Værd at vide om BoligJobordningen

Hvordan fungerer BoligJobordningen, hvad kan du få fradrag for, og kan du også få fradrag for arbejde i dit sommerhus? Få svar på de typiske spørgsmål om håndværkerfradrag her.

Ambitionen med BoligJobordningen er at styrke beskæftigelsen, særligt i små og mellemstore virksomheder, samt mindske omfanget af sort arbejde.

Ambitionen med BoligJobordningen er at styrke beskæftigelsen, særligt i små og mellemstore virksomheder, samt mindske omfanget af sort arbejde.

Du har måske hørt om håndværkerfradraget, men ved du også, at det egentlig er en del af BoligJobordningen? Vi svarer på de typiske spørgsmål og har samlet, hvad der er værd at vide om BoligJobordning og håndværkerfradrag.

Hvad er BoligJobordningen?

BoligJobordningen blev indført den 1. juni 2011 og var tænkt som en midlertidig forsøgsordning med et skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet.

Fradraget kaldes håndværkerfradrag eller servicefradrag.

Det er ambitionen med BoligJobordningen at mindske omfanget af sort arbejde samt styrke beskæftigelsen i særligt små og mellemstore virksomheder.

Hvor lang tid gælder BoligJobordningen?

Ordningen udløb oprindeligt den 31. december 2012, men i regeringens delaftale om Vækstplan DK blev BoligJobordningen genindført for en 2-årig periode i 2013 og 2014.

29. juni 2015 blev et politisk flertal bestående af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Alternativet og SF enige om en aftale, der genindførte håndværkerfradraget i 2015 med tilbagevirkende kraft. De blev desuden enige om en ny og mere 'grøn' ordning for 2016 og 2017.

Det blev dog først muligt at få fradrag for service- og vedligeholdelsesarbejde på sommerhuse fra den 22. april 2013. Skal du have fradrag for arbejde i dit sommerhus, kræver det, at du betaler ejendomsværdiskat.

Kan du få fradrag for allerede udført arbejde?

Selv om genindførslen af BoligJobordningen først blev vedtaget den 22. april 2013, kan du også få fradrag for opgaver, der er udført i 2013 før denne dato. Det kræver dog, at betingelserne er opfyldt, fx at du har en regning, hvor udgiften til løn står selvstændigt.

Har du fået udført service- eller vedligeholdelsesarbejde på din helårsbolig i 2012, 2013, 2014 og 2015, kan du stadig nå at indberette beløbet til SKAT og gøre brug af dit fradrag.

Hvilke frister skal du overholde? 

Tidspunktet for betaling af arbejdet afgør, hvilket år du kan gøre brug af fradraget. Du skal betale din regning senest to måneder efter nytår, hvis du skal bruge fradraget for det år.

Det betyder, at har du fået udført arbejde i 2015 og ønsker at benytte fradraget det år, skal du have betalt regningen senest ved udgangen af februar 2016, ellers gælder fradraget for 2016.

Ønsker du fradrag for fx arbejdsløn for energiforbedringer, der gik i gang i 2016, men først færdiggøres i 2017, kræver det en specifik regning på den del af arbejdet, som er udført frem til 31. december 2016, da du kun er berettiget til fradrag for det.

Hvem kan få håndværkerfradrag?

BoligJobordningen giver alle personer over 18 år mulighed for at få fradrag for udgifter til løn i forbindelse med vedligeholdelse af boligen. Det årlige fradrag er maksimalt på 18.000 kr. inkl. moms pr. person. Det beløb kan du frit fordele mellem din helårsbolig og dit sommerhus med 6.000 kr. på serviceydelser og 12.000 kr. på ydelser, der vedrører klimasikring og energirenovering.

Er I flere personer i husstanden, som har delt udgifterne til et udført arbejde, kan hver enkelt af jer få fradrag for det, I har betalt. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi er de eneste, der kan dele fradraget, selv om kun en person har betalt hele regningen.

Børn over 18 år skal have betalt et beløb svarende til fradraget til enten håndværkeren eller til forældrene for at kunne få fradrag.

Der gælder særlige betingelser, hvis du bor i lejebolig, andelsbolig og ejerlejlighed. Og statsborgere fra EU- eller EØS-lande er desuden omfattet af skærpede dokumentationskrav.

LÆS OGSÅ: Håndværkerfradrag

Er din bolig omfattet af BoligJobordningen?

Alt fra villaer og lejelejligheder til helårsboliger og sommerhuse kan blive frisket op med tilskud fra BoligJobordningens håndværkerfradrag.

Tidligere har du kun haft mulighed for at søge fradrag for fx rengøring og reparationer i sommerhuset, hvis det har været din helårsbolig. Men med virkning fra den 22. april 2013 er alle sommer- og fritidshuse omfattet af BoligJobordningen og det årlige håndværkerfradrag på 18.000 kroner. Betingelsen er, at ejeren betaler ejendomsværdiskat.

For lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder skal særlige betingelser være opfyldt. Beboeren skal selv have betalt for arbejdet og have ret til at udføre vedligeholdelsesarbejdet for at få håndværkerfradrag.

Hvordan får du udbetalt håndværkerfradraget?

Du skal selv indberette dine oplysninger til SKAT. Derefter overføres de indtastede oplysninger automatisk som et fradrag på din årsopgørelse.

Hvad kan du få fradrag for?

BoligJobordningen giver både fradrag for servicearbejde i hjemmet og vedligeholdelse samt reparation af eksisterende boliger.

I 2016 har håndværkerfradraget fået en grønnere profil, hvilket betyder, at det primært er arbejde, der har karakter af klimasikring eller energirenovering, du kan få fradrag for. Servicearbejde omfatter rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Det er kun arbejdslønnen, du kan trække fra. Derfor skal regningen deles op i løn og materialer. For serviceydelserne betragtes hele udgiften som arbejdsløn, hvis materialeudgifterne udgør under 2 procent.

Hvilke krav skal du opfylde?

Du skal bo i boligen i den tid, vedligeholdelsesarbejdet bliver udført. Det krav gælder alle, som ønsker at benytte BoligJobordningen.

Udover at sikre, at arbejdsopgaven er fradragsberettiget, skal du også sørge for at få en regning, hvor udgiften til løn er specificeret.

Du skal betale elektronisk med dankort, girokort eller via netbank. Efter at du har indberettet dine udgifter til SKAT, er du forpligtet til at gemme dokumentation for arbejdet frem til 2016.

Hvem må udføre arbejdet?

I BoligJobordningen skelnes mellem opgaver, der omfatter service i hjemmet, og opgaver, som har med vedligeholdelse og reparation at gøre.

Serviceopgaver i hjemmet som rengøring, børnepasning og vinduespudsning må udføres af både privatpersoner og virksomheder. Til gengæld er det kun virksomheder, som må udføre vedligehold, hvis arbejdet skal være berettiget til fradrag.

Vedligeholdelsesopgaver omfatter bl.a. reparationer på huset, installation af solfangere og gulvarbejde. Virksomheden skal være momsregistreret, mens privatpersoner skal have dansk skattepligt.

Der gælder særlige krav til leverandøren ved arbejde udført i udenlandske fritidsboliger.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab