Værd at vide om BoligJobordningen

Hvordan fungerer BoligJobordningen, hvad kan du få fradrag for, og kan du også få fradrag for arbejde i dit sommerhus? Få svar på de typiske spørgsmål om håndværkerfradrag her.

Håndværker i gang med at sætte nyt trævindue på plads.

Ambitionen med BoligJobordningen er at styrke beskæftigelsen, særligt i små og mellemstore virksomheder, samt mindske omfanget af sort arbejde.

Du har måske hørt om håndværkerfradraget, men ved du også, at det egentlig er en del af BoligJobordningen? Vi svarer på de typiske spørgsmål og har samlet, hvad der er værd at vide om BoligJobordning og håndværkerfradrag.

Hvad er BoligJobordningen?

BoligJobordningen blev indført første gange den 1. juni 2011 og var tænkt som en midlertidig forsøgsordning med et skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet.

Fradraget kaldes oftest for håndværkerfradraget eller servicefradraget.

Det er ambitionen med BoligJobordningen at mindske omfanget af sort arbejde samt styrke beskæftigelsen i særligt små og mellemstore virksomheder.

Hvor lang tid gælder BoligJobordningen?

Den første BoligJobordning blev indført tilbage i sommeren 2011 af den daværende VK-regering.

Ordningen udløb oprindeligt den 31. december 2012, men BoligJobordningen blev genindført i 2013 med tilbagevirkende kraft. I denne ombæring blev BoligJobordningen desuden udvidet til at omfatte både sommerhuse og fritidsboliger. Reglerne gælder dog ikke alle former for fritidshuse - eksempelvis er det et krav, at du betaler ejendomsværdiskat for ejendommen - og du kan kun sjældent få håndværkerfradrag for arbejde udført i fx dit kolonihavehus.

29. juni 2015 blev et politisk flertal bestående af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Alternativet og SF enige om en aftale, der genindførte håndværkerfradraget i 2015 med tilbagevirkende kraft. De blev desuden enige om en ny og mere 'grøn' ordning for 2016 og 2017. Her blev fradraget delt i to, så det var muligt at få et fradrag på 6.000 kroner for lønudgifter til serviceydelser - fx almindelig rengøring - og et fradrag på 12.000 kroner for udvalgte håndværksydelser - fx udskiftning af vinduer.

Som en del af finanslovsaftalen er regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) sammen med Dansk Folkeparti blevet enige om, at BoligJobordningen skal gøres permanent, så det også fremover vil

Listen over ydelser, der udløser fradrag i den permanente ordning fra 2018 og frem, minder meget om listen, som den så ud i 2016 og 2017. Der kan opnås fradrag for de samme serviceydelser som i 2016 og 2017, men nogle håndværksydelser bliver taget af listen. Desuden bliver det muligt at få fradrag for installation af tyverialarm i hjemmet.

Loven om den nye BoligJobordning er ikke endeligt vedtaget endnu. Ifølge tidsplanen skal forslaget 3. behandles i Folketinget ultimo april, og her vil det højst sandsynligt blive stadfæstet som lov. Det vil i så fald blive med tilbagevirkende kraft, så ydelser udført fra og med 1. januar 2018 også giver ret til fradrag i 2018, hvis de er med på listen over udvalgte ydelser. Og så vil fradraget altså være permanent. Med mindre et nyt flertal på et senere tidspunkt fjerner det, altså.

Kan du få fradrag for allerede udført arbejde?

Du kan stadig nå at indberette håndværkerfradrag for 2016, 2015 eller 2014, hvis du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på et posthus, og du vel at mærke har overholdt betalingsfristerne.

  • 2017: Du kan få fradrag i 2017 for arbejde udført i 2017, hvis det er betalt senest den 28. februar 2018. 
  • 2016: Du kan få fradrag i 2016 for arbejde udført i 2016, hvis det er betalt senest den 28. februar 2017. 
  • 2015: Du kan få fradrag i 2015 for arbejde udført i 2015, hvis det er betalt senest den 29. februar 2016. 
  • 2014: Du kan få fradrag i 2014 for arbejde udført i 2014, hvis det er betalt senest den 28. februar 2015.

Du kan læse mere om at indberette håndværkerfradrag for tidligere år på SKATs hjemmeside.

Hvilke frister skal du overholde for at gøre brug af BoligJobordningen?

Tidspunktet for betaling af arbejdet afgør, hvilket år du kan gøre brug af fradraget. Du skal betale din regning senest to måneder efter nytår, hvis du skal bruge fradraget for det år.

Eksempelvis skal arbejde udført i 2017 være betalt senest den 28. februar 2018, hvis du vil benytte fradraget i 2017.

Hvem har ret til BoligJobordningens fradrag?

BoligJobordningen giver alle personer over 18 år med skattepligt i Danmark mulighed for at få fradrag for udgifter til løn i forbindelse med vedligeholdelse af boligen. 

Du skal desuden bo i boligen i den periode, arbejdet bliver udført.

Bor der flere personer i husstanden, som har delt udgifterne til et udført arbejde, kan hver enkelt få fradrag for det, hun har betalt. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi er de eneste, der kan dele fradraget, selv om kun en person har betalt hele regningen.

Børn over 18 år skal have betalt et beløb svarende til fradraget til enten håndværkeren eller til forældrene, for at kunne få fradrag.

LÆS OGSÅ: Håndværkerfradrag

Er din bolig omfattet af BoligJobordningen?

BoligJobordningen dækker alt fra villaer til lejeboliger, andelsboliger og sommerhuse. 

Tidligere har du kun haft mulighed for at få fradrag for fx rengøring og reparationer i sommerhuset, hvis det har været din helårsbolig. Men med virkning fra den 22. april 2013 er alle sommer- og fritidshuse omfattet af BoligJobordningen. Betingelsen er, at ejeren betaler ejendomsværdiskat. Det er ikke muligt at få fradrag for serviceydelser i et sommerhus, hvis det lejes ud.

For lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder skal særlige betingelser være opfyldt. Beboeren skal selv have betalt for arbejdet og have ret til at udføre vedligeholdelsesarbejdet for at få håndværkerfradrag.

Hvordan får du udbetalt fradrag fra BoligJobordningen?

Du skal selv sørge for at indberette dine oplysninger til SKAT. Derefter overføres de indtastende oplysninger automatisk som et fradrag på din årsopgørelse.

Du får altså ikke som sådan udbetalt penge, men i stedet betale et mindre beløb i skat end ellers. Det reelle fradrag er cirka 30 procent, skriver SKAT, så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kroner, vil du spare cirka 1.000 kroner på din skattebillet.

SKAT kan bede om at se dokumentation i op til fire år efter, at du har indberettet dit fradrag. Derfor er det en særdeles god idé at gemme din dokumentation af arbejdet i form af fakturaer og kvitteringer.

Hvad giver BoligJobordningen fradrag for?

BoligJobordningen giver både fradrag for servicearbejde i hjemmet og vedligeholdelse samt reparation af eksisterende boliger, hvis det arbejde, du får udført, står på listen over fradragsberettigede ydelser.

Det er værd at bemærke, at det kun er udgifter til arbejdsløn, BoligJobordningen lader dig trække fra - ikke udgifter til materialer eller lignende. Det gælder for både service- og håndværkerdelen af fradraget. Derfor er det også vigtigt, at du beder den virksomhed eller den person, der udfører arbejde for dig, om at udspecificere udgifter til løn, når der skal sendes en regning.

Husk at betale regninger elektronisk

Ud over, at der på regninger skal være specificeret, hvor stor udgiften til løn er, skal du også sørge for at betale regningen elektronisk. Betaler du med kontanter eller check, har du ikke ret til fradrag.

Betal derfor med et betalingskort, indbetalingskort eller via din netbank. Og gem så dokumentationen i minimum fire år.

Kvinde støvsuger med døren ud til haven åben.

Hvis du ønsker at bruge BoligJobordningen, må serviceopgaver i hjemmet må gerne udføres af privatpersoner. Reparationer på huset skal udføres af en virksomhed. Foto: Tommy Verting

Hvem må udføre arbejdet?

I BoligJobordningen skelnes mellem opgaver, der omfatter service i hjemmet - eksempelvis rengøring af toilet - og opgaver, som har med vedligeholdelse og reparation at gøre - eksempelvis udskiftning af vinduer.

Serviceopgaver i hjemmet må udføres af både privatpersoner og virksomheder. Til gengæld er det kun virksomheder, som må udføre vedligehold af boligen, hvis arbejdet skal være berettiget til fradrag.

En virksomhed skal være momsregistreret, mens privatpersoner skal have dansk skattepligt. Der gælder særlige krav til leverandøren ved arbejde udført i udenlandske fritidsboliger.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab