Mindst 113 ud af landets ca. 2.500 vandværker har fyldt vandhanerne hos forbrugerne med vand med stofmængder, der overskrider grænseværdierne. Pesticider er desuden fundet i mængder under grænseværdien hos yderligere 214 vandværker, viser en ny kortlægning, som kommunen.dk har lavet. 

Selvom der ifølge Miljøstyrelsen skal indtages meget store mængder pesticidholdigt vand, inden det bliver sundhedsskadeligt, vurderer Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), at der er tale om en stærkt betændt sag for vandforsyningen.

- Det her er et kæmpe problem i et omfang, som vi ikke har oplevet siden det hidtil mest udbredte pesticid, BAM (2,6-dichlorbenzamid, red.), og det her er måske endda et større problem, siger Claus Vangsgård, der er biolog og seniorkonsulent hos DANVA, til kommunen.dk.

Problemet med pesticider i drikkevandet er ifølge kortlægningen klart størst i det åbne land, netop der hvor sprøjtemidlerne er blevet brugt.

Fakta om desphenyl-chloridazon

  • Stoffet desphenyl-chloridazon var før sommeren 2017 ikke blandt de stoffer, som vandværker skal tjekke for.
  • Desphenyl-chloridazon stammer fra et ukrudtsmiddel, der i dag er forbudt i Danmark. Fra 1960'erne og indtil 1996 har det dog været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.
  • Grundvand er normalt mellem 20 og 300 år gammelt, når det bliver pumpet op fra undergrunden, og derfor giver stoffet først problemer nu.

Pesticidproblem fortsætter fra sidste år

Den nye kortlægning kommer, efter at Miljøstyrelsen for under et halvt år siden valgte at samle landets vigtigste aktører inden for drikkevandsforsyning, Drikkevandspanelet, til et hastemøde på baggrund af fund af pesticid-rester i vandforsyningen.

Samtidig valgte VandCenter Syd at lukke flere grundvandsboringer og vandværker på Fyn, mens problemets omfang blev undersøgt. Flere vandværker rundt i landet fulgte trop.

Myndighederne tvang via en revideret bekendtgørelse sidste år vandværkerne til at undersøge mængden af stoffet fra 2018, men analyserne af fx grundvandsboringerne ligger først klar flere år ude i fremtiden.

Da sagen om fundet af nye pesticider i drikkevandet kørte over sommeren og i efteråret 2017, var Styrelsen for Patientsikkerhed hurtigt ude at sige, at man som forbruger kan forholde sig stille og roligt til fundet af pesticidrester i drikkevandet, også selvom der nogle steder findes mængder, der overskrider de fastsatte grænseværdier.

Hver tiende undersøgte boring var forurenet

Også De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark (GEUS) har undersøgt 1698 aktive drikkevandsboringer. Resultaterne blev fremlagt 14. marts 2018 og konstaterede rester af Desphenyl-chloridazon i hver fjerde grundvandsboring i Danmark.

Igen skal det understreges, at der gerne må være en lille mængde pesticider i vandet. Men GEUS' undersøgelse viste, at hver tiende drikkevandsboring var forurenet med rester af desphenyl-chloridazon over grænseværdien.

Professor: Vi ved ikke nok om stoffet

Mens Styrelsen for Patientsikkerhed sidste år manede til besindighed, var Phillipe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, mere bekymret. 

- Den sundhedsskadelige grænse, vi har i dag er meget teoretisk. De her stoffer er simpelthen ikke undersøgt til bunds for, hvad de måtte have af skadelige effekter på sundheden. Vi ved ikke, om de er hormonforstyrrende, vi aner ikke, om de kan skade hjernens udvikling hos børn. Og derfor er der faktisk ingen inden for det her fagområde, der er i stand til at sætte en troværdig grænseværdi, sagde Phillipe Grandjean dengang til TV 2 Fyn

Philippe Grandjean opstillede i samme ombæring to oplagte scenarier for myndighederne. Enten kunne man bestemme sig for at overholde de grænseværdier, der er fastsat. Alternativt kan der laves nogle konkrete risikovurderinger, der tager udgangspunkt i en masse undersøgelser og forsøg, så der kan skabes klarhed over, hvor sundhedsfarlige de her stoffer er.

Grænseværdi overskredet markant flere steder

Den fastsatte grænseværdi for chloridazon - og andre pesticider - er 0,01 μg/l. Sundhedsmæssige acceptabel daglig indtagelse, er af Miljøstyrelsen, fastsat til 300 μg/l. for voksne og 50 μg/l. for børn.

- Noget af det, der er foruroligende, er de høje koncentrationer, som du kan se mange steder. BAM-forureningerne har typisk kun overskredet grænserne mellem 0,1 til 0,5 μg/l, men her har vi masser af chloridazon-fund, som er mere end ti gange grænseværdien, forklarer Claus Vangsgård fra DANVA om de nye data.

Hos kommunen.dk kan du på se interaktivt danmarkskort se, om dit lokale vandværk har konstateret for højde koncentrationer af pesticidrester (kræver tilmelding).

Klik her for at gå til artiklen og danmarkskortet

Socialdemokratiet inddrager minister

De nye oplysninger har fået oppositionen til at kræve, at der skabes yderligere klarhed over problemets omfang.

- Det er voldsomme tal, der er kommet frem, og det viser, at problemet er meget udbredt. Det bliver vi nødt til at reagere på. Det understreger samtidig, hvorfor det er fornuftigt, at vi også tidligere har presset på for at få gennemført målinger, så vi kan få et overblik over problemets omfang, siger Christian Rabjerg Madsen til Jyllands-Posten.

Christian Rabjerg Madsen vil blandt andet diskutere mulige løsningsforslag med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), når ministeren og miljøordførerne fra partierne bag den seneste pesticideaftale mødes igen.