Hvorfor bruge et vandrensningsanlæg i hjemmet?

Det vand, du får leveret fra vandværket, er renset og kontrolleret, så det opfylder en række krav. Dermed er du sikret, at vandet er rent og køligt, og at det ikke lugter grimt eller indeholder sundhedsskadelige stoffer og bakterier.

Det danske drikkevand er generelt meget rent, så det er sjældent nødvendigt at rense vandet yderligere. Der kan dog være flere årsager til, du alligevel vil anskaffe dig et vandrensningsanlæg til dit hjem:

 • Hvis du synes, at det vand, du får leveret fra vandværket, lugter eller smager dårligt.
 • Hvis du ønsker, at dit drikkevand skal være mere rent, end myndighederne stiller krav om.
 • Et særligt vandrensningsanlæg kan også blødgøre vandet, hvilket er en fordel, hvis du har meget kalk i vandet. 

Hvad er et vandrensningsanlæg?

Vandrensningsanlæg findes typisk hos de store spildevandsselskaber, hvor de renser det spildevand, du sender ud i kloakken. 

Private rensningsanlæg derimod er mindre enheder, der kan indsættes i køkkenskabe og monteres enten før eller efter vandvarmeren, hvor de på hver sin måde renser vandet, inden du bruger det i boligen.

Der er strenge krav til drikkevandet i Danmark, så grænseværdierne til fx pesticidrester og andre skadelige stoffer er fastsat på et niveau, således at hvis stofferne findes i drikkevandet under dette niveau, vurderes de til ikke at være sundhedsskadelige. 

Hvilke typer vandrensningsanlæg til hjemmet findes der?

Der er et stort ud valg af vandrensningsanlæg, du kan installere i dit hjem. Der findes i princippet tre forskellige typer private vandrensningsanlæg, som kan kombineres efter behov:

 • Vandrensningsanlæg med kulfilter.
 • Drikkevandsanlæg med omvendt osmose.
 • Blødgøringsanlæg.

Der findes mange forskellige mere eller mindre veldokumenterede rensningssystemer på markedet. Det er en god idé at sætte sig godt ind i, hvad der tilbydes, om der er dokumentation for metoden, og hvilke behov du har. 

Vandrensningsanlæg med kulfilter

Du kan enten få et vandrensningsanlæg med kulfilter, der omfatter hele huset, eller et anlæg blot til drikkevandet i køkkenet. Vælger du løsningen for hele huset, er det et filter på ca. 50 cm, der monteres lige efter vandmåleren. Et kulfilter til drikkevand alene er ca. 25 cm langt og monteres i køkkenskabet under køkkenvasken.

Drikkevandsanlæg med omvendt osmose

Drikkevandsanlæg med omvendt osmose kan ligeledes placeres i køkkenet under køkkenvasken (måler 40 x 45 x 20 cm). I forbindelse med anlægget skal der monteres en tryktank, som fungerer som bufferopbevaring. Den måler 46 x 23 cm og kan derfor være i det tilstødende køkkenskab.

Blødgøringsanlæg

Blødgøringsanlægget monteres lige før vandvarmeren og måler ca. 30 x 50 x 50 cm og kan derfor placeres i køkkenskabet.

Hvordan virker et vandrensningsanlæg med kulfilter?

I et vandrensningsanlæg med kulfilter binder det aktive kul forskellige forurenende stoffer, når vandet passerer filteret. Det betyder, at vandet bliver yderligere renset i forhold til det vand, der kommer fra vandværket. Et kulfilter er bedst til at fjerne stoffer, der kun er lidt vandopløselige. Det gælder fx klorerede opløsningsmidler, benzin- og oliestoffer og til dels pesticider.

Et kulfilter kan også anvendes til at fjerne dårlig smag og lugt, fx forårsaget af alger i overfladevandet.

Rensning med kulfilter anvendes også på flere vandværker.

Fordele

 • Kulfilteret kan forbedre vandets smag og lugt.
 • Det fjerner de små mængder af opløsningsmidler, pesticidrester o.l., der er under de tilladte grænseværdier, men som kan være tilbage i drikkevandet efter rensning og filtrering på vandværket. 
 • Der er tale om en velkendt teknik.
 • Det er billigt at anskaffe.

Ulemper

 • Kulfilteret kan være en mulig bakteriebombe, hvis det ikke bliver gjort rent jævnligt og vedligeholdt omhyggeligt. Det skal fx skiftes, hvis du har været på ferie i 14 dage.
 • Kulfilteret fjerner ikke alle forurenende stoffer - det er bedre til nogle slags stoffer end andre. 
 • Kulfilteret fungerer bedst, hvis vandværket allerede har fjernet de organiske stoffer fra vandet.

Hvad koster et vandrensningsanlæg med kulfilter?

Et vandrensningsanlæg med kulfilter koster fra ca. 1.200 kr. inkl. moms og opefter (pris 2017). I drift koster drikkevandsanlægget omtrent 0,86 kr. pr. liter vand, fordi kulfilteret jævnligt skal skiftes. De små anlæg, som boligejere brugere, ligger normalt i den billige ende.

Hvordan fungerer et drikkevandsanlæg med omvendt osmose?

Et drikkevandsanlæg, der gør brug af omvendt osmose, trykker vandet igennem et meget fintmasket filter, hvor vandmolekylerne spaltes og samles igen under tryk. Det fintmaskede filter fjerner op mod 99 procent af alle bakterier fra vandet og fjerner ca. 95 procent af de op mod 300.000 stoffer, der er i vandet. For eksempel fjernes eller nedsættes indholdet af pesticider, hormoner, uorganiske mineraler og nitrit.

Fordele

 • Kan forbedre vandets smag og lugt.
 • Renser vandet for langt flere stoffer og bakterier, end vandværkets drikkevand, er renset for.

Ulemper

 • Man skal selv skifte drikkevandsanlæggets filter, men det er ret let. Et filter kan rense ca. 1.900 liter vand, og anlægget oplyser selv, når filteret skal skiftes.

Hvad koster et drikkevandsanlæg med omvendt osmose?

Et drikkevandsanlæg koster fra ca. 700 kr. inkl. moms (pris 2017). Prisen for et filter ligger på ca. 200 kr., og det skal skiftes ca. hver 30. uge.

Hvordan virker et blødgøringsanlæg?

Et blødgøringsanlæg kan gøre hårdt vand blødere. Det sker ved en ionbytning, hvor kalcium- og magnesiumioner udbyttes til natriumioner. Derved fjernes kalken fra vandet, og man får blødere vand, som er mere skånsomt mod vaskemaskine og opvaskemaskine, og som kræver mindre rengøringsmiddel og vaskepulver.

Det er især forbrugere i egne af landet med særlig hårdt vand, dvs. den østlige del af Danmark, der kan have glæde af et blødgøringsanlæg. 

Fordele

 • Gør hårdt vand mere blødt. Blødt vand kræver mindre sæbe og slider mindre på varmeanlæg, vaskemaskiner og opvaskemaskiner.
 • Blødt vand er også mere skånsomt ved tøjet, der bliver blødere uden kalk. Samtidig kan du begrænse dit forbrug af vaskemiddel en del.
 • Man kan spare ca. 500 kr. om året pga. mindre kalkaflejringer, mindre forbrug af sæbe og mindre slid på forskellige maskiner. 
 • Glas og porcelæn tørrer uden at efterlade kalkpletter. Forhindrer kalken i at sætte sig på fliser og armaturer i dit badeværelse. Du har brug for mindre mængder sæbe og shampoo, og blødt vand er behageligere for hud og hår.
 • Du er fri for at fjerne kalk.

Ulemper

 • Et blødgøringsanlæg er relativt dyrt at anskaffe.

Hvad koster et blødgøringsanlæg?

Et blødgøringsanlæg koster fra ca. 4.800 kr. inkl. moms og opefter afhængigt af kapacitet og model (pris 2017). De mere avancerede modeller koster i omegnen af 20.000 kr. inkl. moms.