De 5 farligste haveredskaber

Følgende redskaber er involveret i flest haveulykker fra 2017-2021:

 1. Hækkeklipper/hækkesaks (169)
 2. Plæneklipper (142)
 3. Stiger (139)
 4. Rundsav, motorsav, kædesav og andre save (100)
 5. Håndtering af brænde (44)

Kilde: Undersøgelsen "Haveulykker", Odense Universitetshospital

Hvis du vil undgå at komme til skade i haven, mens du laver havearbejde, skal du passe ekstra på i juli, juni og i april. Det er nemlig i disse måneder, at der sker flest ulykker i haven.

Det viser en undersøgelser over ulykker i haven, som Odense Universitetshospital har lavet siden 2010.

I gennemsnit kommer næsten 9.000 mennesker til skade i forbindelse med havearbejde hvert år, hvis resultaterne fra Odense overføres til landstal. Hver tiende af dem indlægges efterfølgende, og det er særligt på arme og ben, de fleste skader forekommer.

Mænd er en udsat gruppe, når det gælder havearbejde og ulykker - næsten dobbelt så mange mænd kommer til skade i den forbindelse sammenlignet med kvinder. Det er oftest de 30-69-årige, der må en tur omkring skadestuen efter at have lavet havearbejde.

Der sker flest ulykker om sommeren og i weekender, imens de kolde måneder og de øvrige ugedage, ikke overraskende, har langt færre tilfælde. 

Statistik om ulykker og skader i haven

Statistik over haveulykker opgøres af Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital på basis af dataindsamling fra hospitalets skadestue, hvilket svarer til et repræsentativt udsnit på 5 % af Danmarks befolkning.

De næsten 9.000 haveulykker om året forekommer:

 • Dobbelt så hyppigt hos mænd som hos kvinder.
 • Mest i 50-55 års alderen.
 • Oftest i weekenden.
 • Hovedsageligt i juli, juni og april.
 • Ofte i forbindelse med arbejde på en stige og håndtering af gren- og hækkeklippere.
 • Hyppigst på arme og ben.
 • Som sår på hånd og fingre i 1 ud af 4 tilfælde.

Hver 10. tilskadekomne har behov for indlæggelse.

Sådan undgår du ulykker i haven

 1. Vedligehold dit ’haveudstyr’. Ændr’ ikke på eller pil ved sikkerhedsanordninger (ved fx at sætte tape på, så havemaskinen ikke afbrydes automatisk, når du slipper med hænderne).
 2. Stop/sluk for hække- eller plæneklipperen, når du fjerner hække-, gren-, eller græsaffald.
 3. Få professionel hjælp til opgaver, som du ikke er tryg ved selv at varetage (fx betjening af en motorsav).
 4. Pas på med sløve, men stadig skarpe redskaber.
 5. Beskyt dine øjne med beskyttelsesbriller/visir (som ved fyrværkeri nytårsaften), når du fx klipper hæk eller beskærer træer og buske.
 6. Arbejd ikke fra højder, hvor du kan falde ned og påføre dig brud (i en del ulykker falder folk ned fra en stige eller vælter med den under havearbejdet).
 7. Stil stigen stabilt og udfør ikke arbejde på den i større højde end maks. 5 meter målt fra underlaget til det trin, du står på. Stil dig aldrig på stigens 3 øverste trin. Husk en ’fodmand’ (en person med en støttende fod på nederste trin af stigen), når du arbejder i højden. Og hold pause hver halve time.
 8. Læs brugsanvisningen til motorsave og andre motoriserede havredskaber, før du går i gang med arbejdet. Få gerne instruktion af en person, der har erfaring med en motorsav.
 9. Brug sikkerhedsudstyr, når du arbejder med motoriserede/elektriske haveredskaber. Fx sikkerhedsbukser, sikkerhedssko, sikkerhedshandsker og hjelm med visir og høreværn.

  Forebyg skader ved havearbejde

  Overordnet skal du bruge korrekt løfteteknik og sund fornuft.

  • Pas på ryggen: Start med en let opgave, så kroppen kommer i gang. Pas især på løfteskader i ryggen, der ofte sker, fordi folk for hurtigt går i gang med at skubbe, trække, grave og løfte, mens kroppen stadig er for kold (som oftest lige efter morgenmaden).
  • Varm ryggens led og muskler op, hvis du skal udføre særligt krævende havearbejde.
  • Varier dit arbejde i løbet af dagen. Sørg for skiftevis at lave noget ved jorden og i højden, og bevæg ryggen i den modsatte retning, hvis du har udført foroverbøjet arbejde i længere tid.
  • Lyt til din krop, så du undgår overbelastning.
  • Sluk for kontakten: Hvis du bruger et elektrisk apparat, så hiv stikket ud, når du er færdig med det.
  • Husk førstehjælpstaske eller -kasse.

  Pas på børnene, når du har vand og grill i haven

  Har du grillen stående fremme hele året, kan børnene nemt glemme, at den er varm. Det er derfor vigtigt, at du taler med dit barn om det, når du har gang i grillen, og om hvordan man opfører sig omkring den.

  Det er også en god idé at placere grillen så langt uden for børns rækkevidde som muligt. Du kan for eksempel afskærme grillen, men efterlad aldrig børn og grill uden opsyn.

  Det samme gælder, når du har badebassin eller andre former for let tilgængeligt vand i haven. De små børn i aldersgruppen 0-4 år er mest udsat, når det gælder drukneulykker i vandhuller nær hjemmet såsom bassiner og fiskedamme. Specielt drenge er i størst risiko, for at komme galt af sted.

  4 gode råd til at undgå ulykker med vand i haven:

  • Afskærm vandet med et solidt hegn, indtil dit barn er gammelt nok til at have respekt for vand
  • Fjern stigen hvis du har en swimmingpool, der står over jorden. Derved kan børnene ikke hoppe i vandet uden hjælp fra en voksen.
  • Sikr bassinet med mere end blot overdækning. Sådan en kan ikke bære vægten af et barn, og kan i værste fald blive løsnet fra bassinkanten og slutte sig om barnet.
  • Fjern legetøj fra poolen/bassinet, når du ikke er i nærheden. De farverige genstande kan virke tillokkende for små børn, der måske kan blive fristet til at hoppe i.