3 gode råd, når du lejer varmepumpe på abonnement

 1. Læs din lejekontrakt meget grundigt igennem.
 2. Er der noget, du ikke forstår i din kontrakt, så spørg varmepumpeudlejeren. Og bed om at få deres svar på skrift. Især, når det gælder betingelser og priser, hvor du kan få brug for dokumentation.
 3. Sørg for, at betingelserne og priserne for følgende står i kontrakten:
 • Hvis du vil opsige dit abonnement før tid (det skal tydeliggøres, om prisen for afmonteringen af varmepumpen er indregnet i opsigelsesprisen, eller om den kommer oveni, og hvem der kan stå for denne).
 • Hvis du vil frikøbe varmepumpen, før lejekontrakten udløber (så du ejer den). Gerne pris efter et år, to år, tre år osv.
 • Hvis du er nødt til at sælge din bolig (Inklusive vilkår for og hvordan en eventuel køber kan overtage abonnementet eller frikøbe varmepumpen)
 • Hvornår varmepumpen er din – altså, hvornår du har betalt den ud.

Kilder: Energitjenesten, Videncentret Bolius og Forbrugerrådet TÆNK 

Det kan være en god idé at leje en varmepumpe på abonnement, hvis du gerne vil slippe af med det gamle olie- eller naturgasfyr og ikke vil investere de ca. 130.000-150.000 kr. en luft til vand-varmepumpe typisk koster. Men der kan også være store ulemper forbundet med det, hvis du vil ud af leje-aftalen før tid.

Hussalg blev dyrt på grund af lejet varmepumpe

Det viser en sag fra Randers, hvor Betina Lind Christensen sammen med sin kæreste havde lejet en varmepumpe på abonnement. Men da parret gik fra hinanden, var de nødt til at sælge deres hus. De fandt hurtigt en køber, som også gerne ville overtage varmepumpen på abonnement. Men da han skulle låne penge til huskøbet, ville kreditforeningen kun låne ham penge til købet minus det, som det ville koste at frikøbe selve varmepumpen, for kreditforeningen måtte ikke tage pant i lejet ejendom.

Det drejede sig om 122.000 kroner, som køber ikke kunne hive op af lommen, og som Betina Lind Christensen og hendes daværende kæreste endte med at betale for at sikre, at varmepumpen blev frikøbt, lånet blev givet, og de kunne få solgt huset og komme videre. 

Det var en dyr overraskelse, fordi der i lejekontrakten på varmepumpen ikke havde stået noget om, at denne situation kunne opstå, ligesom der ikke var oplyst priser for, hvad det ville koste at opsige abonnementet før tid, at få nedtaget varmepumpen eller at købe varmepumpen fri.

Eksperter: Læs alle detaljer i lejekontrakt og få alt på skrift

Derfor er det vigtigt, du sørger for at læse alle detaljer i din lejekontrakt igennem, hvis du vil leje en varmepumpe på abonnement. Og står der ikke allerede konkrete priser på, hvad det vil koste at komme ud af kontrakten før tid, bør du bede om at få dem. På skrift. Så du ved, hvad du har at regne med, hvis du fx er tvunget til at sælge og flytte på grund af skilsmisse eller sygdom, eller fordi der kommer fjernvarme i dit område, som du gerne vil tilsluttes.

Sådan lyder det fra både Videncentret Bolius, Energitjenesten og Forbrugerrådet TÆNK.

- Det er vigtigt, at man ved, hvad man binder sig for, og hvad de økonomiske forhold præcist er, hvis man er nødt til at opsige sit abonnement eller har brug for at frikøbe varmepumpen, siger Henrik Bisp, energifaglig ekspert i Videncentret Bolius.

Fremtidsplaner spiller ind på, om leje af varmepumper er god idé

Henrik Bisp, Videncentret Bolius, mener stadig, varmepumper på abonnement er en god ordning. Men han mener, den konkrete sag belyser et behov for, at varmepumpeudlejerne ser deres betingelser igennem – og at lejerne laver grundig research og regner efter, inden de skriver under på kontrakterne. 

- Det er ikke, fordi vi har set et væld af sager med folk, der er kommet i klemme. Men med den viden, vi har nu, må vi sige, at det især er, hvis man regner med at blive boende i sit hus i mange år fremover, at abonnementsordningen er en god idé. Hvis man har i overvejelserne at flytte inden for en overskuelig fremtid, skal man i hvert fald have med i sine beregninger, hvad det så vil koste at opsige sit varmepumpeabonnement eller frikøbe varmepumpen, hvis man vil sælge huset, siger han.

Opfordring til firmaer: Tjek varmepumpekontrakter

Derudover opfordrer Henrik Bisp varmepumpeudlejerne til at tjekke op på de kontrakter, de tilbyder – og måske åbne op for at tilbyde særlige vilkår, hvis man som varmepumpelejer er nødt til at komme ud af kontrakten før tid på grund af fx skilsmisse eller sygdom.

- Når man starter en ny ordning op, vil man selvfølgelig sikre sig, at folk ikke bare lejer varmepumperne og siger dem op når som helst. Men nu har man set, at folk lader til at være glade for ordningen og ikke bare siger op i flæng. Så synes jeg, man kunne løsne op på en eller anden måde, så man kunne komme ud af kontrakten under særlige betingelser uden at få pengepungen flået, siger han.

Også energirådgiver Niels Hørup Jørgensen fra Energitjenesten mener, der er nogle faktorer, man ikke helt har været opmærksomme på fra start med abonnementsordningen.

- Ordningen er stadig god. Men der er nogle nye ting her, jeg nu vil tage med i min rådgivning. For hvis man ved et boligsalg kan ende med at være tvunget til at frikøbe varmepumpen i stedet for blot at opsige abonnementet, og det kan blive dyrt, er det jo noget, man er nødt til at tage med i sin vurdering. Og der bør absolut stå i kontrakterne, at man kan komme ud på de og de betingelser, og det vil koste sådan og sådan, siger han.

Energistyrelsen: Ikke alle priser er enkle at oplyse

Ifølge Energistyrelsen er det dog svært at kræve, at varmepumpeleverandørerne på forhånd kan oplyse de præcise priser for, hvad det vil koste at frikøbe en varmepumpe.

- Ønsker en husejer at frikøbe en varmepumpe, vil det være op til varmeleverandøren at bestemme prisen. Der er flere parametre, som influerer på prisen af varmepumpen - fx indkøbspris af varmepumpe og slitage. Det er derfor ikke muligt at udtale sig generelt om, hvad det koster at frikøbe en varmepumpe, hvorfor det også vil være vanskeligt at have med i kontrakten mellem varmepumpeleverandør og husejer, lyder det i et skriftligt svar til Videncentret Bolius fra Helle Agerdal Olsen, kontorchef i Energistyrelsen.

Derimod opfordrer hun også varmepumpelejere til at undersøge på forhånd, hvad prisen vil være for at opsige sit abonnement før tid. Og hvem der skal stå for afmonteringen af varmepumpen.

- Det er observeret, at et udtrædelsesgebyr hos en varmeleverandør koster 18.000 kr. Som husejer skal man derfor være opmærksom på vilkårene i den aftale, man indgår. Det er varmeleverandøren, der ejer varmepumpen og som udgangspunkt står for afmontering for at sikre sig, at dette sker korrekt, og uden at varmepumpen tager skade. Husejeren har således ikke ret til at få andre til at afmontere varmepumpen, medmindre det specifikt står i kontrakten mellem varmepumpeleverandør og husejer, forklarer Helle Agerdal Olsen.

Forskel på selskabernes vilkår, når du leaser varmepumpe  

I en mailrundspørge, Videncentret Bolius har lavet til både Fyrfyret, OK Nærvarme, Best Green og Sustain Solutions, er det tydeligt, at selskabernes vilkår og priser er ret forskellige. Det understreger behovet for, at du som lejer husker at spørge ind til, hvad det vil koste at komme ud af abonnementet før tid – og sørger for, at det kommer til at stå i kontrakten. 

Det bedyrer varmepumpeudlejerne i øvrigt er helt normal praksis. Og at de i øvrigt i flere tilfælde har hjulpet folk med at overdrage abonnementet til en ny ejer af boligen, men at de til gengæld har meget få erfaringer med, at folk vil frikøbe varmepumpen. 

Fyrfyret forklarer dog, at de er åbne over for at se på særvilkår i ekstraordinære situationer, som Henrik Bisp foreslår.

- Vi har endnu ikke oplevet kunder, der ønsker at opsige deres abonnement, men har hjulpet kunder både ved overdragelse til anden ejer og ved skilsmisse eksempelvis. Vi kan ikke genkende situationen i den omtalte case, men vil selvfølgelig hjælpe vores kunde, såfremt en lignende situation skulle opstå, forklarer salgsdirektør i Fyrfyret, Dennis Jeppesen.

Hos Best Green, mener kommunikationschef Martin Bak, at klare vilkår er bedre end særvilkår.

- Fremfor at give særlige betingelser i specifikke situationer, har vi prioriteret generelt at have rimelige vilkår og betingelser – både for kunden og for Best Green. Vi har håndteret flere overdragelser af en nærvarmeløsning og er ikke stødt på den omtalte udfordring vedrørende kreditforeninger, siger han.

Vilkår og priser for leje af varmepumper 

Vilkår og priser for udtrædelse af varmepumpeabonnement er ret forskellige. Her er, hvad firmaerne oplyser per mail til Videncentret Bolius:

Fyrfyret

 • Varmepumpen er Fyrfyrets ejendom, indtil kontrakten udløber efter 10 år. Herefter overgår ejerskabet til brugeren, med mindre de ønsker at forlænge abonnementsordningen, hvor vi varetager driften og vedligeholdelse af anlægget. 
 • Hvis brugeren ønsker at træde ud af aftalen før tid, opkræves et udtrædelsesgebyr på 8.000 DKK inkl. moms. 
 • FyrFyret vurderer herefter, hvordan varmepumpen på bedst mulig vis fjernes fra ejendommen og vil altid tilbyde kunden at købe varmepumpen til den restværdi, den vurderes at have på tidspunktet - afhængig af stand og alder. Som udgangspunkt fratrækkes kundens initialinvestering og afskrivning på installationen.

Best Green

 • Som kunde i Best Green kan du efter 11 måneder udtræde med måneds varsel. 
 • Ved udtrædelsen af abonnementet afregnes kundens varmeregning og opkræves samtidig et udtrædelsesgebyr på 18.000 kr., som svarer til udgifterne forbundet med afmontering. 
 • Vedrørende frikøb af varmepumpe, afhænger det af den enkelte installation og vil derfor være en konkret vurdering fra sag til sag.

OK Nærvarme

OK bruger ikke faste udtrædelsesgebyrer, men kører efter at få dækket de faktuelle omkostninger og foretager altså en vurdering fra sag til sag. Hos OK er der tre muligheder, hvis man ønsker at opsige kontrakten før udløb: 

 • Aftalen kan overdrages til ny ejer af boligen, hvor man indtræder i de aftalevilkår, der er indgået.
 • Den anden er, at man vælger at købe anlægget. Pris og vilkår afhænger naturligvis af, hvornår varmepumpen er installeret.
 • Ønsker man at få nedtaget sin varmepumpe før tid, skal man selv dække de omkostninger, som er forbundet med nedtagning af varmepumpen. Der er ikke en fast pris for nedtagning.

Sustain Solutions 

 • Kunden har 14 dages fortrydelsesret, efter aftalen er indgået. Når den er udløbet, bliver varmepumpen installeret. 
 • Efter at varmepumpen er installeret, kan kunden opsige aftalen med en måneds varsel - dog tidligst efter 11 måneder. 
 • Hvis aftalen opsiges, fjerner vi de installerede dele uden omkostning for kunden. 
 • Vores aftale indeholder ikke nogen mulighed for at købe varmepumpen. Derfor har vi ingen pris og vilkår for dette. 

Hvis huset bliver solgt, kan køber indgå en aftale med os på lignende vilkår som sælger. Præcis på samme måde, som hvis du køber et hus, der har fjernvarme.