Hvilke typer ulykker er forårsaget af vand i haven?

De værste ulykker, der er forårsaget af vand i haven, er drukneulykker, som ofte skyldes, at sikkerheden omkring havedammen, badebassinet eller swimmingpoolen ikke er i orden. Hovedspring på for lav vanddybde tegner også en del af de ulykker, hvor vand i haven indgår som en faktor.

Sekundært kan der opstå skader på huset, hvis du er uheldig og badebassinet enten lækker vand eller ikke tømmes rigtigt. Det kan blive en bekostelig affære, hvis du selv er skyld i det.

Hvilken risiko er der for personskade ved vand i haven?

Risikoen for, at der sker personskade relateret til vand i haven er heldigvis ikke særlig stor, men den er der.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed og mistede i alt 816 personer livet i drukneulykker i Danmark i perioden 2001-2013 - heraf 43 personer under 15 år. I gennemsnit var der i perioden 23 drukneulykker i havne- og svømmebassiner.

Selvom de fleste drukneulykker foregår i havet, er der alligevel god grund til at sikre havebassinet eller swimmingpoolen, da det ofte er børn, som kommer galt af sted. Ifølge Børneulykkesfonden sker 2 ud af 3 drukneulykker for de 1-4-årige hjemme i haven.

Derudover forårsager hovedspring på lavt vand i swimmingpools hvert år brud på nakke eller rygsøjle hos både børn og voksne. Disse uheld giver ofte livsvarige mén - ikke sjældent i form af invaliderende lammelser.

Hvilke love og regler gælder for sikkerheden i svømmebassiner?

I flere europæiske lande findes lovgivning, der kræver indhegning af private damme og svømmebassiner. Men i Danmark er området i sikkerhedsmæssig forstand fuldstændig ureguleret. Her er således ingen krav om, at vandinstallationer i private haver skal være indhegnet.

I det omfang der eksisterer lokale bestemmelser om "privat vandmiljø", omfatter de udelukkende placering og anlæg af virkelig store swimmingpools, svømmesøer eller damme med et overfladeareal på mere end 100 kvadratmeter.

Hvilke sikkerhedsmæssige tiltag bør du overveje?

Du kommer rigtig langt med sund fornuft, og først og fremmest bør du naturligvis beskytte familiens børn mod drukneulykker. Navnlig bør små børn under ingen omstændigheder kunne skaffe sig uledsaget adgang til sø, dam eller swimmingpool - uanset hvor lavt vandet måtte være. For hvis barnet falder tilstrækkeligt uheldigt og mister bevidstheden med hovedet under vand, skal der i realiteten ikke mere end få centimeter vand til, før det kan ende rigtig galt.

Har du en af de stadig populære opretstående swimmingpools, kan du naturligvis starte med at fjerne stigen, så børnene ikke uden videre kan hoppe i vandet uden hjælp fra en voksen. Men det er en falsk tryghed, for et kreativt og ihærdigt barn kan sikkert hurtigt finde ud af at flytte eksempelvis en stol hen til bassinet og stå på den i stedet.

Ligeledes bør du aldrig nøjes med at "sikre" bassinet med den overdækning, der evt. fulgte med. Selvom den er velegnet til at holde blade og mindre dyr ude af bassinet, kan den slet ikke bære et barns vægt. Tværtimod vil presenningen i værste fald miste sit greb i bassinkanten og folde sig om den person, der falder ned i bassinet, og så går det for alvor galt.

Derfor bør alle permanente eller delvist permanente installationer - dvs. både damme og svømmebassiner - for en sikkerheds skyld hegnes ind. I hvert fald indtil børnene når en alder, hvor de er fortrolige med vandet og har respekt for det.

Står din regnvandstønde lavt - eller er den endda gravet ned til niveau med terræn - bør du naturligvis også sikre den med et solidt og tungt låg, der ikke kan fjernes af et barn. Husk, at falder barnet først på hovedet ned i tønden, kan det være umuligt at komme op igen uden assistance. Ligeledes har barnet ikke en jordisk chance for at komme ud ved at sprælle med benene og på den måde vælte tønden, når tønden er fyldt med 250 liter vand.

Fjern al legetøj fra poolen/bassinet efter brug. Legetøj, som flyder rundt i bassinet, kan være fristende for små størrelser at få fingrene i.

Sundhed.dk's hjemmeside kan du læse om, hvordan du yder førstehjælp ved drukneulykker.

GODE RÅD TIL, HVORDAN DU TAGER HOVEDSPRING MED SIKKERHEDEN I ORDEN:

  • Kend vanddybden, før du springer.
  • Planlæg dit spring, og øv teknikken, før du springer.
  • Spring aldrig, når du er alene. Sørg for, at der er en livredder til stede.
  • Lad være med at tage tilløb.
  • Lav ikke baglæns hovedspring.
  • Sørg for, at der ikke ligger genstande i vandet, du kan ramme.
  • Spring aldrig på hovedet efter indtagelse af alkohol.
  • Læs flere gode råd her.

Hvornår kan du tillade hovedspring i dit svømmebassin?

Det korte svar er: Aldrig.

Mere uddybende kan man sige, at 9 ud af 10 hovedspringsulykker sker på mindre end 180 cm's dybde, men at det kan gå galt på selv større dybder. Derfor bør du forbyde hovedspring under enhver form, hvis dit bassin er mindre end 2,75 m dybt. Dette gælder også "flade" spring, hvor udspringeren ikke kommer særlig langt ned i vandet. Og naturligvis også selvom bassinets bund forekommer blød og måske endda står på græsplænen.

Ligeledes anbefales det, at man ikke tager hovedspring med mindre end 10 meter fri bane forude, og denne grundregel udelukker ligeledes næsten alle private bassiner. Har du et større svømmebassin, hvor det pladsmæssigt godt kan lade sig gøre at springe på hovedet, bør du springe med omtanke.

Hvilken risiko er der for skader på bygninger eller andre anlæg ved vandudslip?

Set i forhold til risikoen for personulykke og død kan muligheden for skader på bygninger og anlæg forekomme irrelevant. Men den er ikke desto mindre reel nok. For medfører en stor revne i - eller uforsigtig tømning af - et opretstående svømmebassin, at 10, 20 eller 40 kubikmeter vand strømmer ud nær terrasse eller kældernedgang, kan det blive en ualmindeligt dyr og besværlig fornøjelse at rette op på skaden. Derfor bør du ikke placere bassinet, så en lækage skaber risiko for at skade hus eller terrasseanlæg.

Hvilke forsikringer dækker bygningsskader ved vandudslip?

Skulle uheldet alligevel være ude, dækker de fleste husforsikringer skader på såvel indbo som bygninger. Fuldstændig ligesom forsikringen dækker, hvis dit akvarium springer læk og skader gulvet i din stue.

Enkelte selskaber gør dog undtagelser, og derfor bør du nærlæse din police og evt. kontakte dit forsikringsselskab og spørge, om du kan forvente dækning af eventuel vandskade fra bassinet. Dette bør du i sagens natur gøre, før du anskaffer et større bassin, som du planlægger at stille så tæt på huset, at et evt. udslip kunne tænkes at forårsage skade.

Husforsikringen dækker ofte selve svømmebassinet og dets installationer. Det kræver, at bassinet er nedgravet og er beregnet til nedgravning, hvilket typisk vil være swimmingpools.

Du kan dog roligt gå ud fra, at skader, som skyldes grov uagtsomhed, aldrig dækkes. Grov uagtsomhed kan i denne sammenhæng være åbenlyst mangelfuld eller forkert montering af stivere eller andet materiel, der fulgte med bassinet for at sikre dets stabilitet. Ligeledes vil du næppe få dækket skader efter at have tømt bassinet et sted, hvor du - ved nærmere eftertanke - kunne forvente, at vandet ville løbe ind i huset.