jeg indsendte ansøgning til forsyningsselskabet og blev stillet i udsigt under en senere telefonsamtale, at der nok var løsning på problemet.

Nu er man endelig kommet til min sag og skal afregne. De sender så en blanket til ansøgning om selvrisiko, som jeg allerede tidligere har sendt dem. Samtidig fastslår de, at der kun kan blive tale om selvrisiko, hvis problemet skyldes rørbrud med regning fra vvs, selv om jeg gentagende gange har fortalt, at der ikke har været brud og derfor ikke foreligger en regning.

Her står jeg så nu!

Jeg synes, at når man frit udefra har adgang til brønden, burde man kunne aflåse, men det fortæller vandværket, at man ikke må.

Det giver ingen mening, at man ikke kan sikre sig bedst muligt - det er, hvad man ellers får at vide fra både forsikring og politi, at man har pligt til. Sagen er også meldt til politiet som hærværk.

Jeg synes, jeg har været hele vejen rundt og endt som et stort spørgsmålstegn.

Jeg har lang korrespondance med vandværk og forsyning og politianmeldelse samt fotos af målertal, hvis I har brug for det i forbindelse med en vurdering af, hvor jeg står, og om der er hjælp at hente.

De bedste hilsner

Marianne M

Kære Marianne

Det korte af det lange er nok, at der ikke er nogen forsikringsdækning for omhandlede tab.

Fritidshusforsikringen dækker de positivt opregnede begivenheder, hvilket dette tab ikke er omfattet af. Hærværksdækningen omfatter skade på nævnte bygninger og bygningsdele, hvilket også vil være svært at udstrække begivenheden til. Hertil kommer, at nogle selskaber kun dækker hærværk i forbindelse med indbrud eller indbrudsforsøg.

Tyveri forudsætter oftest, at der er tale om indbrudstyveri i bygning, så eneste mulighed, jeg ser, er at sidestille det med tyveri fra en olietank, som er dækket på privat indbo, men også her er det jo ikke lige det, der er tale om, da vandet er jo ikke stjålet.

Men du kan forsøge at henvende dig til dit forsikringsselskab, idet man har hørt om, at gode kunder kan få en kulant behandling i situationer, hvor der ikke er noget at komme efter efter bogen, men hvor selskabet alligevel giver erstatning.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden