En udendørs spa eller et vildmarksbad kan give mange gode timers afslapning under åben himmel. Men inden du investerer i en gang udendørs wellness, er det en god idé blandt andet at sætte sig ind i de forskellige typer bade og deres finesser samt montering, vedligeholdelse og energiforbrug.

Skal du vælge en spa eller et vildmarksbad? 

Udendørs spabade består traditionelt af et kar i for eksempel akryl med en form for beklædning udenpå, der kan variere. Ved hjælp af en række luft- og vanddyser, der er installeret i bund og sider, blæses der bobler i vandet, som giver massage og velfære. Spabade findes i mange afskygninger, blandt andet i variationer, der minder mere om det, man vil betegne som et vildmarksbad. 

Traditionelt set er et vildmarksbad meget mere primitivt end en spa. Oprindeligt var de bygget af træ både indvendigt og udvendigt og blev fyret med brænde. Her er det centrale, at man sidder i varmt vand udenfor og nyder naturen. I dag fås de i mere avancerede udgaver udført i glas- og plastfiber indvendigt og har indbygget massagefunktion og lys. Nogle kan sågar opvarmes med el eller gas. 

Forskellen på de 2 typer er efterhånden blevet så flydende, at det kan være svært at skelne en spa fra et vildmarksbad. Når du skal investere i enten det ene eller andet, skal du derfor kigge på funktionalitet, materialer samt energikilde- og forbrug og vælge løsning derefter: 

 • Hvilke materialer ønsker du? 
 • Hvordan skal det opvarmes?
 • Skal det kunne lave bobler og have indbygget massage?
 • Hvilken størrelse ønsker du, det skal have? 
 • Hvad må det koste i drift? 

'Derudover bør du sikre dig, at din spa eller dit vildmarksbad lever op til de gældende kvalitets- og sikkerhedsgodkendelser. Ønsker du at opvarme med brænde, skal du desuden være opmærksom på afstandskrav til bygninger. 

Hvordan skal du opvarme din spa eller dit vildmarksbad?

Det kræver en del energi at varme store mængder vand op, og det bliver ikke mindre energikrævende, hvis det skal foregå udenfor. Derfor skal du tænke driftsomkostninger ind, før du investerer. 

Vildmarksbade kan varmes op ved hjælp af el, gasovn eller brændeovn, mens en spa udelukkende varmes op ved hjælp af el. Et vildmarksbad er derfor det oplagte valg, hvis du ikke ønsker at opvarmning med el. Brændeovn er i den mest udbredte løsning til vildmarksbade, hvor man typisk fyre op 2-4 timer før man vil i vandet, afhængigt af hvor stort det er.  

Energiforbruget og de årlige driftsomkostninger afhænger meget af, hvilken opvarmningsform du vælger. Hvis du selv har adgang til brænde, er en brændeovn naturligvis den billigste løsning. 

Hvilke godkendelsesordninger skal du kigge efter? 

Forhandlere og producenter reklamerer med forskellige mærkningsordninger og godkendelser for spa og vildmarksbade. Det kan fx være internationale godkendelser, som ikke nødvendigvis betyder, at de lever op til danske eller europæiske standarder. Tjek derfor lige en ekstra gang, hvad mærkningen/godkendelsen står for. 

Følgende godkendelser og mærkningsordninger skal du kigge efter: 

VA-godkendelse: Ifølge bygningsreglementet skal fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer leve op til visse krav. VA-godkendelse er en frivillig mærkningsordning under ETA-Danmark A/S, der fortæller, at produktet lever op til de krav. 

CE-mærket: Fabrikanten kan CE-mærke sine produkter, hvis de lever op til de relevante europæiske standarder (EN-standarder) og direktiver, som gælder for produktet. CE-mærket er ikke en national godkendelse men dækker over, at produktets egenskaber er beskrevet på en fælleseuropæisk måde og bestemt efter metoder, som gælder i hele EU. 

TÜV-godkendelse: TÜV er en privat (oprindelig tysk) koncern, der tester, certificerer og inspicerer forskellige produkter efter europæiske standarder og regler. Hvis spabadet er TÜV-godkendt, er det en sikkerhed for, at det opfylder alle kvalitets- og sikkerhedskrav.

Hvad koster en spa og et vildmarksbad?

De billigste vildmarksbade koster fra omkring 10.000 kroner – men de fleste ligger dog i prislejet mellem 15.000 og 25.000 kroner: De dyreste kan koste helt op til cirka 75.000 kr . 

Flere forhandlere lejer vildmarksbade ud – også på dagsbasis. Regner du ikke med at bruge det så ofte, kan du overveje at leje et i stedet for. 

Spabade kan anskaffes for mellem 30.000-200.000 kroner, hvor prisen både afspejler kvaliteten og dets finesser (2022-priser).

Det kan som hovedregel godt betale sig at gå et par prisklasser op og give 15-20.000 kroner ekstra. Spaoplevelsen og bassinets levetid bestemmes nemlig helt basalt af, hvor godt spabadets enkeltelementer er konstrueret, hvilket igen hænger sammen, hvad det har kostet at konstruere. Det er dermed bedre at købe en mindre spa end at gå på kompromis med kvaliteten. 

En spa er ikke nødvendigvis dyr at anlægge, og oftest vil du selv kunne klare opsætningen. Dog skal de elektriske installationer monteres af en autoriseret elektriker. 

Større modeller, der kræver udgravning, vil være dyrere at anlægge. Nogle forhandlere inkluderer installationsservice i prisen, andre gør ikke. Husk derfor at spørge dig for, hvad prisen inkluderer, så du undgår kedelige overraskelser.

Selv om du vælger at købe en relativ billig spa, bør du overveje, at der er en del udgifter til driften, når først spaen er installeret. De årlige driftsomkostninger omfatter udgifter til vand, el, desinficerende kemikalier og - ved større bassiner - kemikalier til justering af pH-værdi m.m. Udgiften til el og kemikalier hænger naturligvis sammen med, hvor stor spaen er, og hvor ofte du anvender den. 

Du kan overveje at drive spaen på solenergi, hvilket nedsætter driftsomkostningerne betragteligt, men til gengæld forhøjer anlægsudgifterne betydeligt. 

Det er også muligt at koble varmepumper til systemet, så strømforbruget kan sænkes mærkbart. Alt efter hvor effektfuld varmepumpen er, vil der kunne spares 50 procent eller mere på strømforbruget.
Du vil kunne hente yderligere besparelser, hvis du vælger et velisoleret spabad. 

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber et vildmarksbad?

Hvordan du vil varme det op, er væsentligt for driftsomkostningerne. Den helt klassiske model varmes op af brænde. Oprindeligt havde vildmarksbade ovnen placeret inde i karret, men de fleste nyere modeller har ovnen placeret enten helt uden for karret eller indbygget i karret med lågen til brænderummet ude, så der nemt kan fyres udefra.

De fleste vildmarksbade er lavet af stærke gran-sorter, som kan klare vand og vejr. Nogle kar er forbehandlet, så de ikke skal behandles indvendigt, men kun slibes og males/behandles udvendigt som alt andet træværk. Indvendig rengøring kan som regel klares med vand og en børste og en gang i mellem med vand og brun sæbe.

Det er vigtigt, at skruer og tøndebånd, som holder trækarret samlet, er lavet i rustfrit materiale. 

Det er også vigtigt, at der altid står 20-30 cm vand i karret, da træet ellers vil trække sig sammen, som træ gør når det tørrer ud. Tørrer træet ud bliver karret utæt og i værste fald falder tøndebåndene ned.
Hvis du skifter vandet for hver gang, du bruger badet, kan du gøre det lige efter brug, rengøre karret og dernæst fylde rent vand i.

Der gælder de samme forholdsregler for hygiejnen i et vildmarksbad, som der gør for et almindeligt spabad. Hvis du ikke skifter vandet for hvert bad, skal der tilsættes klor eller et alternativt rensende kemikalie. Du skal også her holde øje med PH-indholdet. Og vandet skal være cirka 38 C° varmt. Det er en god idé at investere både i termometer og testsæt for vandkvalitet, så du sikrer dig en ordentlig hygiejne.

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber en udendørs spa?

Gør dig klart, hvad du har af forventninger til spaen. Er det dens evne til at massere? Er det siddekomforten? Størrelsen? Eller noget helt andet?Og hvad med energiforbruget? 

En spa fungerer ved hjælp af en række luft- og vanddyser, der er installeret i bund og sider. Det kan være små roterende dyser til ryg eller store turbodyser, der masserer hele kroppen. Kombinationen af luft- og cirkulationspumpens kapacitet samt dysernes udformning, antal og placering bestemmer, hvordan en spa masserer. Og det er altså disse ting, du skal sætte dig ind i for at finde et spabad, der masserer helt perfekt.

Nogle bade har forskelligt formede siddemuligheder, som kan være afgørende for hvor mange der kan benytte badet.

Herunder gennemgås en række af de vigtigste egenskaber ved en spa. Du finder også råd om, hvad du skal kigge efter ved indkøb. Anbefalingerne er kun vejledende. 

Dybde: En spa bør være minimum 50 cm dyb, for at du får fuldt udbytte af dens massageegenskaber. Ellers skal du synke så langt ned i spabadet for at få massage, at du risikerer at blive anspændt. 
Karrets tykkelse: Karrets materiale betyder mindre for kvaliteten af spaen end tykkelsen. Karret bør være minimum 5 mm tykt med et poleret lag glasfiber på indersiden. Du kan som regel se på glasfiberens finish, om kvaliteten er i orden eller ej.

Spaens bund: Der findes forskellige typer bunde i spabade. Men for at bunden skal kunne holde, bør den have indstøbte akrylkanaler samt en massiv plade som forstærkning. Kanalerne sikrer dels bedre luftmassage fra bunden, dels bedre dræning, når karret skal tømmes. 

Stativet: Der findes flere forskellige typer stativer, men forskellene er oftest af kosmetisk karakter. Det vigtigste er, at stativet er fremstillet af aluminium, der som bekendt ikke ruster, at det er tilstrækkelig solidt og understøtter hele spabassinet.

Luftblæseren: Luftblæseren er ret afgørende i en spa, fordi det er den, der giver luftmassagen og dermed boblerne i vandet. Derfor er det vigtigt, at den er kraftig nok. Luftblæseren bør have en effekt på mellem 700 og 1.000 watt, afhængigt af spaens størrelse. Ligeledes bør luftblæseren have indbygget varmelegeme på cirka 300 watt, så det er varm luft, der bliver blæst ud i spaen. Hvis der ikke er varmelegeme i luftblæseren, vil temperaturen i spaen blive køligere, ind til luftblæseren bliver varm i sig selv. Luftblæseren bør også have indbygget termostat og være støjsvag. 

Cirkulationspumpe/massagepumpe: Pumpen trækker vand ind fra bassinet og sender det ud igennem massagedyserne og giver dermed massage. Den bør have en effekt på mellem 550 og 1.900 watt, afhængigt af spaens størrelse. Pumpen bør være støjsvag og skal kunne drænes helt for vand, når spaen tømmes, for at sikre ordentlig hygiejne. Det er en god idé at tjekke, at pumpen er af et kendt fabrikat, og at reservedele er til at få i Danmark.

Varmelegeme: Et selvstændigt varmelegeme, ud over det, der er monteret i luftblæseren, er nødvendigt, hvis du ikke har en varmtvandsbeholder med nok varmt vand til at fylde spaen op. Varmelegemer fås med effekt på mellem 2.700 og 6.000 watt, og den væsentligste forskel er den tid, det tager at varme vandet i spaen op. Et varmelegeme på 2.700 watt varmer 200 liter vand op fra 15 til 39 grader på cirka to timer, og de største varmelegemer klarer jobbet på omtrent den halve tid. Da vandet i spaen skal holdes på 38-40 grader, er det en god idé at købe en spa med indbygget digitalt termometer, så det er nemt at holde øje med temperaturen.

Rørsystem: Jo tykkere rørene er, jo lettere strømmer luft og vand gennem systemet. Derfor giver tykkere rør bedre massage, og det er nemmere at styre vandets temperatur. Rørene bør være 50 mm i diameter. Spaens konstruktion kan se temmelig kompliceret ud, men spabassinet i sig selv er sjældent særlig svært at installere. Du skal naturligvis få en autoriseret elektriker til at tilslutte og montere faste elinstallationer. Kombinationen af vand og usikre elinstallationer er en skidt cocktail.

Isolering: Det kan være fornuftigt at gå efter en velisoleret spa.. Jo bedre isoleret, spabadet er, jo bedre holder det på varmen og jo mindre strøm bruger du. Der findes forskellige typer af isolering: 

 • Fuldskumning: Her sprøjter man isoleringsskum ind mellem karret, rørsystemet og kabinettet, hvilket giver en effektiv isolering. Produktet er yderst sundhedsskadeligt og skal behandles varsomt.
 • Termoisolering: Her lægges 2 til 3 lag isoleringsfolie rundt om karret, som isolerer ligesom termoruder med stillestående luft. 

Beklædning/kabinet: Hvilken beklædning, du vælger, er mest en smagssag. Du kan nemlig få beklædning i mange forskellige materialer fra PVC i forskellige farver til cedertræ eller sten.Væælger du træ, skal du regne med, at der vil være løbende vedligeholdelse i for af overfladebehandling.

Ekstra features: Du kan selvfølgelig også få udendørs spabade med alle mulige ekstra features som forskellige farver lys med mulighed for lysterapi, indbygget aromaterapisystem, særlige massagedyser og musik. Hvad du vælger, afhænger af din pengepung. Overvej nøje, hvad du egentlig har brug for. 

Hvordan vedligeholder du din spa?

For mindre spaer er tommelfingerreglerne, at: 

 • Spaen skal desinficeres før og efter brug, f.eks. med en lille klortablet. 
 • Spaen skal renses regelmæssigt. Især de skjulte installationer og rør skal renses i bund med jævne mellemrum. Hvor ofte, det er nødvendigt, afhænger af, hvor meget du bruger det, men cirka hver tredje måned er en god idé.
 • Spaen skal afkalkes minimum én gang om året. 

For større spaer (over 1.000 liter) er tommelfingerreglen, at:

 • Vandets pH-værdi skal holdes mellem 7 og 7,4. Det kan du sikre ved brug af særlige kemikalier. 
 • Bruger du klor til at holde vandet bakteriefrit, skal klorindholdet ligge på 3-5 ppm eller 1-2 ppm, hvis spaen er udstyret med ozonator- et ozonanlæg dræber bakterier og du kan derfor bruge færre kemikalier. (Ppm eller "dele pr. million" er en måleenhed, man anvender til at angive andelen af meget små mængder stof - her klor - i en blanding). 
 • Vandet skal skiftes cirka hver tredje måned. 
 • Det indbyggede filter skal også renses jævnligt med filterrens. 

Generelle hygiejnetips

 • Alle skal vaske sig grundigt over alt på kroppen før badet. 
 • Brug kun rent badetøj.
 • Ingen med smitsomme sygdomme må bade. 
 •  Dyr og udendørs fodtøj skal ikke være i nærheden af spaen. 

Hvordan renser du din spa så miljøvenligt som muligt?

Det kan være svært at være rigtig miljøvenlig, når man har anskaffet sig en udendørs spa. For kemikalier som klor er svære at komme udenom, fordi det er meget vigtig at have hygiejnen i orden i spabadet. 

Nogle producenter reklamerer med, at deres spaer er klorfrie. Men det er alle spaer sådan set. Du er bare nødt til at bruge desinficerende kemikalier til at holde vandet rent med, og om du vælger klor eller et alternativ, er op til dig. Klor er stadig det billigste, nemmeste og mest almindelige desinfektionsmiddel. Men du kan finde andre, mere miljøvenlige alternativer, som heller ikke lugter så skarpt. Spørg efter dem hos din forhandler af spabade, der som regel har et udvalg.

Større spaer på over 1.000 liter har ofte en indbygget ozonator, der omdanner ilt til ozon, som den renser vandet med. Dermed mindskes behovet for desinficerende kemikalier med 60-90 %, men helt slippe for dem kan du ikke. For selv om ozonatoren kan holde vandet klart og rent, betyder det ikke, at den har desinficeret vandet. Der kan stadig være bakterier i det. 

Hvis du vælger at bruge klor i din spa, må du aldrig tømme vandet ud i din have, fordi det kan være skadeligt for vandmiljøet. Vandet skal udledes til din egen kloak, hvorfra det går videre til rensningsanlæg.

Hvis du bruger klorfrie rensemidler til din spa, kan du derimod bruge vandet til vanding af græsplæne og bede, når du skal tømme og skifte vandet i spaen. Men tjek lige med den tekniske forvaltning i din kommune først. For det kan komme an på, hvor stor din spa er, og hvor meget vand, der kan være i den. Det er også vigtigt at se på om vandet bliver på egen matrikel, eller om det risikere at skabe mindre oversvømmelse hos naboen.

Etablerer du en udendørs spa ved dit sommerhus eller et andet sted, hvor der ikke er kloakering, fraråder Miljøstyrelsen, at du renser spaen med klor. Uanset om du bruger klorholdig eller klorfri rensning, fraråder Miljøstyrelsenmogså, at der ledes mere end 250 liter vand fra spabade til et nedsivningsanlæg/bundfældningstank. Større mængder kan medføre, at slammet skylles ud af bundfældningstanken og ud i naturen, eller at det tilstopper nedsivningsanlægget.
 

Hvordan sparer du på energien med din spa?

Det er ikke nemt at være god mod miljøet, når det kommer til spabadets energiforbrug. For der er grundlæggende et stort elforbrug forbundet med opvarmning og brug af spa. Et simpelt råd er dog først at tænde spabadet, når det er nødvendigt – og at slukke igen, når det ikke længere er i brug. Derudover vil isolering af badet samt kvaliteten (hvor energieffektivt det er, når vandet skal varmes op og pumper m.v. er i funktion) selvfølgelig spille ind. 

Energistyrelsen har ikke lavet særlige undersøgelser eller anbefalinger på området, og har heller ikke kendskab til danske eller europæiske energimærkninger for spabade.

En alternativ og mere miljøvenlig måde at opvarme din spa på er med et solcelleanlæg. Men som før nævnt kan det fordyre installationen af din spa. Hvis du allerede har solceller på taget af dit hus eller sommerhus, som producerer strøm til dit generelle el-forbrug, vil det også dække forbruget til din spa. 

Som tidligere nævnt, så vil specielle varmepumper kunne bidrage med en meget stor del af opvarmningen. Og da de yder 4-5 gange kWh varme for hver 1 kWh el, så kan det begrænse forbruget. 

Sådan holder på sikkerheden i orden

 • Temperaturen i en spa bør ikke overskride 40 C°. Varmegrader på mellem 38 og 40 C° regnes for sikre. 
 • Hvis børn eller gravide benytter spabadet, bør temperaturen ikke overskride 38 C°. 
 • Børn bør ikke bade i spabadet uden voksenovervågning. 
 • Folk med hjerte- eller blodtryksproblemer, bør konsultere deres læge inden brug af spabadet. 
 • Lad være med at bade i en spa med ødelagte dyser.